07
Νοε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Σ.Α.Σ. 2022

Έχοντας  υπόψιν :

 

  α.    τις διατάξεις του καταστατικού Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α.                             

β.  Την υπ’ αριθμ. 12/13-10-21  Απόφαση του Δ.Σ/Σ.Α.Σ     

        

 

Προκηρύσσονται

 

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Α.Σ , παράλληλα με την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου , το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022 . Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η παρακάτω:

 

  1. 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

        αΗ υποβολή των υποψηφιοτήτων θα αρχίσει από τη Παρασκευή 05/11/2021 και ώρα 09:00  και θα περατωθεί την Δευτέρα  30/11/2021 και ώρα 12:00.

   

        β.  Η υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μπορεί να γίνει:

  • Με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία κατατίθεται από τον υποψήφιο στην γραμματεία του Σ.Α.Σ. Χαλκοκονδύλη 5, 8ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρας 10:00 έως 13:00 με την επίδειξη του Α.Δ.Τ ή της ταυτότητας αποστράτου και για τα ε.ε μέλη με την επίδειξη της Υπηρεσιακής τους Ταυτότητας.
  • Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (προς Σ.Α.Σ Χαλκοκονδύλη 5, Τ.Κ. 10677 Αθήνα). Η συστημένη επιστολή θα περιέχει τα παρακάτω έντυπα:
  1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας και
  2. φωτοαντίγραφο της ταυτότητας
  • Με mail στο sas@sastya.gr .Το mail θα συνοδεύεται με τα παρακάτω έντυπα:
  1. Συμπληρωμένη την αίτηση υποψηφιότητας και
  2. Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του.

Ο Σ.Α.Σ / Γραμματεία θα ενημερώνει άμεσα τον υποψήφιο για την παραλαβή

         

        γ.  Αντίγραφο αιτήσεως θα διατίθεται στα γραφεία του Συλλόγου και στο site.

 

                                                                                               ΤΟ Δ.Σ/Σ.Α.Σ

 

Share this post

Διαβάστηκε 287 φορές

Διευκρίνηση

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συντάκτη.