29
Νοε

Αρχαιρεσίες Συλλόγου – Διαδικασίες εκλογής

Ενημερώνουμε τους Συναδέλφους Αποφοίτους ΣΤΥΑ ότι τον Ιανουάριο του 2022 λήγει η θητεία του Παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε εφαρμογή του άρθρου 21, του καταστατικού, το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022 θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Νέου Ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και της Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Όπως σας είναι γνωστό από τις 23 Μαΐου 2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή το τροποποιημένο και καινοτόμο καταστατικό του Συλλόγου σύμφωνα με το οποίο θα διεξαχθούν η Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες.
Οι καινοτομίες οι οποίες αφορούν τις αρχαιρεσίες είναι οι παρακάτω:

1. Στις αρχαιρεσίες του Ιανουαρίου 2022 δίνεται η δυνατότητα εκλογής και Εν Ενεργεία, μελών του Σ.Α.Σ, στο Διοικητικό Συμβούλιο (4 θέσεις στις 11 και μάλιστα η μία θέση είναι αυτή του Β΄ Αντιπροέδρου).

2. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με δύο τρόπους:

    α) Με τον παραδοσιακό τρόπο της κάλπης και

    β) Με Ηλεκτρονική Ψηφοφορία.

3. Η Επιστολική ψήφος δεν θα εφαρμοστεί σε αυτές τις αρχαιρεσίες λόγω υψηλού κόστους.


Σχετικά με τις αρχαιρεσίες διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

α. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων ξεκινάει από την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021, ώρα 10:00 και θα περατωθεί την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00

β. Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται με έγγραφη αίτηση η οποία κατατίθεται στην Γραμματεία του Συλλόγου. Προαιρετικά, συνημμένα με την αίτηση ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει και ατομικό βιογραφικό σημείωμα το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει μία σελίδα Α4.

γ. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των οργάνων της Διοίκησης του Συλλόγου γίνεται μυστικά με ενιαίο ψηφοδέλτιο με αναγραφή των ονομάτων των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά και σύμφωνα με την επιθυμία εκάστου (πρόεδρος, μέλος Δ.Σ, μέλος Ε.Ε) όπως αναφέρεται και στο άρθρο 12Β2 του καταστατικού.
Το ενιαίο ψηφοδέλτιο χωρίζεται σε τρία μέρη : το πρώτο για την θέση του Προέδρου, όπου τίθεται ένας (1) σταυρός προτίμησης, το δεύτερο για τις θέσεις μελών Δ.Σ όπου τίθεται από ένας (1) έως και έξι (6) σταυροί προτίμησης και το τρίτο για την Εξελεγκτική Επιτροπή όπου τίθεται από ένας (1) έως και τρείς (3) σταυροί προτίμησης.

δ. Για την Αττική το Κεντρικό εκλογικό τμήμα θα βρίσκεται στο σημείο που θα διεξαχθεί και η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

ε. Ψηφοφορία γίνεται και σε πόλεις, όπου υπάρχουν Παραρτήματα της ΕΑΑΑ (Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Λάρισα, Μαγνησία, Μεσσηνία, Πάτρα, Πρέβεζα, Χαλκίδα και Χανιά) καθώς και στην Αλεξ/πολη, Λαμία, Λέσβο και Πύργο.

στ. Σε ότι αφορά τις υποψηφιότητες για περιφερειακούς εκπροσώπους στην περίπτωση που προκύψουν περισσότερες από μία, συγκροτείται ψηφοδέλτιο όπου καταγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά, όπως το ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ του Συλλόγου, και διεξάγεται ψηφοφορία (άρθρο 12 του καταστατικού).

ζ. Όλοι οι Περιφερειακοί εκπρόσωποι θα πρέπει μέχρι 10/12/2021  να υποβάλλουν στον Σύλλογο ονόματα τριών (3) μελών για την συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής της περιοχής τους.

η. Όσοι επιθυμούν να ψηφίσουν με ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟ θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2022, στον Σύλλογο, και μέσω email να στείλουν τα παρακάτω στοιχεία τους:

ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, και το EMAIL (με το οποίο θα ψηφίσουν), Κιν. ΤΗΛΕΦΩΝΟ (η δήλωση του κινητού τηλεφώνου είναι προαιρετική).


ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

1. Σημειώνεται ότι: ΟΠΟΙΟΣ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ.

2. Όσοι εκλεγούν πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν1599/1986), με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, με την οποία δηλώνουν:

«Δεν έχω στερηθεί και δεν στερούμε μέχρι σήμερα των πολιτικών δικαιωμάτων μου.»

Καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας να βοηθήσουν με την συμμετοχή τους σε αυτή την προσπάθεια του Συλλόγου για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να πάει ο Σύλλογος ακόμα πιο ψηλά.

Το
ΔΣ Σ.Α.Σ

Εδώ η αίτηση υποψηφίου για τις εκλογές του Συλλόγου

Share this post

Διαβάστηκε 380 φορές

Διευκρίνηση

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συντάκτη.