Διοικητικό Συμβούλιο.ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ.Α.Σ.

A/AΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
1ΦΑΛΤΑΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣA' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣB' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
4 ΤΣΙΓΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
5 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΑΜΙΑΣ
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ
7ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
8ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΕΛΟΣ
9ΡΕΒΥΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΕΛΟΣ
10ΤΡΕΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΕΛΟΣ
11ΜΠΟΥΜΠΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΜΕΛΟΣ

ΝΕΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

A/AΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
1ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣΜΕΛΟΣ
3ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΕΛΟΣ