Πεσόντες στο βωμό του καθήκοντος, για την Πατρίδα.

Λεύκωμα Πεσόντων αποφοίτων της Σχολής