01
Απρ

Επίσκεψη στον Αρχηγό ΓΕΑ

Την Δευτέρα 11-3-2024 και ώρα 14:30 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Συντονιστικού των Συλλόγων: Αποφοίτων ΣΤΥΑ (Σ.Α.Σ), Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΑΣΥΔΑ) και Αποφοίτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΑΙΡ), στον Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) κ. Δημοσθένη Γρηγοριάδη, μετά από αίτημα του Σ.Α.Σ και αποδοχή του από το νέο Αρχηγό. Η αντιπροσωπεία αποτελείτο από τους παρακάτω:

   Εκ μέρους του Σ.Α.Σ,
    1. Σμχος (TTH) ε.α. Τσιλιγιάννης Βασίλειος, Πρόεδρος
    2. Σμχος (ΤTΗ) ε.α. Γκιτέρσος Ευθύμιος, αναπληρωτής Γ.Γ. και
    3. Σμχος (TMA) ε.α. Σαλεβουράκης Εμμανουήλ, μέλος του Δ.Σ.
    Από τον ΣΑΣΥΔΑ, ο Ταξχος (Ο) ε.α. Ρούσσος Γεώργιος, Πρόεδρος.
    Από τον ΣΑΙΡ, ο Σμχος (Ρ) ε.α. Γρηγοριάδης Κων/νος, Αντιπρόεδρος.
Προσερχόμενοι στο γραφείο του κ. Α/ΓΕΑ μας υποδέχθηκε ευγενικά και κάθισε με οικειότητα απέναντί μας, έχοντας δίπλα του τον επικεφαλής του γραφείου του, ο οποίος κρατούσε και σημειώσεις. Άρχισε αμέσως τη συζήτηση η οποία βασίστηκε στο θεματολόγιο που του είχε αποσταλεί προηγουμένως από τον Πρόεδρο του Σ.Α.Σ. Η συζήτηση διεξήχθη αμφίδρομα, σε φιλικό κλίμα, με ενημερωτικό χαρακτήρα, ανταλλαγή απόψεων, διευκρινιστικές ερωτήσεις και κατάθεση προτάσεων κι επικεντρώθηκε στα παρακάτω θέματα:

Α. Στην αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών στη ΣΜΥΑ με στόχο την αναγνώριση του πτυχίου ως ισότιμου με τα αντίστοιχα ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε οι απόφοιτοι να έχουν πρόσβαση σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και με απώτερο στόχο το όφελος για την υπηρεσία. Την αναγνώριση του πτυχίου ως βασικού τίτλου σπουδών για την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων όσων στελεχών αποστρατεύονται.
Ο κ. Αρχηγός τάχθηκε υπέρ της περαιτέρω αναβάθμισης της ΣΜΥΑ. Συμφώνησε στην κατεύθυνση αναγνώρισης της ισοτιμίας των πτυχίων των αποφοίτων, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Επιπρόσθετα, ανέφερε την πιθανότητα μελοντικής αύξησης του αριθμού σπουδαστών καθώς και την εξέταση εισαγωγής διαφόρων προγραμμάτων στη Σχολή π.χ. Διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων (ECDL).
Ο κ. Αρχηγός τάχθηκε επίσης υπέρ της θεωρητικής και πρακτικής προετοιμασίας των Δοκίμων, ώστε η μετάβασή τους για εργασία στις Μονάδες να καθίσταται ευκολότερη και αποτελεσματικότερη. Επιπλέον συμφώνησε στην εξέταση σύναψης μνημονίου συνεργασίας της ΣΜΥΑ με την ΕΑΒ, ή και με άλλα Τεχνολογικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (π.χ. ΠΑ.Δ.Α.), σε κοινά προγράματα, κάτι που θα προσέδιδε κύρος στη Σχολή και αμοιβαία χρησιμότητα. Σημείωσε δε ότι για πολλά από αυτά οι σκέψεις κι οι ιδέες του προηγούνται. «Σας έχω μάλλον προλάβει» μας είπε χαρακτηριστικά.
Στη συζήτηση για τα θέματα της Σχολής, τέθηκε και το θέμα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της, με την δημιουργία σύγχρονης βιβλιοθήκης - αναγνωστηρίου καθώς και της αναβάθμισης των εργαστηρίων με σύγχρονο εξοπλισμό, με αξιοπρεπείς συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο κ. Αρχηγός μας ενημέρωσε ότι σύντομα θα επισκεφθεί τη Σχολή και δήλωσε θετικός στην επαύξηση και βελτίωση των υποδομών της, σημειώνοντας ότι το κόστος δεν είναι απαγορευτικό.
Συζητήθηκε επίσης η θεραπεία των αστοχιών του ΠΔ 45/2017 και της ελλιπούς εφαρμογής του ν. 4407/2016, ένα πάγιο πλέον αίτημα του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ αλλά και του Συντονιστικού, με τη μετονομασία της ΣΜΥΑ σε Σχολή Τεχνολόγων Αεροπορίας (ΣΤΑ) και την ουσιαστική σύνδεση και συνέχεια της σχολής με τις ιστορικές σχολές της ΠΑ (ΣΤΥΑ-ΣΥΔ-ΣΙΡ). Ο κ. Αρχηγός κατανόησε την έκταση εφαρμογής του όρου «Τεχνολόγων» καλύπτωντας όλες τις ειδικότητες της Σχολής κατ’ αντιστοιχία των πρώην ΤΕΙ, ενώ σημείωσε ότι πιθανώς να μην είχε εξεταστεί το θέμα στο παρελθόν στην έκταση που χρειαζόταν για την επίλυσή του και θα επανέλθει.

Β. Επιπρόσθετα συζητήθηκαν το φημολογούμενο Σώμα Υπαξιωματικών και το Εξελικτικό Αποφοίτων ΑΣΣΥ αναφέροντας το πρόσφατο Δελτίο Τύπου του Συντονιστικού Συμβουλίου των Αποφοίτων ΑΣΣΥ των ΕΔ, όπου εκφράσθηκε η έντονη αντίθεσή μας στον φημολογούμενο σχεδιασμό περί του Σώματος Υπαξιωματικών και σε οποιαδήποτε εμπλοκή των Αποφοίτων ΑΣΣΥ στη συζήτηση αυτή, δηλώνοντας ότι θα αντιδράσουμε δυναμικά. Αναφερθήκαμε στην εναντίωσή μας στη σύνδεση του νέου μισθολογίου με αλλαγές στο σταδιοδρομικό νόμο και τα σχέδια για Σώμα Υπαξιωματικών, και τονίσαμε ότι διεκδικούμε την αποκατάσταση των αδικιών που δημιούργησε ο ν.3883/2010, τη βελτιωμένη βαθμολογική - σταδιοδρομική εξέλιξη, ανάλογη κι αντίστοιχη της αξίας των αποφοίτων, που εισέρχονται μέσω πανελληνίων εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε Σχολές με τριετή φοίτηση (40 έτη σταδιοδρομίας - χαμηλότερος καταληκτικός βαθμός;).
Ο κ. Α/ΓΕΑ μας γνώρισε, πως δεν έχει σταλεί σε κανένα κλάδο των ΕΔ έγγραφο σχετικό με το Σώμα υπαξιωματικών από το ΥΠΕΘΑ.

Γ. Ο κ. Αρχηγός ερωτήθηκε σε τι αφορά η ομπρέλα των Στρατιωτικών Νοσοκομείων; Πρόκειται μήπως για άτυπη συγχώνευση, με μετακινήσεις ιατρό-νοσηλευτικού προσωπικού μεταξύ των Κλάδων (όπως γίνεται και με μετακινήσεις προς το ΕΣΥ) που θα επιδεινώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους δικαιούχους; Ρωτήθηκε σχετικά με τις ρυθμίσεις χρεών στρατιωτικών νοσοκομείων από ΕΟΠΥΥ και ΕΚΑΒ; Για τα χρέη προς 251 ΓΝΑ και ΝΙΜΤΣ;
Ο κ. Α/ΓΕΑ σημείωσε ότι μπορεί να είναι θετικές ορισμένες διακλαδικές συμπράξεις-συνεργασίες στον χώρο της υγείας (π.χ. καρδιοχειρουργικό τμήμα) και τάχθηκε κατά της συνολικής διαγραφής των χρεών προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Τόνισε δε με νόημα, πως είναι καλύτερα να διορθώνεις κάτι που νοσεί παρά να χαλάς και τα υπόλοιπα.

Δ. Σε ερώτησή μας σε τι συνίστανται οι ανησυχίες που εξέφρασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας όσον αφορά τα Μετοχικά ταμεία; Πόσο αφορούν το ΜΤΑ; Μήπως μετά την αναγγελθείσα εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας, μιλάμε συγκεκαλυμμένα και σε βάθος μικρού χρόνου, για την συνένωση των μετοχικών Ταμείων ώστε να καλύψουμε αδυναμία λειτουργίας του ΜΤΣ, που προέκυψε από τις αβελτηρίες και την κακοδιαχείρισή του, υπονομεύοντας το μέλλον και των λοιπών Ταμείων; Πρόκειται να επηρεαστεί η χρηματοδότηση των ΜΤ με πιθανή μείωση του ποσοστού επί των εξοπλιστικών προγραμμάτων (χρηματοδότηση ΕΚΑΕΑΚ) ή με πιθανή αλλαγή του τρόπου διανομής του ποσοστού ανά κλάδο;
Ο κ. Αρχηγός τοποθετήθηκε ότι για τη χρηματοδότηση του ΕΚΑΕΑΚ δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Μας γνώρισε δε ότι αναλογιστικές μελέτες γίνονται κάθε χρόνο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες δεν φαίνεται να επηρεάζεται η λειτουργικότητα και βιωσιμότητα του ΜΤΑ σε βάθος χρόνου. Επίκειται αλλαγή ηγεσίας στο ΜΤΑ και υπάρχει αίτημα του ΓΕΑ για μείωση κάποιων εισφορών-κρατήσεων των εν/εν προς το Ταμείο που δεν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Αναφέρθηκε στην έναρξη οικιστικού προγράμματος για τα στελέχη της Π.Α. που θα χρηματοδοτηθεί από το ΜΤΑ.

Ε. Επίσης συζητήθηκε το χρόνιο θέμα των οχλήσεων που δεχόμαστε με ερωτήσεις και παράπονα των συναδέλφων μας προς τον Σ.Α.Σ σχετικά με την προβλεπόμενη απονομή ξίφους στους Αξκούς προέλευσης ΑΣΣΥ αλλά και των προβλεπόμενων διαμνημονεύσεων στο χρόνο που θα έπρεπε, σημειώνοντας την πολύχρονη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση του ΓΕΑ και του ΥΠΕΘΑ στο θέμα αυτό.
Μας καταγγέλλουν συνάδελφοι ε.ε., ότι δανείζονται ξίφος άλλων, για να παραστούν σε διατεταγμένη υπηρεσία που απαιτείται να φέρουν ξίφος! Για σοβαρά ζητήματα ηθικής τάξεως και δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος των Αξιωματικών προέλευσης ΑΣΣΥ κάνουν λόγω ε.ε. συνάδελφοί μας, που αφορούν όχι μόνο το θέμα του ξίφους αλλά και τα μετάλλια, τις διαμνημονεύσεις και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση πολλές φορές στην προώθηση των Προεδρικών Διαταγμάτων για την προαγωγή τους. Αιτούμαστε άμεσες ενέργειες ενημέρωσης, προμήθειας και αρμόζουσας επίδοσης των ξιφών στο σύνολο των δικαιούχων!
Ο κ. Α/ΓΕΑ μας ενημέρωσε πως μεριμνά ήδη για την επίλυση της εκρεμμότητας. Είναι σε εξέλιξη δύο (2) συμβάσεις προμήθειας μεγάλου αριθμού ξιφών με σκοπό την κάλυψη της χρόνιας υποχρέωσης στα εν/εν στελέχη. Επιπρόσθετα προγραμματίζεται και νέα σύμβαση προμήθειας για την πλήρη κάλυψη απαίτησης απονομής ξιφών όλων των δικαιούχων αποστράτων και ζήτησε τη συνεργασία της ΕΑΑΑ, για να πληροφορηθεί το ΓΕΑ τον ακριβή αριθμό τους.

Ζ. Αναφερθήκαμε στην γενικότερη πολιτική χρησιμοποίησης των αποφοίτων ΣΜΥΑ στις Μονάδες σε καθήκοντα διαφορετικά από αυτά που εκπαιδεύονται στην ειδικότητα, μειώνοντας έτσι την κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων σε ανθρώπινους πόρους και την ορθολογική αξιοποίηση των νέων Σμηνιών.
Επίσης συζητήθηκε η πρόβλεψη υποχρεωτικής μετάταξης των αποφοίτων ΣΙ και ΣΜΥΑ, ειδικότητας πληροφορικής με το νέο νομοσχέδιο περί σύστασης Σώματος Πληροφορικής, σε ένα νέο διακλαδικό σώμα των ΕΔ ενώ έχουν επιλέξει να σταδιοδρομήσουν στην ΠΑ και αγωνίστηκαν επί πολλά έτη για τον σκοπό αυτό. Ποιος αποκλείει την πιθανότητα να κληθούν μελλοντικά οι συνάδελφοι να καλύψουν υπηρεσιακά κενά σε μονάδες και σχηματισμούς του ΣΞ ή του ΠΝ; Ο κ. Α/ΓΕΑ μας ενημέρωσε πως έχει ζητηθεί η παράταση εφαρμογής της παραπάνω απαίτησης για τέσσερα χρόνια, προκειμένου να μελετηθεί συνολικά.

Η. Σε παρέμβαση του ο Πρόεδρος του ΣΑΣΥΔΑ κ. Ρούσσος, ζήτησε την ανάρτηση αναμνηστικής στήλης στους χώρους της ΣΥΔ στο Αεροδρόμιο ΣΕΔΕΣ της Θεσσαλονίκης, όπου λειτούργησε η Σχολή για 64 χρόνια.
Ο κ. Α/ΓΕΑ ζήτησε επίσημη εισήγηση από υπηρεσιακούς παράγοντες και θα το εξετάσει. Απαντώντας με αφορμή το ερώτημα και στα παράπονά μας για την έλλειψη αναφοράς της ιστορίας των Ιστορικών Σχολών (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ) σαν προϊστορία της ΣΜΥΑ, τόνισε πως σέβεται απόλυτα και είναι υπέρ της διατήρησης της ιστορίας της ΠΑ. Στις προθέσεις του μάλιστα είναι η δημιουργία σε σύντομο χρόνο Μουσείου της Π.Α. σε χώρο του πάρκου του Ελληνικού.
Ο Αντιπρόεδρος του ΣΑΙΡ κ. Γρηγοριάδης έθεσε ζωτικά θέματα της ειδικότητας του Ραδιοναυτίλου. Αναλυτικά και με επιχειρησιακά επιχειρήματα σε ειρήνη και πόλεμο, τόνισε την άμεση ανάγκη επαναλειτουργίας της ΣΙΡ και της απόδοσης νέων Ραδιοναυτίλων στην ΠΑ.

Ομολογουμένως τα θέματα που τέθηκαν είναι πολύπλοκα και σύνθετα. Είναι αδύνατο να αναλυθούν όλα με επάρκεια και να συζητηθούν εκτενώς σε μια επίσκεψη. Οι Εκπρόσωποι των Συλλόγων Αποφοίτων των ιστορικών Σχολών (ΣΤΥΑ-ΣΥΔ-ΣΙΡ) ζήτησαν να συνεχισθεί αμφίδρομα η συνεργασία με το ΓΕΑ και δήλωσαν ότι είναι πρόθυμοι και διαθέσιμοι, να συνδράμουν ουσιαστικά, όπου και όπως μπορούν, για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων.

Ο κ. ΑΡΧΗΓΟΣ από την αρχή της συζήτησης άκουγε με προσοχή τους συνομιλητές του. Ήταν άμεσος κι ευθύς στις απαντήσεις του, μεθοδικός, με θετικό και ανοιχτό πνεύμα αντιμετώπισης των προβλημάτων που τέθηκαν από την αντιπροσωπεία. Μας διέθεσε αρκετό χρόνο (πάνω από 40΄ λεπτά της ώρας) παρά τις συνεχείς οχλήσεις - τηλεφωνικές και του υπασπιστηρίου. Πιστεύουμε ότι μας άκουσε με ειλικρινές ενδιαφέρον και ότι θα αναληφθούν ενέργειες προς επίλυση προβλημάτων που ετέθησαν. Εμείς οφείλουμε από την πλευρά μας, να συνεργαστούμε κατάλληλα και αποτελεσματικότερα με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Επιτελείου και της ΠΑ γενικότερα. Ο ίδιος, στο τέλος της επίσκεψης τόνισε πως δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ μας. Μαζί με τους αποφοίτους της ΣΤΥΑ κάναμε readiness στα νησιά. Έχω φίλους τεχνικούς και πολύ καλές σχέσεις με όλους, κατέληξε.

Γνωρίζουμε όμως, πως Λυδία λίθος κάθε αφηγήματος είναι η πράξη. Εκεί θα κριθούμε όλοι μας. Στο τέλος της συνάντησης ο Πρόεδρος του Σ.Α.Σ, πέραν του σχετικού υπομνήματος που είχε προετοιμαστεί και σε ανάμνηση της επίσκεψης, ενεχείρισε στον κ. Α/ΓΕΑ τιμητική πλακέτα του Συλλόγου. Το ίδιο έκανε και ο Πρόεδρος του ΣΑΣΥΔΑ. Ο κ. Α/ΓΕΑ ανταπέδωσε προσφέροντας την πλακέτα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας στον Πρόεδρο του Συντονιστικού, ως ανάμνηση της επίσκεψής μας.

                       Για τα ΔΣ των Συλλόγων
Βασίλειος Τσιλιγιάννης         Σμχος (ΤΤΗ) ε.α. Πρόεδρος Σ.Α.Σ & Συντονιστικού
Κων/νος Τσιγγάρης              Σμχος (ΤΤΗ) ε.α. Γεν. Γραμματέας Σ.Α.Σ
Ιωάννης Δαλέζιος                Σμχος (Ρ) ε.α. Πρόεδρος ΣΑΙΡ 
Ξενοφών Γκουγκουλής         Ανθσγός (Ρ) ε.α. Γεν. Γραμματέας ΣΑΙΡ
Γεώργιος Ρούσσος              Ταξχος (Ο) ε.α. Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ
Χρήστος Χουτόπουλος         Ασμχός ε.α Γεν. Γραμματέας ΣΑΣΥΔΑ & Συντονιστικού


Share this post

Διαβάστηκε 405 φορές

Διευκρίνηση

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συντάκτη.