Ενέργειες - Δικαιολογητικά σε περίπτωση θανάτου.Ενέργειες - Δικαιολογητικά σε περίπτωση θανάτου

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι,
Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τους οικείους των «χαμένων» συναδέλφων για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν για τη διακοπή της σύνταξης, τη μεταβίβασή της στους δικαιούχους, για τη μεταβίβαση του μερίσματος κ.ο.κ.

Ενέργειες - Δικαιολογητικά σε περίπτωση θανάτου Αποστράτου της Π.Α

 • Αν ο απόστρατος πεθάνει στο 251ΓΝΑ όλες τις ενέργειες για την ενημέρωση του ΓΕΑ και της ΕΑΑΑ τις αναλαμβάνει το 251ΓΝΑ.
 • Αν ο απόστρατος πεθάνει εκτός του ΓΝΑ την υποχρέωση ενημέρωσης του ΓΕΑ και της ΕΑΑΑ αναλαμβάνουν οι οικείοι του θανόντος ή οι φίλοι ως ακολούθως:
  • Αν ο απόστρατος πεθάνει τις ώρες και τις ημέρες που δεν είναι ανοικτά τα γραφεία τότε οι συγγενείς και οι φίλοι οφείλουν να ενημερώσουν το ΓΕΑ/Κέντρο Επιχειρήσεων στο τηλέφωνο 2106572515 και την ΕΑΑΑ/Διευθύνων Σύμβουλο ή τη Γραμματεία αν ο θανών κατοικούσε στο νομό Αττικής ή το Πρόεδρο του οικείου παραρτήματος αν κατοικούσε εκτός Αττικής.
  • Αν ο απόστρατος πεθάνει τις ώρες και τις ημέρες που είναι ανοικτά τα γραφεία τότε οι συγγενείς και οι φίλοι οφείλουν να ενημερώσουν το ΓΕΑ/Β3 στο τηλέφωνο 2106592323 & 2106592324 και την ΕΑΑΑ/Διευθύνων Σύμβουλο ή τη Γραμματεία αν ο θανών κατοικούσε στο νομό Αττικής ή το Πρόεδρο του οικείου παραρτήματος αν κατοικούσε εκτός Αττικής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 1. Αυτός που θα αναλάβει την υποχρέωση να ενημερώσει το ΓΕΑ και την ΕΑΑΑ για το θάνατο του αποστράτου Αξιωματικών θα πρέπει προηγουμένως να γνωρίζει την ημέρα και την ώρα και το νεκροταφείο που θα γίνει η κηδεία καθώς αν οι οικείοι του θανόντος επιθυμούν η ταφή του/της εκλιπόντος/ούσης να γίνει με τις προβλεπόμενες στρατιωτικές τιμές.
 2. Για ταφή σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στρατιωτικές τιμές απαιτείται:
  • Στρατιωτική στολή του βαθμού του (προαιρετικά)
  • Πηλίκιο (προαιρετικά)
  • Ξίφος
  • Μετάλλια
  • Παράσημα
  • Ενημέρωση Γραφείου Κηδειών
  • Ενημέρωση Ιερέα για επικήδειο.
 3. Στη περίπτωση που οι ανωτέρω λεπτομέρειες δεν έχουν καθορισθεί αυτός που θα αναλάβει την υποχρέωση να ενημερώσει το ΓΕΑ και την ΕΑΑΑ ενημερώνει για το θάνατο και δίδει στο ΓΕΑ και στην ΕΑΑΑ το τηλέφωνο των οικείων του θανόντος.
 4. Τηλέφωνα ΕΑΑΑ :2103802241 & 2103820271 - Διευθύνων Σύμβουλος εσωτ. 4 - Γραμματεία εσωτ. 0.

Διαβάστε εδώ: Τις αναλυτικές οδηγίες όπως έχουν εκδοθεί από τη ΕΑΑΑ τον Ιούλιο του 2018