To site sastya.gr για την καλύτερη περιήγηση σας χρησιμοποιεί cookies.

27
Μαρ

Ενημερωτικό Σημείωμα απο το Δικηγορικό Γραφείο Ροδάνθη Πετραδέλη & Συνεργάτες

Σας παραθέτουμε ενημερωτικό σημείωμα του δικηγορικού γραφείου Ροδάνθη Π. Πετραδέλλη & συνεργάτες με θέμα:
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ.

Αξιότιμοι κύριοι
Με το παρόν θέλουμε αφενός μεν να σας ενημερώσουμε για το σύνολο των μνημονιακών μειώσεων των συντάξιμων αποδοχών, οι οποίες έχουν κριθεί αντισυνταγματικές με αποφάσεις του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφετέρου να σας γνωρίσουμε ποιες είναι οι κατά περίπτωση ενέργειες πρέπει να εκδηλωθούν για την προστασία των δικαιωμάτων ενός εκάστου και για την περαιτέρω αναδρομική διεκδίκηση τους.

1) Η Πρώτη μείωση που επιβλήθηκε στις συντάξιμες αποδοχές και κρίθηκε αντισυνταγματική με την 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελ. Συνεδρίου είναι η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).
Θεσπίστηκε με το Ν.3865/2010 και τροποποιήθηκε με τους Ν.3986/2011 & Ν.4002/2011, από 01-08-2010 και αφορά παρακράτηση ποσοστού 6%, 7%, 9%, 10 %, 12 %, 13% και 14 % επί του ποσού της μηνιαίας σύνταξης άνω των 1.400€.
Σύμφωνα με την απόφαση αναδρομικά δικαιούνται όσοι είχαν καταθέσει ενστάσεις ή αγωγές πριν την 7-2-2017. Όλοι οι υπόλοιποι δικαιούνται αναδρομικά από την επιστροφή των παρακρατούμενων ποσών από 8-2-2017 και εντεύθεν. Η διεκδίκηση της γίνεται ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΓΩΓΗ η οποία, ενόψει και του επανυπολογισμού των συντάξεων θα πρέπει να γίνει όχι νωρίτερα από τον Ιανουάριο του 2019. Διαφορετικά θα απαιτηθεί και δεύτερη αγωγή ή θα παραληφθούν και θα χαθούν σημαντικά ποσά.
Το γραφείο μας ΕΧΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡ-ΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΑΣ για το σύνολο των πελατών των, από το 2014.

____________

2) Η δεύτερη μείωση που κρίθηκε αντισυνταγματική είναι η μείωση της βασικής σύνταξης, λόγω της μείωσης του βασικού των εν ενεργεία στελεχών, με την παρ. Γ΄ του Ν. 4093/2012, η οποία κρίθηκε αντισυνταγματική με τις υπ’ αριθ. 2192-2196/2014 αποφάσεις του ΣτΕ/ΟΛΟΜ.
Με το ν. 4307/2014 αποδόθηκε αναδρομικά μόνο το 50% των παρανόμως παρακρατηθέντων και εκκρεμεί το υπόλοιπο 50% για το οποίο, όσοι έχουν κάνει αγωγές το διεκδικούν και θα το πάρουν αναδρομικά, ανάλογα με τον χρόνο που άσκησαν την αγωγή τους.
Όσοι δεν έκαναν αγωγή μέχρι σήμερα, εξακολουθούν να έχουν δικαίωμα να την κάνουν και τώρα, πλην όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχει ήδη παραγραφεί ένα μέρος των αναδρομικών τους.
3) Η τρίτη μείωση που κρίθηκε αντισυνταγματική αφορά στην ολική κατάργηση των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας από 12-11-2012 με την υποπ. Β4. της παρ Β του 1ου άρθρου του Ν.4093/2012. Σημειώνεται ότι με το Ν.3847/2010, τα δώρα και το επίδομα αδείας είχαν μετατραπεί σε επίδομα 500€ για τα Χριστούγεννα, 250€ το Πάσχα & 250€ για την άδεια. Δικαίωμα αναδρομικής διεκδίκησης, η οποία συνοψίζεται σε 1.000€ ετησίως, έχουν άπαντες.
4) Η τέταρτη μείωση αφορά αφενός μεν την κάθετη μείωση από 01-01-2012, όλων των συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.300€ κατά 12% με το Ν. 4051/2012 και την ποσοστιαία μείωση όλων των συντάξεων άνω των χιλιών ευρώ (1.000€) με κλιμακωτό ποσοστό 5, 10, 15 & 20% με την υποπ. Β3 της παρ. Β΄ του Ν. 4093/2012, αφετέρου η μείωση 40% της σύνταξης άνω των 1000€ για όλους τους κάτω των 55ετών (Ν.4024/2011) (ηλικιακή μείωση).
Οι περιπτώσεις της 3ης & 4ης μείωσης κρίθηκαν αντισυνταγματικές με τις υπ΄ αριθμ. 2287 & 2288/2015 Αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την ιδιαιτερότητα ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις αναγνωρίζεται δικαίωμα διεκδίκησης από τον Ιούνιο του 2015 και εντεύθεν, με εξαίρεση όσους είχαν ήδη εκδηλώσει ενέργειες για την αναδρομική διεκδίκησή τους.
5/ Με τις υπ΄ αριθμ. 1 έως 4/2018 αποφάσεις του μισθοδικείου, επί αγωγής συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών κρίθηκαν αντισυνταγματικές επιμέρους διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου (ν.4387/2016) οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν στο περιορισμό των συντάξεων στις 2.000€, ενώ επικύρωσε όλες τις αποφάσεις που αφορούν το πλέγμα των νόμων 4024/2011, 4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016 που περιέκοψες τις συντάξεις, ως αντίθετο σε σωρεία συνταγματικών διατάξεων, επιβεβαιώνοντας εκ νέου το δικαίωμα των ενδιαφερομένων για την αναδρομική δικαστική τους διεκδίκηση. Αναμένεται το πλήρες κείμενο της απόφασης για νέα ενημέρωσή σας.
Στο σημείο αυτό σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο μας, σε συνεργασία με την ΕΑΑΑ έχει εκδηλώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία του δικαιώματος και της αναδρομικής διεκδίκησης όλων των ανωτέρω περιπτώσεων για το σύνολο σχεδόν των μελών της ΕΑΑΑ και σημαντικού αριθμού συνταξιούχων της ΕΑΑΣ & ΕΑΑΝ.
Οι δικαιούχοι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιθυμούν, θα πρέπει να εκδηλώσουν ενέργειες για την κατάθεση αγωγής μέχρι και τέλος Μαΐου του έτους 2018 για την 2η, 3η & 4η περίπτωση των μειώσεων, διαφορετικά θα παραγραφούν τα αναδρομικά από το 2014 έως και το 2016.
Για περαιτέρω πληροφορίες και λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο μας τηλεφωνικά ή μέσω Mail καθώς και στην ιστοσελίδα μας www.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εξαγγελίες περί επιστροφής των αναδρομικών ΔΕΝ κατοχυρώνουν κανένα δικαίωμα ούτε αποτελούν εγγύηση για την επι-στροφή τους. Επίσης η πρόσφατη απόφαση της επιτροπής συμμόρφωσης του ΣτΕ με την οποία δόθηκε 8μηνη προθεσμία στο Δημόσιο για την επιστροφή του υπόλοιπου 50%, με την απειλή ότι θα της επιβληθεί πρόστιμο 200.000€ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ΔΕΝ δεσμεύει την Κυβέρνηση, ούτε εξασφαλίζει την επιστροφή τους, αφού η πολιτεία και την προηγούμενη φορά επέλεξε την πληρωμή του προστίμου των 50.000€ αντί του ενός δις ευρώ περίπου που είναι το σύνολο των αναδρομικών των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών τον ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Επίσης η αποστολή – κατάθεση αιτήσεων στο ΓΛΚ, χωρίς παρακολούθηση και εκδήλωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων ενεργειών (ένσταση ή αγωγή) στις κατάλληλες προθεσμίες, εφησυχάζει τον ενδιαφερόμενο και σε πλείστες περιπτώσεις οδηγεί στην παραγραφή μεγάλου μέρους αναδρομικών ή και ολόκληρης της απαίτησης. Συνιστούμε λοιπόν οι ενέργειες αυτές να γίνονται σε συνεργασία ή με ανάθεση στο δικηγορικό γραφείο με το οποίο ο ενδιαφερόμενος συνεργάζεται, για την καλύτερη και ασφαλέστερη παρακολούθησή τους.
Το γραφείο μας για το σύνολο των πελατών του εκδηλώνει αυτό-ματα ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ, ΔΕΣΜΕΥΣΗ ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους για την αναδρομική διεκδίκηση κάθε περίπτωσης των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων.
Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι οι απαιτήσεις κατά του δημοσίου υπόκεινται σε διετή παραγραφή, η οποία ναι μεν διακόπτεται με αίτηση στο ΓΛΚ ή το ΝΣΚ, πλην όμως η διακοπή αυτή έχει χρονικό περιορισμό εντός του οποίου θα πρέπει να εκδηλώνονται ενέργειες, άλλως παραγράφεται η απαίτηση των αναδρομικών όλης της περιόδου.


ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ


Το ΓΛΚ κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι και τον Ιούνιο του 2016, υπολόγιζε και παρακρατούσε εσφαλμένα τις εισφορές για την υγειονομική περίθαλψη των αποστράτων στελεχών, υπολογίζοντας τες επί των μικτών συντάξιμων αποδοχών και όχι επί καθαρού ποσού που πρόκυπτε μετά την αφαίρεση των μνημονιακών κρατήσεων των νόμων (Ν.4024/2012, Ν.4051/2012, Ν.4093/2012).
Με το Ν.4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), αποσαφηνίστηκε ότι οι συγκεκριμένες κρατήσεις θα έπρεπε να γίνονται επί των καθαρών αποδοχών γεγονός που αποκαταστάθηκε τον Οκτώβριο του 2016, με αναδρομικότητα από 01-07-2016. Πρόσφατα με πολιτική απόφαση, η πολιτεία, επέστρεψε αναδρομικά την υπερβάλλουσα διαφορά που είχε παρακρατηθεί για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2013 έως και τον Ιούνιο του 2016, με τις συντάξεις που καταβλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017. Επίσης το ΓΛΚ με έγγραφο του απάντησε σε σχετικό αίτημα του συντονιστικού των ενώσεων, αποσαφηνίζοντας ότι τα αναδρομικά που επεστράφησαν υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος και ότι δεν τίθεται θέμα άλλης διαφοράς.
Συνεπώς ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ να υποβάλλονται αιτή-σεις στο ΓΛΚ για την δήθεν διαφορά των υγειονομικών κρατήσεων που δεν υπολογίστηκε σωστά και δεν επιστράφηκε διότι απλά δεν υπάρχει διαφορά ή εάν υπάρχει είναι αφενός αμελητέα, αφετέρου παραγεγραμμένη.

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Για τον επερχόμενο επανυπολογισμό των συντάξεων θα ακολουθήσει, σε σύντομο χρονικό διάστημα, νέα ανακοίνωση του γραφείου μας με πολλές διευκρινιστικές πληροφορίες και σαφείς οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία των ενδιαφερομένων, τις ενέργειες και τον χρόνο που αυτές θα πρέπει να εκδηλωθούν.

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ

Για όποιον επιθυμεί να συνεργαστεί με το γραφείο μας για την δικαστική διεκδίκηση των ανωτέρω αναφερομένων περικοπών της συντάξεώς του, το κόστος της αγωγής είναι 40€ και η αμοιβή του γραφείου μας 4% επί του ποσού που θα επιδικαστεί πλέον ΦΠΑ.
Αναλυτικό ενημερωτικό με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έντυπα και λοιπά δικαιολογητικά θα σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ΕΑΑΑ, ΕΑΑΣ & ΕΑΑΝ, και τους Συλλόγους, προκειμένου να αναρτηθούν στις ιστοσελίδες τους.
Παράλληλα θα αποσταλούν και σε όλα τα παραρτήματα σε έντυπη μορφή.
Επίσης, ένα μας ζητηθεί, μπορούν να αποστέλλονται με mail ή fax ή και ταχυδρομικά σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Με τιμή
Ροδάνθη Πετραδέλλη
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Παρ΄ Αρείω Πάγω
Μέλος Α.ΑΚ.Ε.

Share this post

Διαβάστηκε 960 φορές