Νομοθετική πρωτοβουλία ΥΠΕΘΑ

Τέθηκε από την 30 Απριλίου 2024 και ώρα 23:55 έως 13 Μαΐου 2024, 10:00 σε Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ με τίτλο «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις».

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη:

Νέο καθεστώς Απασχόλησης Συνταξιούχων

Τέθηκε σε λειτουργία την Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου η ειδική πλατφόρμα δήλωσης εργασίας για τους απασχολούμενους συνταξιούχους. Στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Συνταξιούχοι - Δήλωση Απασχόλησης ή πληκτρολογώντας απευθείας τον σύνδεσμο https://www.efka.gov.gr/dilosi-erg-synt.php οι συνταξιούχοι που ήδη απασχολούνται ή έχουν αναλάβει για πρώτη φορά εργασία μετά την 1/1/2024, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά δήλωση για την απασχόλησή τους.

Αναλυτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πρέπει να μπουν να κάνουν δήλωση:

Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών Μισθοδοσίας 2024 Μερισματούχων ΜΤΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των μηνιαίων μερισμάτων ΜΤΑ για το έτος 2024, ως εξής:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024              3 Ιανουαρίου  2024

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024          2 Φεβρουαρίου 2024

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024                   4 Μαρτίου 2024

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024                  3 Απριλίου 2024

ΜΑΪΟΣ 2024                       2 Μαΐου 2024

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024                     4 Ιουνίου 2024

ΙΟΥΛΙΟΣ 2024                     2 Ιουλίου 2024

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024              2 Αυγούστου 2024

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024          3 Σεπτεμβρίου 2024

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024               2 Οκτωβρίου 2024

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024              4 Νοεμβρίου 2024

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024            3 Δεκεμβρίου 2024

Κατασκευή Νέου Στρατιωτικού Φαρμακείου στο 251 ΓΝΑ

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκήρυξε δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Νέου Στρατιωτικού Φαρμακείου στο 251ΓΝΑ».

Το κτίριο θα κατασκευασθεί σε χώρο του 251 ΓΝΑ, πλησίον του κτιρίου των Εξωτερικών Ιατρείων και του υπάρχοντος Φαρμακείου. Το κτίριο θα είναι διώροφο. Στο ισόγειο θα στεγαστούν όλοι οι απαιτούμενοι χώροι του Φαρμακείου (κατάστημα με χώρο αναμονής, αποθήκη φαρμάκων, γραφεία προσωπικού, εργαστήρια, χώρος ενδιαίτησης, χώροι κουζίνας και WC), ενώ στον όροφο θα είναι γραφεία της Διοίκησης του Νοσοκομείου (10 γραφεία και χώροι WC και κουζίνας). Το κτίριο θα είναι διαστάσεων 30,00 χ 11,20 m περίπου και θα έχει ύψος 9,25m περίπου. Πρόκειται για κτίριο συμβατικής κατασκευής συνολικής επιφανείας ισογείου 403,20 m2 περίπου. Η επικοινωνία των ορόφων θα γίνεται μέσω κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα, τα οποία τοποθετούνται στο κέντρο του κτιρίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων του 251 ΓΝΑ, για τα έτη 2023-2024.

Εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 1.860.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του 251 ΓΝΑ, οικ. ετών 2023 (200.000,00 €), 2024 (1.660.000,00 €).

Η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με ανάρτηση των ψηφιακά υπογεγραμμένων τευχών και σχεδίων δημοπράτησης και των προβλεπόμενων εγγράφων στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26-09-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Δείτε ΕΔΩ την περίληψη της διακήρυξης που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και τη διακήρυξη της δημοπρασίας όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

Συμπληρωματικά Εφάπαξ βοηθήματα

Μη εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων

Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό: 2546 της 1/2/2023 προς τον ΥΕΘΑ κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, κατέθεσε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου με θέμα «Συμπληρωματικά Εφάπαξ βοηθήματα». Το πρόβλημα απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό απόστρατων και των τριών Κλάδων των ΕΔ της χώρας και επείγει η αποκατάσταση της αδικίας.

Σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές των ειδικών μισθολογίων των στρατιωτικών που έγιναν με τον ν.4093/2012. Αν και έγινε αναπροσαρμογή των μισθολογίων στο σύνολό τους, εντούτοις δεν έγινε σχετική ρύθμιση της αναπροσαρμογής των μισθολογίων σύμφωνα με την τελευταία απόφαση ΣτΕ, δίνοντας μόνο αναδρομικά υπό μορφή εφάπαξ παροχής για το χρονικό διάστημα μέχρι την εφαρμογή του νέου μισθολογίου (ν.4472/2017) με αποτέλεσμα να επηρεάζεται το καταβαλλόμενο εφάπαξ σε όσους το έλαβαν με τη συμπλήρωση 35ετίας ή αποστρατείας για το διάστημα 2013-2016. Αν και απαιτείται σχετική πρόβλεψη νόμου, στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.5018/2023, δεν υπήρξε καμία σχετική πρόβλεψη επί του θέματος προς αντίστοιχη τροποποίηση των διατάξεων του ν.4575/2018 για την οριστική επίλυση του παρόντος προβλήματος, ώστε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Δείτε ΕΔΩ την πλήρη ερώτηση του βουλευτή

Διευκρίνηση

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συντάκτη.