Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: 251 ΓΝΑ

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκήρυξε δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Νέου Στρατιωτικού Φαρμακείου στο 251ΓΝΑ».

Το κτίριο θα κατασκευασθεί σε χώρο του 251 ΓΝΑ, πλησίον του κτιρίου των Εξωτερικών Ιατρείων και του υπάρχοντος Φαρμακείου. Το κτίριο θα είναι διώροφο. Στο ισόγειο θα στεγαστούν όλοι οι απαιτούμενοι χώροι του Φαρμακείου (κατάστημα με χώρο αναμονής, αποθήκη φαρμάκων, γραφεία προσωπικού, εργαστήρια, χώρος ενδιαίτησης, χώροι κουζίνας και WC), ενώ στον όροφο θα είναι γραφεία της Διοίκησης του Νοσοκομείου (10 γραφεία και χώροι WC και κουζίνας). Το κτίριο θα είναι διαστάσεων 30,00 χ 11,20 m περίπου και θα έχει ύψος 9,25m περίπου. Πρόκειται για κτίριο συμβατικής κατασκευής συνολικής επιφανείας ισογείου 403,20 m2 περίπου. Η επικοινωνία των ορόφων θα γίνεται μέσω κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα, τα οποία τοποθετούνται στο κέντρο του κτιρίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων του 251 ΓΝΑ, για τα έτη 2023-2024.

Εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 1.860.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του 251 ΓΝΑ, οικ. ετών 2023 (200.000,00 €), 2024 (1.660.000,00 €).

Η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με ανάρτηση των ψηφιακά υπογεγραμμένων τευχών και σχεδίων δημοπράτησης και των προβλεπόμενων εγγράφων στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26-09-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Δείτε ΕΔΩ την περίληψη της διακήρυξης που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και τη διακήρυξη της δημοπρασίας όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κατηγορία Νέα
Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2023 12:07

Οφειλές τρίτων προς το 251 ΓΝΑ

Σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, με Αρ. Πρωτ. Ερωτήσεων: 224/26-7-2023 του Βουλευτή Ν. Κερκύρας – Δ. Μπιάγκη (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ), ο ΥΦΕΘΑ Ιωάννης Κεφαλογιάννης απάντησε:
Όσον αφορά στην Πολεμική Αεροπορία, οι τρέχουσες οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων προς το 251 ΓΝΑ ανέρχονται στο ποσό των 53.324.119,05€, ενώ οι αντίστοιχες οφειλές του ΕΚΑΒ προς την ΠΑ ανέρχονται στο ποσό των 73.567.866,51€. Επιπλέον, οι εισπράξεις της ΠΑ την τελευταία τριετία για οφειλές ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν στα 90.796.186,21€, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις για οφειλές του ΕΚΑΒ ανήλθαν στα 38.542.223,91€.
Σημειώνεται επιπλέον ότι, οι τρέχουσες οφειλές του 251 ΓΝΑ προς τους προμηθευτές ανέρχονται στο ποσό των 17.298.871,26€.

Δείτε το σύνολο των ερωτοαπαντήσεων θέματος ΕΔΩ

Κατηγορία RADAR Σ.Α.Σ

Το Στρατιωτικό Φαρμακείο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ) θα παραμείνει κλειστό για Τακτική Οικονομική Απογραφή από την Τρίτη 2 έως και τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2023, ενώ το Υποκατάστημα της Αεροπορικής Βάσης (ΑΒ) Ελευσίνας θα παραμείνει  κλειστό αντίστοιχα από την Τρίτη 2 έως και την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι δικαιούχοι μπορούν, κατά τη διάρκεια της απογραφής, να απευθύνονται τόσο στο Στρατιωτικό Φαρμακείο Αθηνών (ΝΙΜΤΣ) όσο και στα παραρτήματά του (ΥΕΘΑ, ΝΝΑ, 401ΓΣΝΑ, ΕΚΕΜΣ) καθόσον οι κατηγορίες δικαιούχων είναι κοινές.

Κατηγορία Θέματα Υγείας
Ετικέτες
Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2022 08:02

Σύντομο αφιέρωμα στο 251 ΓΝΑ

Σαν Σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 1943 συγκροτείται το ΓΝΕΒΑ (Γενικό Νοσοκομείο Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας).

251

 

251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (ΓΝΑ): Ταξίδι της μνήμης, αλλά και οραματισμού του μέλλοντός του.

Καθημερινά μας υποδέχεται με τις χαρές μας, τις λύπες μας, τις αγωνίες όλων των ανθρώπων που ζουν στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) και όχι μόνο. Αθόρυβα, ανιδιοτελώς, αλλά με υψηλού επιπέδου ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, εργάζονται αδιάκοπα και χάρη στις άοκνες προσπάθειες της διεύθυνσής τους και των συνεργατών τους δημιουργούν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφαλείας. Ή, όπως έχει γραφεί, δημιουργούν ένα νοσοκομείο «κόσμημα» που αποτελεί πρότυπο για την έρευνα του, αλλά και για τις συνολικές υπηρεσίες που παρέχει. Δίνει απαντήσεις, με σοβαρό επιστημονικό κύρος, στα ιατρικά ερωτήματά μας και μας «απογειώνει», μερικές φορές, με τις καινούργιες θεραπείες που εφαρμόζονται.

Κατηγορία Θέματα Υγείας

Με εμβόλιμη τροπολογία του Υπουργείου Υγείας

Εξαιτίας των προβλημάτων ρευστότητας, τα στρατιωτικά νοσοκομεία και το ΝΙΜΤΣ αντιμετωπίζουν αδυναμία εξόφλησης των οφειλών τους προς τους προμηθευτές τους, με αποτέλεσμα να προκαλούνται δυσχέρειες στην εύρυθμη λειτουργία τους.
Τα προβλήματα αυτά οφείλονται, κυρίως, στις ανείσπρακτες απαιτήσεις τους έναντι φορέων κοινωνικής ασφάλισης από παροχή υπηρεσιών νοσηλείας.
Για τη διαφύλαξη της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του ΝΙΜΤΣ και κατ’ επέκταση της αδιάλειπτης παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό του ΥΠΕΘΑ, καθώς και στους λοιπούς δικαιούχους (όπως στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας κάτοικοι ακριτικών περιοχών) και προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα συσσώρευσης απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, κατατέθηκε στις 27/1/2021 θεραπευτική νομοθετική ρύθμιση.
Με Αρ. Τροπολογίας: 726/130 της 27.1.2021 στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 25 το ν.4494/2017 και παρέχεται εκ νέου η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών των στρατιωτικών νοσοκομείων και του ΝΙΜΤΣ που έχουν πραγματοποιηθεί για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών τους.
Οφειλές κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων (ν. 4270/2014, ν. 4412/2016 και του π.δ. 80/2016), δαπανών προμήθειας φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, ορθοπεδικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων, και παροχής υπηρεσιών τους που πραγματοποιήθηκαν μετά από την 18.12.2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4650/2019) έως και τη δημοσίευση του παρόντος.
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΝΙΜΤΣ.

29/1/2021

Ε. Γκ. 

Με πληροφορίες από:  https://www.hellenicparliament.gr/NomothetikoErgo/Psifisthenta-Nomoschedia

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2020 22:30

Οδηγίες για τα Τέστ COVID-19 στο 251 ΓΝΑ

Με ανακοίνωσή του το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ενημερώνει πως πραγματοποιείται από την αρχή της πανδημίας μοριακός έλεγχος RT-PCR για COVID-19 στις εγκαταστάσεις του.

Ποιος μπορεί να κάνει το τεστ;

Πως κλείνονται τα ραντεβού;

Πως έρχεστε στο νοσοκομείο για τεστ COVID-19;

Πως γίνεται η λήψη του τεστ;

Πότε είναι έτοιμα τα αποτελέσματα και πώς λαμβάνονται;

Για όλα τα παραπάνω μπορείτε να ενημερωθείτε από εδώ: https://www.haf.gr/2020/10/odigies-gia-ta-test-covid-19-sto-251-gna/

Κατηγορία Θέματα Υγείας
Ετικέτες
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020 18:09

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας ΕΔ

Γνωρίζεται ότι το Υποσύστημα Διαδικτυακών Ραντεβού του ΟΠΣΥΕΔ τέθηκε σε πλήρη λειτουργία, για το σύνολο των Εξωτερικών Ιατρείων (Ε.Ι.) του 251ΓΝΑ, στις 3 Φεβ 20. Για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται πρότερη παραπομπή από αρμόδιο ιατρό (π.χ. εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, εξέταση στο Οδοντοπροσθετικό ή στο Ενδοδοντικό Τμήμα κ.λ.π.), τα ραντεβού εξακολουθούν να εκχωρούνται με την υφιστάμενη διαδικασία.

Περισσότερα   ΕΔΩ

Κατηγορία Θέματα Υγείας
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2019 21:37

Επίσκεψη στο 251ΓΝΑ

Ο Σύλλογός μας λόγω των εορτών των Χριστουγέννων θέλοντας να προσφέρει την αγάπη του και την συμπαράστασή του στους ασθενείς αποφοίτους της Σχολής μας, επισκέφθηκε την Παρασκευή 20/12/2019 στις 10:00 το 251 ΓΝΑ.

Εκ μέρους του Συλλόγου μας παρευρέθηκαν: Ο Α’ Αντιπρόεδρος Σμηναγός ε.α. κ. Δημήτριος Παναγιώτου, ο Κοσμήτορας Σμήναρχος ε.α κ. Γεώργιος Μαριόλης, ο Ταμίας Αντισμήναρχος ε.α  κ. Παναγιώτης Βούλγαρης τα μέλη  του Δ.Σ, Σμήναρχος ε.α κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος και  Σμήναρχος ε.α κ. Ιωάννης – Ελευθέριος Μπουμπάρας, καθώς επίσης και τα μέλη του συλλόγου Σμήναρχος ε.α κ. Δημήτριος Δήμου και  Επισμηναγός ε.α κ. Δημήτριος Μανιώτης.

Ετικέτες

Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή κλεισίματος ραντεβού σε εξωτερικά ιατρεία του 251 ΓΝΑ μέσω διαδικτύου με χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας ΕΔ (ΟΠΣΥΕΔ).

.

Περισσότερα ΕΔΩ

Τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου 2019, με την ευκαιρία των Άγιων ημερών του Πάσχα, αντιπροσωπεία του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (Σ.Α.Σ) επισκέφθηκε το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ).
Η αντιπροσωπεία αποτελούνταν από:

Ετικέτες