Ιστορικό Συλλόγου.Ιστορικό Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ

Περί τα τέλη του 1981 αποφασίζεται , μετά από συνεχείς συζητήσεις , από αρκετούς συναδέλφους που εργάζονταν κυρίως στην ΕΑΒ Α.Ε . και Ο.Α. αποφασίζεται η ίδρυση Σωματείου Αποφοίτων Σ . Τ. Υ . Α . με κορυφαίους σκοπούς την :

 • Καλλιέργεια στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφικής αγάπης ανάμεσα στα μέλη του.
 • Μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων τους.
 • Πολιτιστική και πνευματική καλλιέργεια και άνοδο των μελών του.
 • Παροχή αρωγής στα αναξιοπαθούντα μέλη του.
 • Φροντίδα για την κατοχύρωση των συμφερόντων όσων μελών του εργάζονται σε Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιωτικού δικαίου.
 • Προώθηση ενεργειών για βελτίωση του κλάδου του.
 • Διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα των μελών.
 • Φροντίδα για την συνεχή ανύψωση του επιπέδου και γοήτρου της Σ.Τ.Υ.Α.
 • Υποβοήθηση και προβολή του έργου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες στις 14 – ΔΕΚ – 81 κατατέθηκε το Καταστατικό όπου με την υπ, αριθμ. 634 / 82 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ως Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ » και διακριτικό τίτλο « Σ.Α.Τ.Π.Α » αποτελούμενο από 47 άρθρα και γράφτηκε στο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 10771 / 82. Με την αριθμ. 3533 / 83 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 2/83 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου, εγκρίθηκε τροποποίηση των διατάξεων του άνω Καταστατικού μεταξύ των οποίων και της επωνυμίας που έγινε « ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Τ.Υ.Α » με διακριτικό τίτλο « Σ . Α .Σ » εφαρμοζόμενο από 3 – 11 – 83.

Ιστορικά αναφέρεται το 1ο Δ.Σ. το οποίο εξελέγη από την Γ. Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 5 – 3 – 82.

ΟΝΟΜΑΣΕΙΡΑθεση
Ιωάννης ΑγγελόπουλοςΠρόεδρος
Δημήτριος Ελευθερίου Αντιπρόεδρος
Ζήσης ΔρούβηςΓεν. Γραμματέας
Κων/νος Ματσούκας Ταμίας
Κων/νος Τσόκας Κοσμήτορας
Εμμανουήλ ΜαστοράκηςΜέλος
Παναγιώτης ΚαράμπελαςΜέλος
Γεώργιος Καγιαμπάκης10ηΜέλος
Νικόλαος ΜπουρδαντωνάκηςΜέλος

Έκτοτε και μέχρι τις 27 – 1 – 2001 ανά δύο χρόνια εκλέχτηκαν δέκα Δ . Σ. Με την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου που υποβλήθηκε στις 24 – 1 – 98 και εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 4 – 8 – 99 εκλέγονται έντεκα μέλη με τριετή θητεία. Καινοτομία του εν λόγω καταστατικού είναι και η συμμετοχή των μελών των περιφερειακών πόλεων όπου υπάρχουν παραρτήματα της Ε.Α.Α.Α και ταυτόχρονα αντιπρόσωποι του Συλλόγου ψηφίζουν για την εκλογή του Δ.Σ. του Σ.Α.Σ στην έδρα τους. Με την 2η τροποποίηση του Καταστατικού την 11-01-2011 και την έγκρισή του από το Πρωτοδικείο Αθηνών παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής των εν ενεργεία αποφοίτων της Σχολής ως «Συνδεδεμένα Μέλη» μετά την αποφοίτηση τους από την Σχολή και την άδεια της Υπηρεσίας , με το δικαίωμα μόνο του «εκλέγειν». Από τα μέλη του Δ . Σ . εκλέγεται τριμελής συντακτική επιτροπή υπεύθυνη για την έκδοση της εφημερίδας του Συλλόγου « ΝΕΑ του Σ.Α.Σ » η οποία εκδίδεται ανά δύο μήνες από την 1 – ΣΕΠΤ – 83, σε 5000 αντίτυπα και διανέμεται εκτός από τα μέλη του Συλλόγου στην Πολιτειακή – Πολιτική - Στρατιωτική ηγεσία – σε όλες της Μονάδες της Π.Α - Ενώσεις – Συλλόγους κ.λ.π., μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 240 φύλλα.

Εδώ πρέπει να αναφερθεί η τεράστια συνδρομή του συναδέλφου Δικηγόρου παρ Αρίω Πάγω ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ( 10ης Σειράς ) ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος επί δώδεκα συνεχή χρόνια και διαμόρφωσε το πλαίσιο και το ύφος της εφημερίδας μέσα από το δόγμα

« Ο ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ ΑΧΡΩΜΟΣ ΚΑΙ ΑΟΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ »
Στο διάστημα των 33 χρόνων λειτουργίας του ο Σ.Α.Σ προγραμμάτισε και εκτέλεσε διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως :
 • Υποβολή πλειάδας υπομνημάτων / επιστολών και επισκέψεις – παραστάσεις στην Πολιτειακή, Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία για την προβολή και επίλυση κρισίμων προβλημάτων / θεμάτων της κατηγορίας μας.
 • Απέτρεψε την υλοποίηση σχεδίου νόμου για την υποβάθμιση της Σ.Τ.Υ.Α.
 • Επέτυχε την αναβάθμιση της Σχολής στην ανώτερη εκπαίδευση.
 • Πραγματοποίησε προγραμματισμένες επισκέψεις σε ασθενείς συναδέλφους στο Γ.Ν.Α.
 • Συνέδραμε οικονομικά αναξιοπαθούντες ή με ιδιαίτερα προβλήματα υγείας κ.λ.π. συναδέλφους.
 • Πραγματοποίησε σειρά επισκέψεων σε μονάδες της Π.Α. και σε Παραρτήματα της Ε.Α.Α.Α για ενημέρωση – ανταλλαγή απόψεων και καταγραφή προβλημάτων για περαιτέρω κατάλληλη διαχείριση τους.
 • Οργάνωσε ετήσιους χορούς – συνεστιάσεις – εκδρομές – εκθέσεις ζωγραφικής συναδέλφων κ.λ.π. με ιδιαίτερη επιτυχία.
 • Συμμετέχει σε εκδηλώσεις Εθνικών Επετείων – μετά από την ένταξή του στο σχετικό πρωτόκολλο συμμετεχόντων της Νομαρχίας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων ,ως και σε επίσημες τελετές – εκδηλώσεις ορκωμοσίες κ.λ.π της Πολεμικής Αεροπορίας.

Έκτοτε ο Σύλλογος παραμένει και λειτουργεί αυστηρά προσηλωμένος στους στόχους του και μέσα από την ενότητα όλων των μελών του και την εποικοδομητική συνεργασία με την εκάστοτε ηγεσία και τα αρμόδια Επιτελικά όργανα της Π.Α. συνδράμει κατά το δυνατόν στην προβολή του έργο της, την ανύψωση του γοήτρου του προσωπικού της και υπεραμύνεται για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των Αποφοίτων της Σχολής πάντοτε στα πλαίσια της νομιμότητας και δικαιοσύνης.