Η Σχολή.

Η Σχολή

"Σωφρονείν τε καί ευτακτείν" (Nα είστε σώφρονες και ευπειθείς)

Ξενοφών, Απομνημονεύματα, 3.5.21

Ο Σωκράτης προς τον Περικλή:

Δεν πρέπει λοιπόν νά στεναχωρείσαι, είπε, νομίζοντας ότι τάχα οι Aθηναίοι δέν είναι ευπειθείς στην τήρηση των νόμων. Kαι όμως στα στρατιωτικά, είπε, όπου προ πάντων πρέπει να σωφρονούν και να ευπειθούν και να πειθαρχούν (οι Aθηναίοι), αντιθέτως, δεν δίνουν καμία προσοχή.

(Mετάφρ. Bιβλιοθ. Παπύρου, αρ. 13, από E. Παντελάκη)

Το έμβλημα της ΣΤΥΑ αποτελείται από σύνθεση απεικονιζόμενη επί ασπίδας. Στο άνω μέρος της ασπίδας αναγράφεται το αρχαίο ρητό του μεγάλου ιστορικού Ξενοφώντα: "Σωφρονείν τε και ευτακτείν" (σε ελεύθερη απόδοση "Να είσθε σώφρονες και ευπειθείς").
Το υπόλοιπο της ασπίδας καταλαμβάνει το έμβλημα που διακρίνεται σε δύο τμήματα, δεξιό και αριστερό. Στο αριστερό ήμισυ απεικονίζεται το μισό ελληνικό εθνόσημο, που φέρεται στις πλευρές της ατράκτου και στις πτέρυγες των μαχητικών αεροσκαφών και των ελικοπτέρων της ΠΑ, καθώς και μια αναμμένη δάδα, που συμβολίζει την αέναη μετάδοση της γνώσης. Αυτά βρίσκονται σε γαλάζιο φόντο, που συμβολίζει την ελληνικότητα και το χρώμα των ουρανών μας.
Το δεξιό ήμισυ απεικονίζει δύο όργανα, ένα τρίγωνο και ένα διαβήτη / γωνιόμετρο, που συμβολίζουν την τεχνική υπόσταση της ΣΤΥΑ, καθώς και μια έλικα που συμβολίζει την πτητική μηχανή επί της οποίας εφαρμόζονται όλες οι απαιτούμενες στην Σχολή γνώσεις. Αυτό το ήμισυ του εμβλήματος είναι κόκκινου χρώματος, καθώς με τον τρόπο αυτό συμβολίζεται το αίμα των αποφοίτων της ΣΤΥΑ που έπεσαν για την Πατρίδα.