18
Σεπ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 - ΜΑΙΟΣ 2016

 Γράφει ο Σμχος (ΤΤΗ) ε.α Γιάννης Αβραμίδης

Η ολομέλεια του Σ.Τ.Ε με τις αποφάσεις 2287/15…2290/15 έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των συντάξεων (κύριες, επικουρικές-μετοχικές και των επιδομάτων των δώρων, νόμοι 4051/2912 και 4093/2012 αντισυνταγματικοί). Επίσης η ολομέλεια του Σ.Τ.Ε με νέες αποφάσεις 1890/4-10-2019 ……. και τελεσίδικες αποφάσεις, της πιλοτικής δίκης που εκδικάστηκε την 10-01-2020, 1439/20……1443/20 διακελεύει την επιστροφή όλων των αναδρομικών στους συνταξιούχους που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη.

Την 29-07-2020 ο Κος Πρωθυπουργός από του βήματος της Βουλής ανακοίνωσε ότι τα αναδρομικά ΜΟΝΟ των 11 μηνών (περιόδου Ιουλίου 2015 - Μαΐου 2016) θα δοθούν σε ΟΛΟΥΣ (περίπου 2,5 εκατ.) τους συνταξιούχους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ΕΦ’ ΑΠΑΞ εντός του 2020 πλην όμως το ποσό θα είναι 1,4 δις € και όχι 3,9 δις € όπως είχε προϋπολογιστεί. Τη δέσμευση αυτή την επιβεβαίωσε και στη Δ.Ε.Θ την 12-09-2020 και ότι θα δοθούν εφ’ άπαξ τον Οκτώβριο του 2020. Αυτό σημαίνει ότι τα αναδρομικά περιορίστηκαν μόνο στις μειώσεις των κύριων συντάξεων, πάνω από 1.000,00€, των αντισυνταγματικών νόμων των μνημονίων 4051/12 και 4093/12 και εξαιρέθηκαν τα επιδόματα των δώρων, οι επικουρικές - μετοχικές συντάξεις. …….Επισημαίνουμε ότι η επαναφορά των συντάξεων στα επίπεδα του 2012, κατάργηση όλων των νόμων των μνημονίων, δημιουργεί απαίτηση αναδρομικών που υπερβαίνουν τις δεκάδες δις € (δες άρθρο ¨τα μνημόνια φτώχυναν τη μεσαία τάξη¨). Προς υλοποίηση των ανωτέρω δεσμεύσεων την 31 Ιουλίου 2020 ψηφίστηκε ο Ν.4714/20 ΦΕΚ 148/31-7-20 που αφορά τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και αναμένεται παρόμοιος νόμος για τους συνταξιούχους του δημοσίου-στρατιωτικούς μετά τη γνωμοδότηση του Ε.Σ. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στο άρθρο 114 του νόμου παραγ. -1- τα αναδρομικά καταβάλλονται ΑΤΟΚΑ στους δικαιούχους. Επίσης στη παραγρ. -3- του άρθρου αποσβέννυνται, με την καταβολή των αναδρομικών, οι αξιώσεις των συνταξιούχων που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών, επιδομάτων δώρων κατά το χρονικό διάστημα των 11 μηνών. Εξαιρούνται, με την παραγ. -4-, αυτής της δέσμευσης οι εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό των αναδρομικών.

Σε απαίτηση πολλών συναδέλφων για το ποσό των αναδρομικών του θέματος, κατωτέρω δίδεται ένα παράδειγμα που αφορά απόστρατο με μισθολογική προαγωγή Ταξ/χου, με βασική μεικτή σύνταξη 2.096.32€ και 31 μερίσματα. Ο υπολογισμός απαιτεί ένα δελτίο πληρωμής σύνταξης έτους 2015 ή 2016 και ένα αντίστοιχο του Μ.Τ.Α στα οποία αναγράφονται η μικτή σύνταξη, τα επιδόματα των δώρων και τα μερίσματα συν ΕΚΟΕΜΑ.

Ο πίνακας -1- αναφέρεται σε αναδρομικά βάσει των αποφάσεων του Σ.Τ.Ε.

Ο πίνακας -2- αναφέρεται σε αναδρομικά βάσει του Ν.4714/31-07-2020 άρθρο 114.

ΠΙΝΑΚΑΣ -1-

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 11ΜΗΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σ.Τ.Ε

Μήνας-Έτος

Ν.4051/12

Ν.4093/12

Μ.Τ.Α

Επιδ. Δώρων

Σύνολο

Ιούλιος 2015                             

59,96€

181,28€

32,21€

200€

473,45€

Αύγ/στος 2015

59,96€

181,28€

32,21€

_                      

273,45€

Σεπτ/ριος 2015

59,96€

181,28€

32,21€

_

273,45€

Οκτ/βριος 2015

59,96€

181,28€

32,21€

_

273,45€

 Νοε/ριος 2015

59,96€

181,28€

32,21€

_

273,45€

Δεκ/βριος 2015

59,96€

181,28€

32,21€

400€

673,45€

Ιαν/ριος 2016

59,96€

181,28€

32,21€

_

273,45€

Φεβ/ριος 2016

59,96€

181,28€

32,21€

_

273,45€

Μάρτιος 2016

59,96€

181,28€

32,21€

_

273,45€

Απρίλιος 2016

59,96€

181,28€

32,21€

200€

473,45€

Μάιος 2016

59,96€

181,28€

32,21€

_

273,45€

 

Γενικό Σύνολο

3.807,95€

ΠΙΝΑΚΑΣ -2-

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 11ΜΗΝΟΥ Ν. 4714/31-06-2020.

Μήνας-Έτος

Ν.4051/12

Ν.4093/12

Σύνολο

Ιούλιος 2015

59,96€

181,28€

241,24€

Αυγ/στος 2015

59,96€

181,28€

241,24€

Σεπ/ριος 2015

59,96€

181,28€

241,24€

Οκτ/βριος 2015

59,96€

181,28€

241,24€

Νοε/ριος 2015

59,96€

181,28€

241,24€

Δεκ/ριος 2015

59,96€

181,28€

241,24€

Ιαν/ριος 2016

59,96€

181,28€

241,24€

Φεβ/ριος 2016

59,96€

181,28€

241,24€

Μάρτιος 2016

59,96€

181,28€

241,24€

Απρίλιος 2016

59,96€

181,28€

241,24€

Μάιος 2016

59,96€

181,28€

241,24€

 

Γενικό Σύνολο

2.653,64€

Τα αναδρομικά που αντισυνταγματικά παρακρατήθηκαν στην περίοδο των 11 μηνών με το Ν.4093/12 από τα μερίσματα και ΕΚΟΕΜΑ υπολογίζονται βάσει των στοιχείων του δελτίου του Μ.Τ.Α ως εξής: 32,21€Χ11=354,31€ .

Από τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστώνουμε ότι το ποσό των αναδρομικών βάσει του νόμου 4714/2020 θα είναι μειωμένο, έναντι αυτών των αποφάσεων του Σ.Τ.Ε κατά:  3.807,95€ -2.653,64€ = 1.154,31€.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μ.Τ.Α μετά την ενημέρωση προ τριμήνου από την τετραμελή επιτροπή αποστράτων, αποδέχτηκε ότι η συνέχιση της κράτησης του Ν.4093/12 είναι αντισυνταγματική και θα παύσει. Έκανε προς τούτο θετική εισήγηση προς το ΓΕΑ και το Υ.ΕΘ.Α. Ελπίζουμε να συμφωνήσουν επί τέλους και τα άλλα μετοχικά τα οποία αρχικά διαφώνησαν και εντός του 2020 να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των μετόχων του Μ.Τ.Α. Τέλος η Διοίκηση του ταμείου δήλωσε ότι αδυνατεί να ικανοποιήσει απαίτηση αναδρομικών των μετόχων για να μη διαταραχθεί η ισορροπία των οικονομικών…

Share this post

Διαβάστηκε 697 φορές

Διευκρίνηση

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συντάκτη.