Νομική Ενημέρωση

Στην παρούσα ενότητα φιλοξενούνται και εκφράζονται από διάφορους νομικούς, απόψεις και αναλύσεις επί των διαφόρων θεμάτων που ανακύπτουν και απασχολούν τα μέλη μας.

Αντικειμενικός σκοπός είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των μελών, έτσι ώστε να αποφασίζουν και να ενεργούν για την διασφάλιση των συμφερόντων τους

Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή επεξηγήσεις επί των θεμάτων που πραγματεύονται τα δημοσιεύματα θα πρέπει να απευθύνεστε στον υπογράφοντα αυτά, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου και των απόψεων του άρθρου ή στον νομικό σας συμπαραστάτη.

Το sastya.gr δημοσιεύει τα άρθρα χωρίς ανάληψη ευθύνης για την ακρίβεια των πληροφοριών, ή πιθανών ζημιών που μπορεί προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται μέσα από αυτή την σελίδα.

11
Νοε

Ενημέρωση για την άσκηση έφεσης για την ακύρωση του επανυπολογισμού των συντάξεων με τους ν. 4387/2016 και 4670/2020 και για την αναπροσαρμογή αυξητικά των συντάξεων

Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ στα πλαίσια των υποχρεώσεών του προς τα μέλη του σας κοινοποιεί Ενημερωτικό Σημείωμα για την άσκηση έφεσης για την ακύρωση του επανυπολογισμού των συντάξεων με τους ν. 4387/2016 και 4670/2020  και για την αναπροσαρμογή αυξητικά των συντάξεων.
Η ενημέρωση αυτή προέρχετε από το Γραφείο του Νομικού μας Συμβούλου κ. Βασιλείου Κοντού (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών και είναι ενημερωτική και όχι δεσμευτική.

Για το Ενημερωτικό Σημείωμα πατήστε ΕΔΩ.

20
Μαϊ

Δικαστικές διεκδικήσεις

Ο νομικός σύμβουλος του Σ.Α.Σ κος Βασίλειος Κοντός κλήθηκε και παρευρέθηκε στη ΓΣ του Σ.Α.Σ την 9/4/2022. Στην αρχή της ΓΣ του δόθηκε ο λόγος και μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα πρακτικά, επισήμανε:

«Τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα είναι, ότι θα γίνονται δεκτές οι αγωγές όσων έχουν ασκήσει αγωγή μέχρι 31/12/18, για το χρονικό διάστημα από το ’10 μέχρι και το ’18, για την εισφορά αλληλεγγύης. Έχουν βγει αποφάσεις της Ολομέλειας, τουλάχιστον 3, που θεωρούν ότι η παρακράτηση αυτή από τις συντάξεις είναι αντισυνταγματική. Και ως εκ τούτου, όσοι έχουν κάνει αγωγές και έχουν διακόψει την παραγραφή, από τον Σεπτέμβριο του ’10 μέχρι και τον Δεκέμβριο του ’18 δικαιούνται τα αναδρομικά και κάποια στιγμή θα δικαστούν και θα επιδικαστούν τα ποσά.

24
Οκτ

Δικαστικές – Οικονομικές Προσφυγές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αλλαγή Νομικού Συμβούλου/εκπροσώπου

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής μας/ενημέρωσης της 2ας Ιουλίου 2021 σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Την 24/10/2021 ο δικηγόρος Βασίλειος Κοντός του Ευσταθίου (ΔΣΑ ΑΜ:31034), κάτοικος Αθηνών, οδός Κάνιγγος 23, κατόπιν ενημέρωσης του Δ.Σ. του Συλλόγου αποφοίτων ΣΤΥΑ (Σ.Α.Σ) και παρουσία του μέλους αυτού Ευθυμίου Γκιτέρσου, παρέλαβε από τον ιδιοκτήτη του γραφείου των αείμνηστων Γεωργίου Εμμανουηλίδη και Μαρίας Γαρυφαλογιάννη, τους φακέλους των υποθέσεων και όλα τα σχετικά έγγραφα (δικόγραφα, εκθέσεις επίδοσης και έγγραφα).
Τα παραπάνω αφορούν ομαδικές αγωγές μελών του Συλλόγου αποφοίτων ΣΤΥΑ (Σ.Α.Σ) και άλλων στρατιωτικών συνταξιούχων, καθώς και φακέλους ατομικών υποθέσεων.
Ο παραδίδων ανέλαβε την υποχρέωση να ενημερώσει τους ενδιαφερομένους για την παράδοση των φακέλων.
Ο παραλαμβάνων δικηγόρος ανέλαβε την υποχρέωση, να επικοινωνήσει με τους ενδιαφερομένους (ενάγοντες, εκκαλούντες κλπ.) και να τους ενημερώσει, αν εφεξής επιθυμούν να αναλάβει την υπόθεση εκάστου το Δικηγορικό Γραφείο του
Βασίλειου Κοντού. Όποιος ενδιαφερόμενος (ενάγων, εκκαλών κλπ.) δεν επιθυμεί να αναλάβει την υπόθεσή του το ως άνω Δικηγορικό Γραφείο, θα κληθεί να παραλάβει το σχετικό φάκελό του.

Το Δ.Σ./Σ.Α.Σ

28
Αυγ

Αμετάθετο Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Μετάθεση σε τόπο προτίμησης

Γράφει ο Χαράλαμπος Χάχαλης LL.M.

Η ισχύουσα στρατιωτική νομοθεσία προβλέπει για ορισμένες κατηγορίες στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων το περιβόητο «αμετάθετο», ή μετάθεση-τοποθέτηση σε συγκεκριμένο τόπο προτίμησής τους. Δεδομένου του αυξημένου ενδιαφέροντος υπαγωγής των στρατιωτικών στις επίμαχες ρυθμίσεις, κάτωθι επιχειρείται μια συνοπτική αποδελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου των εν λόγω ειδικών νομοθετικών διατάξεων.
Ειδικότερα:
Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.
Επίσης, στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν, υποχρεωτικά, ύστερα από αναφορά τους, στελέχη που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή τελούν σε χηρεία και έχουν ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο ή έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, ή με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου, είτε με αναπηρία είτε με σακχαρώδη διαβήτη. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον, ενώ για το σακχαρώδη διαβήτη απαιτείται να είναι πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον.».

Τα προαναφερόμενα στελέχη υπηρετούν, υποχρεωτικά, στον τόπο της προτίμησής τους, μετά από σχετική αναφορά τους προς την Υπηρεσία τους.

ΠΗΓΗ: https://www.lawspot.gr/nomika-blogs/haralampos_hahalis/ametatheto-stratiotikon-ton-enoplon-dynameon

02
Ιουλ

Δικαστικές – Οικονομικές Προσφυγές. Αλλαγή Νομικού Συμβούλου/εκπροσώπου

 Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το δικηγορικό γραφείο των αείμνηστων Γ. Εμμανουηλίδη και Μ. Γαρυφαλογιάννη, μετά το θάνατό τους και τη μεταβίβαση των υποθέσεων του Συλλόγου, στη δικηγόρο κα Ελένη Νικορέλου, δεν λειτουργούσε με την αρμόζουσα υπευθυνότητα και συνέπεια τον τελευταίο χρόνο και ουσιαστικά έχει κλείσει.

Επειδή οι νομικές υποθέσεις του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (Σ.Α.Σ) γενικότερα, αλλά και οι δικαστικές – οικονομικές προσφυγές μελών μας, ατομικά ή και συλλογικά, βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή (διαδικασία εκδίκασης κ.ά.), το Δ.Σ. του Σ.Α.Σ ομόφωνα αποφάσισε να συνεργασθεί, για τις νομικές - δικαστικές του υποθέσεις, με το δικηγορικό γραφείο του κ. Βασιλείου Κοντού (δικηγόρου στον Άρειο Πάγο και τ. Στρατιωτικό Δικαστή) και Συνεργατών. Ο Σ.Α.Σ προτίθεται να παραλάβει και μεταφέρει, με κάθε νόμιμο τρόπο από το γραφείο των αείμνηστων Γ. Εμμανουηλίδη και Μ. Γαρυφαλογιάννη στο γραφείο του κου Β. Κοντού όχι μόνο το αρχείο με τις υποθέσεις του Συλλόγου, αλλά και τους φακέλους υποθέσεων για όσα από τα μέλη, του  Σ.Α.Σ, εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον και επιθυμία.

Ο κος Κοντός και το επιτελείο του, αφού μελετήσουν χωριστά για τον καθένα, τις εκκρεμούσες  υποθέσεις θα επικοινωνήσουν με τον κάθε ενάγοντα ατομικά. Θα ζητηθεί δε, από τον κάθε ενάγοντα, να αναθέσει τις ατομικές του υποθέσεις στο γραφείο του κ. Κοντού. Όσοι δεν συμφωνήσουν προς τούτο θα κληθούν να παραλάβουν τους φακέλους των υποθέσεών τους για δική τους περαιτέρω χρήση.

Οι τιμές που εξασφάλισε ο Σύλλογος είναι οι προϋπάρχουσες, είναι λογικές και οι καλύτερες που θα μπορούσαν να γίνουν.

Το Δ.Σ. έχει ορίσει τριμελή Ομάδα Εργασίας για το θέμα η οποία και θα ενημερώνει για την εξέλιξη του θέματος με κάθε πρόσφορο μέσο. 

Με ευθύνη του νέου ιδιοκτήτη των γραφείων των αειμνήστων Γ.  Εμμαουηλίδη και Μ. Γαρυφαλογιάννη η επιτροπή, θα είναι δυνατό, να αρχίσει τις εργασίες της από τον προσεχή Σεπτέμβριο.

09
Δεκ

Ενημερωτικό Σημείωμα απο το Δικηγορικό Γραφείο Ροδάνθη Πετραδέλη & Συνεργάτες για το ενημερωτικό σημείωμα της συνταξης μηνός Ιανουαρίου 2019

Απο το Δικηγορικό Γραφείο "Ρ. ΠΕΤΡΑΔΕΛΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ" λάβαμε το παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα  που αφορά την ενημέρωση των μελών μας:

"Αξιότιμοι κύριοι, 

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων αναφορικά με το ενημερωτικό σημείωμα του μηνός Ιανουαρίου 2019 που αναρτήθηκε από τον ΕΦΚΑ και του προκύπτοντος από αυτό επανυπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών των εα στελεχών, σας στέλνουμε συνημμένα σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του γραφείου μας προς ενημερωση των μελών σας.
Παραμένουμε στηνδιάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.  
Με εκτίμηση 
Ροδάνθη Πετραδέλλη
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Παρ΄ Αρείω Πάγω
Μέλος Α.ΑΚ.Ε."