17
Ιουν

Mονογονεϊκές Oικογένειες στις ΕΔ

Μέτρα προστασίας.
Στις 15 Μαΐου γιορτάστηκε κι εφέτος στη χώρα μας η Διεθνής Ημέρα Οικογένειας. «Οι μονογονεϊκές οικογένειες αποτελούν ένα τμήμα της κοινωνίας μας που παλεύει να επιβιώσει και να προοδεύσει σε συνθήκες που δεν είναι ισότιμες με αυτές όλων των υπολοίπων.
Και αποτελούν παράδειγμα ηρωισμού και αφοσίωσης οι γονείς εκείνοι, κυρίως μητέρες, που προσπαθούν σε μοναχική πορεία ζωής να ανταποκρίνονται και στις οικονομικές υποχρεώσεις που έχει μια οικογένεια και στον πολυσύνθετο και απαιτητικό στις μέρες μας ρόλο του γονέα καλύπτοντας και εκείνον, πατέρα ή μητέρα, που λείπει. Δεν είναι υπερβολή αν ειπωθεί ότι πίσω από κάθε πόρτα σπιτιού μονογονεϊκής οικογένειας διαδραματίζονται ιστορίες που κρύβουν αυτοθυσία, αγάπη, αλτρουισμό αλλά και ελπίδα ότι τα παιδιά της θα βιώσουν καλύτερες μέρες...».

Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ερώτηση (από εδώ και το παραπάνω κείμενο) του Βουλευτής Β3’ Νότιου Τομέα Αθηνών της ΝΔ Ι. Καλλιάνου προς τα αρμόδια υπουργεία.
Το ΥΠΕΘΑ απάντησε όπως παρακάτω:
«Ο γονέας ανήλικου τέκνου που ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια αυτού, είτε εν τοις πράγμασι, είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης, εκτελεί μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσεται από τη συμμετοχή του σε ασκήσεις, υποβάλλοντας σχετική προς τούτο αναφορά, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς τη Μονάδα ή την Υπηρεσία του, η οποία τη διαβιβάζει προς το οικείο Γενικό Επιτελείο (ΓΕ), για την έκδοση σχετικής απόφασης.
Επίσης, γονέας που ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια ανήλικου τέκνου που είναι ΑμεΑ, είτε εν τοις πράγμασι, είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης, απαλλάσσεται από την εκτέλεση υπηρεσιών και συμμετέχει σε ασκήσεις, μόνον εφόσον το επιθυμεί. Για την υπαγωγή του στην κατηγορία αυτή, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αναφορά, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία του, η οποία διαβιβάζει την αλληλογραφία στο οικείο ΓΕ, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. Παράλληλα, καθορίστηκε η δυνατότητα των Διοικήσεων όλων των Κλιμακίων για μεταφορά των τέκνων των μονογονεϊκών οικογενειών της δύναμής τους από και προς τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα δημοτικά σχολεία με διαφοροποίηση της ώρας προσέλευσης και αναχώρησης, στις περιπτώσεις που δεν επηρεάζεται η επιχειρησιακή λειτουργία της Μονάδας ή της Υπηρεσίας. Η κάθε Διοίκηση δύναται να λαμβάνει κατά την κρίση της μέτρα για την αναπλήρωση των ωρών απουσίας του προσωπικού από την εργασία του, ώστε να τηρείται απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία 40ωρο εργασίας εβδομαδιαίως. Όσον αφορά στη στέγαση σε οικήματα των ΕΔ, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο εντάσσονται στους «κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης» δικαιούχων στέγασης, με διάρκεια προσωρινής στέγασης μεγαλύτερη των δικαιούχων γενικής κατηγορίας.
Αναφορικά με τον παραθερισμό σε θέρετρα των ΕΔ, οι μονογονεϊκές οικογένειες παραθερίζουν «κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης».
Περαιτέρω, οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών μετατίθενται μόνο εφόσον υποβάλλουν σχετική αναφορά. Σε ό,τι έχει σχέση με τα μέτρα προστασίας των μονογονεϊκών οικογενειών για το πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά στους Δημοσίους Υπαλλήλους και είναι τα κάτωθι:
•Το μειωμένο ωράριο λόγω γέννησης τέκνου αυξάνεται κατά ένα εξάμηνο ή η άδεια ανατροφής τέκνου αυξάνεται κατά ένα μήνα.
• Η άδεια ασθένειας τέκνων στους γονείς μονογονεϊκών οικογενειών είναι οκτώ ημέρες κατ’ έτος έναντι τεσσάρων για τους γονείς ενός έως δύο τέκνων και επτά στους τρίτεκνους γονείς.».

Δείτε συνολικά την ερώτηση και την απάντηση εδώ:https://www.mod.mil.gr/10125929-2/

Η πραγματικότητα στις Μονάδες, όπως μας πληροφορούν συνάδελφοι, δεν είναι καν η προβλεπόμενη!

Share this post

Διαβάστηκε 154 φορές

Διευκρίνηση

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συντάκτη.