Ενέργειες - Δικαιολογητικά σε περίπτωση θανάτου.Ενέργειες - Δικαιολογητικά σε περίπτωση θανάτου

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι,
Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τους οικείους των «χαμένων» συναδέλφων για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν για τη διακοπή της σύνταξης, τη μεταβίβασή της στους δικαιούχους, για τη μεταβίβαση του μερίσματος κ.ο.κ.
Κατ’ αρχάς θα πρέπει να γίνει ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ

A. Ενημέρωση ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/Β3. Οι οικείοι του/της θανόντος/ούσης εφόσον επιθυμούν η ταφή του/της εκλιπόντος/ούσης να γίνει με τις προβλεπόμενες στρατιωτικές τιμές, τότε θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΓΕΑ/Β3, Μεσογείων 136, Χολαργός, Τ.Κ. 15561, Τηλεφωνικό κέντρο 2106593399, Δνση Β3, Τηλ. 2106592309.
Θα απαιτηθούν:

  • Στρατιωτική στολή του βαθμού του (προαιρετικά)
  • Πηλίκιο (προαιρετικά)
  • Ξίφος
  • Μετάλλια
  • Παράσημα
  • Ενημέρωση Γραφείου Κηδειών
  • Ενημέρωση Ιερέα για επικήδειο

B. Ενημέρωση της ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.
Οι οικείοι του/της θανόντος/ούσης θα πρέπει να ενημερώσουν και την Ένωση Αποστράτων για την ημέρα και την ώρα της κηδείας, Διεύθυνση Χαλκοκονδύλη 5, Τ.Κ. 10677, Αθήνα, Τηλ. 2103802241.
Υπάρχουν ενέργειες που πρέπει να γίνουν προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προς το 251 ΓΝΑ και προς το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας και συγκεκριμένα προς το:

  1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ)
Υποβάλλουμε αίτηση της το ΓΛΚ, για να διακόψουμε την καταβολή της σύνταξης και για τη χορήγηση πιστοποιητικού εξόδων κηδείας όπως το έντυπο 1

  2. 251 ΓΝΑ
Υποβάλλουμε αίτηση προς το 251 ΓΝΑ, προκειμένου να καταβληθούν τα έξοδα κηδείας. Το ποσό που καταβάλλεται είναι 724,88€ ανεξαρτήτως βαθμού και πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του/της δικαιούχου που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας και που το όνομα του αναγράφεται στα τιμολόγια ή τις αποδείξεις του Γραφείου Κηδειών. Η αίτηση, τα δικαιολογητικά για τα έξοδα κηδείας και η υπεύθυνη δήλωση ότι ο θανών δεν ήταν ασφαλισμένος σε άλλο φορέα φαίνονται στα έντυπο 2, έντυπο 3 και έντυπο 4, αντίστοιχα. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
α) Η χήρα / ο χήρος σύζυγος
β) Τα τέκνα (έγγαμα ή άγαμα)
γ) Γενικά οι κληρονόμοι του/της θανόντος/ούσης.
Το όνομα του δικαιούχου θα πρέπει να είναι το ίδιο στα τιμολόγια ή τις αποδείξεις του Γραφείου Κηδειών καθώς και στις αιτήσεις των παρακάτω υποδειγμάτων.

  3. Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ)
Υποβάλλουμε αίτηση προς το ΜΤΑ, προκειμένου να χορηγηθεί το βοήθημα πένθους. Το βοήθημα πένθους χορηγείται στο πρώτο πρόσωπο της χηρεύουσας του/της θανόντος/ουσης, ασφαλισμένου/ης μερισματούχου (εν αποστρατεία) που δικαιούται να διαδεχθεί αυτόν/αυτήν και να συνεχίσει την λήψη του μερίσματος του, όπως:
α) Η χήρα σύζυγος
β) Οι άγαμες θυγατέρες
γ) Τα άρρενα άγαμα τέκνα μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή εφόσον φοιτούν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του 24ου έτους.
δ) Οι γονείς του/της θανόντος/ουσης σε περίπτωση που δεν υπάρχει δικαιούχος της ορφανικής οικογένειας.
ε) Οι άπορες μητέρες ή άγαμες αδελφές θανόντων αγάμων μερισματούχων (χωρίς την προϋπόθεση της 25ετούς συντάξιμης υπηρεσίας).
Η αίτηση, τα δικαιολογητικά για το βοήθημα πένθους και η υπεύθυνη δήλωση ότι ο θανών δεν ήταν ασφαλισμένος σε άλλο φορέα κλπ φαίνονται στο έντυπο 5, έντυπο 6 και έντυπο 7, αντίστοιχα. 

  4. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ)
Δικαιούχοι της σύνταξης είναι αυτοί που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Ν. 4387/2016.
Για τη μεταβίβαση της σύνταξης του θανόντα συνταξιούχου στη σύζυγο και τα παιδιά του υποβάλλουμε αίτηση στο ΓΛΚ (έντυπο -8-). Τα δικαιολογητικά μεταβίβασης και οι λοιπές παροχές, καθώς και η υπεύθυνη δήλωση που θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση φαίνονται στο έντυπο 9 και  έντυπο 10 αντίστοιχα. 

  5. Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ)
Μετά τον θάνατο ασφαλισμένου μερισματούχου του Ταμείου (εν αποστρατεία), το μέρισμα του καθώς και η οικονομική ενίσχυση Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α., μεταβιβάζεται στα μέλη της χηρεύουσας οικογένειας τα οποία δικαιώθηκαν συντάξεως από τον κύριο συνταξιοδοτικό φορέα του/της θανόντος/ούσης (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). Το μέρισμα καθώς και η οικονομική ενίσχυση Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α. που μεταβιβάζεται στην χηρεύουσα οικογένεια, αντιστοιχεί σε ποσοστό του μερίσματος του/της θανόντος/ούσης, ίσο με το ποσοστό κατά το οποίο της μεταβιβάζεται και της καταβάλλεται η σύνταξη του/της θανόντος/ούσης (Ν. 3943/31-03-2011, ΦΕΚ 66Α).
Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός δικαιούχα μέλη της χηρεύουσας οικογένειας, το μεταβιβαζόμενο μέρισμα καθώς και η οικονομική ενίσχυση Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α. του/της θανόντος/ούσης καταβάλλεται σε αυτά κατ' ισομοιρία.
Τέλος, για τη μεταβίβαση του μερίσματος του θανόντα, υποβάλλουμε αίτηση στο ΜΤΑ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του εντύπου 11. Η υπεύθυνη δήλωση με τα απογραφικά στοιχεία των μερισματούχων φαίνεται στο έντυπο 12. 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ 
α) Παράδοση του Δελτίου Ταυτότητας Αποστράτου στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών της Αεροπορίας, Χαλκοκονδύλη 5, Τ.Κ.10677, Αθήνα, Τηλ. 2103802241.
β) Ενημέρωση Α.Ο.Ο.Α. Διεύθυνση Πίνδου και Αλίμου, Κατεχάκη, Τ.Κ. 15669, Παπάγου στο τηλ. 2106577400, 09:00-13:30.
γ) Ενημέρωση Οικοπεδικού Συνεταιρισμού "ΙΚΑΡΟΣ" Διεύθυνση: Σούτσου 4, Τ.Κ. 11521, Αμπελόκηποι, τηλ. 2108705191.

Αυτές είναι οι «ψυχοφθόρες διαδικασίες» που απαιτούνται από τους συγγενείς. Οι υπεύθυνοι ε.ε. Συνάδελφοι και Μόνιμοι Υπάλληλοι των αρμοδίων υπηρεσιών είναι πάντα πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τους δικαιούχους.
Ευχόμαστε στους αγαπητούς συναδέλφους και στους οικείους τους να χρησιμοποιήσουν τις ανωτέρω διαδικασίες όσο αργότερα γίνεται και να είμαστε γεροί εμείς και οι οικογένειές μας.