13
Φεβ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3/2018 ΚΑΙ 4/2018 ΤΟΥ Σ.τ.Ε

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ Ε.Δ ΚΑΙ Σ.Α ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012.

 

  StE Symvoylio tis Epikrateias  Pilikia Stratiotikon  xrhmata

                 Τελεσίγραφο Σ.τ.Ε                            Απόστρατοι                      Συντάξεις Αποστράτων

Τέρμα τα ψέματα και τα σαλπίσματα νομής σχετικά με την αποκατάσταση των μισθών και συντάξεων των στελεχών των Ε.Δ και Σ.Α.

Η τριμελής Επιτροπή Συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε με Πρόεδρο του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Νικ. Σακελαρίου και εισηγήτρια την Σύμβουλο Επικρατείας Παν. Καρλή, εξέδωσε τις υπ’ αριθ. 3/2018 και 4/2018 αποφάσεις όπου σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος « Η Διοίκηση έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται άμεσα και πλήρως προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο , όπως ορίζει ο νόμος. Ο νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Διοίκησης».

 Η τριμελής Επιτροπή συμπληρώνει ότι η πολιτεία «δεν δύναται να αδρανεί επικαλούμενη λόγους οι οποίοι δεν εδράζονται σε συνταγματικές διατάξεις . Και συνεχίζουν οι δικαστές , υπάρχουν εγγενείς δυσχέρειες που συνδέονται με την εφαρμογή των αποφάσεων με σημαντικές δημοσιονομικές συνέπειες οι οποίες πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης των αρμοδίων υπηρεσιών . Παρά την παρέλευση μείζονος του ενός έτους από την δημοσίευση των αποφάσεων του Σ.τ.Ε (13-05-2016) , η Διοίκηση δεν προέβη σε ενέργειες για την υλοποίησή τους. Η Επιτροπή έθεσε περιθώριο 0κτώ μηνών για την υλοποίηση των αποφάσεων».

Μετά την ανωτέρω εξέλιξη οι μισθοί και οι συντάξεις, που αφορούν τους (ε.ε) και(ε.α) των Ε.Δ και Σ.Α, πρέπει να αναπροσαρμοστούν στα επίπεδα του Αυγούστου του 2012 και να αυξηθούν κατά το υπόλοιπο ποσοστό 50% που στερήθηκαν με το Ν.4307/14 άρθ. -86- και να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε 2192/14 …..2198/14 και 1125/16….1128/16 που ακυρώνουν το μνημονιακό νόμο 4093/2012. Παράλληλα θα πρέπει να επιστραφούν τα αχρεωστήτως παρακρατηθέντα από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι σήμερα. Κατωτέρω θα δώσουμε ένα παράδειγμα υπολογισμού αναδρομικών που δικαιούστε και αντιστοιχεί σε Σμχο με μισθό Ταξχου και μικτή σύνταξη 2066,32 €. Ο υπολογισμός των αναδρομικών αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% που στερηθήκαμε με το άρθρο -86- του Ν.4307/2014 για τη χρονική περίοδο από 01-08-2012 έως 01-01-2018. Για το σκοπό αυτό θα συμβουλευτώ στοιχεία από τα μηνιαία δελτία πληρωμής σύνταξης και θα χρησιμοποιήσω τα στοιχεία των αναδρομικών του 50% που ήδη καταβλήθηκαν. Θα προσπαθήσω με έναν απλό τρόπο και στο περιθώριο του στατιστικού σφάλματος ,να υπολογίσω τα αναδρομικά που δικαιούται ο ανωτέρω απόστρατος. Θα χρησιμοποιήσω τα στοιχεία των αναδρομικών που ήδη καταβλήθηκαν σε 36 δόσεις και αντιστοιχούν στο 50% των δικαιουμένων.

Από το μηνιαίο δελτίο πληρωμής σύνταξης , αριστερή στήλη αναδρομικά Ν.4037/14 προκύπτει το ποσό των 35,40 € και είναι δόση εκ των 36. Το σύνολο των αναδρομικών θα είναι 35,40 χ36 =1.274,40€. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί στη περίοδο από 01-02 -2013 έως 31-01-2015, διάρκειας 24 μηνών. Το μηνιαίο ποσό που αναλογεί θα είναι 1.274,40 : 24=53,10 €

Γνωρίζοντας το μηνιαίο ποσό μείωσης της σύνταξης που αντιστοιχεί στο 50% (ήμισυ) υπολογίζω το υπόλοιπο ήμισυ που αντιστοιχεί στα δικαιούμενα αναδρομικά της περιόδου 01-08-2012 έως 01-01-02018 - 66- μηνών 53,10χ66=3.504,60€.

Σημείωση :

1) Το ανωτέρω ποσό των αναδρομικών θα υποστεί τις νόμιμες κρατήσεις εφορίας , περίθαλψης.

2) Πέραν των αναδρομικών η μικτή σύνταξη του ανωτέρω αποστράτου θα αυξηθεί από 2.066,32€ στα 2.199,46€, που θα επηρεάσει σημαντικά τον επανυπολογισμό της σύνταξης με το Ν.4387/2016 (ΕΦΚΑ).


ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΣΜΧΟΣ (ε.α)

Share this post

Διαβάστηκε 1043 φορές

Διευκρίνηση

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συντάκτη.