Διατελέσαντες Πρόεδροι.Διατελέσαντες Πρόεδροι Σ.Α.Σ.

A/AΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΠΕΡΙΟΔΟΣ
1ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ05 – 03 – 1982 ΕΩΣ 16 – 10 – 1982
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ16 – 10 – 1982 ΕΩΣ 02 – 02 – 1985
3ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ02 – 02 – 1985 ΕΩΣ 17 – 01 – 1987
4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ17 – 01 – 1987 ΕΩΣ 04 – 02 – 1995
5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ04 – 02 – 1995 ΕΩΣ 30 – 01 – 1999
6ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΡΤΙΚΑΣ30 – 01 – 1999 ΕΩΣ 27 – 01 – 2001
7ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ27 – 01 – 2001 ΕΩΣ 15 – 09 – 2004
8ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 15 – 09 – 2004 ΕΩΣ 27 – 01 – 2007
9ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ27 – 01 – 2007 ΕΩΣ 30 – 01 – 2010
10ΠΙΕΡΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ30 – 01 – 2010 ΕΩΣ 07 - 07 - 2011
11ΤΡΕΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ08 - 07 - 2011 ΕΩΣ 28 - 01 - 2013
12ΦΑΛΤΑΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29 - 01 - 2013 ΕΩΣ 10 - 05 - 2022
13ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ11 - 05 - 2022 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ