18
Φεβ

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΤΑ του ν.4093/12

του Σμηνάρχου ε.α Γεωργίου Παπαδόπουλου της 23ης σειράς

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2287-2290/2015

   Η Ολομέλεια του ΣτΕ σε συνεδρίαση πιλοτικής δίκης αποφάσισε με τις 2287-2290/ Ιούνιος 2015, ότι όλες οι μειώσεις, κρατήσεις των κύριων και επικουρικών συντάξεων είναι αντισυνταγματικές, νόμοι 4051/12 και 4093/12.

- Από τα Μηνιαία δελτία ενημέρωσης των μερισμάτων του ΜΤΑ προκύπτει κράτηση του αντισυνταγματικού ν.4093/12 η οποία άρχισε να επιβάλλεται από 1-1-2013 με την ένδειξη «κρατήσεις ν.4093/12 π.χ στο ποσό των 32,21 € για μερισματούχο με 31 μερίσματα». Η κράτηση αυτή επιβάλλεται μέχρι και σήμερα.

- Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΜΤΑ 2-11-2018 «οι περικοπές του μερίσματος που διενεργεί η ΗΔΙΚΑ-ΑΕ με δικές της ενέργειες λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του αθροίσματος των συνάξεων (κύριων, επικουρικών, μερισμάτων κ.λ.π) που υπερβαίνουν τα 1.300 € εκάστου συνταξιούχου κατ’ εφαρμογή του ν. 4093/12».

- Η Ολομέλεια του ΣτΕ συνεδρίασε την 4-10-2019 σε πιλοτική δίκη και με την απόφαση 1891/2019 αναφέρεται στην αντισυνταγματικότητα της εν λόγω κράτησης που συνεχίστηκε και μετά το ν.4387/2016 στα επικουρικά ταμεία και κατά συνέπεια και στα μετοχικά ταμεία των ΕΔ. Σημειωτέον ότι ο ν.4093/12 με το ν.4387/16 (επανυπολογισμός συντάξεων) έπαυε να ισχύει . Σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, στο πνεύμα της συμμόρφωσης στις αποφάσεις της δικαιοσύνης, στο νέο ασφαλιστικό θα υπάρξει αύξηση των επικουρικών συντάξεων με ανάλογο ποσό όλων των επικουρικών ταμείων, αλλά σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα ΜΕΤΟΧΙΚΑ των ΕΔ.

Η εξαίρεση αυτή επιβεβαιώνεται από τον προϋπολογισμό του ΜΤΑ του 2020 καθόσον υπάρχει η πρόβλεψη στα έκτακτα έσοδα ΚΑΕ 6000 «κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων και συντάξεις των συνταξιούχων ΗΔΙΚΑ ν. 4093/2012 ποσού 3,6 εκατ. €.

- Το δημοσιονομικό πλεόνασμα, σύμφωνα με το προϋπολογισμό του ΜΤΑ του 2020 ανέρχεται στο ποσό των 6,5 εκατ. €.

Τα αναδρομικά της κράτησης του αντισυνταγματικού ν. 4093/12 είναι 86 μήνες και για 31 μερίσματα ανέρχεται στο ποσό των 86X32,21= 2.769,86€ για έκαστο μερισματούχο.

- Πιστεύουμε ότι εάν το πλεόνασμα του 2020 μειωθεί στο 50% θα καλύψει την κατάφορη αδικία αυτής της αντισυνταγματικής κράτησης. Ωσαύτως επειδή τα αναδρομικά αποδίδονται μέσω ΗΔΙΚΑ στο δημόσιο μπορεί να διεκδικηθούν από τον προϋπολογισμό του κράτους.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ:

1) Να παύσει άμεσα η μηνιαία κράτηση που επιβλήθηκε με τις ως άνω αντισυνταγματικές διατάξεις του ν.4093/12.

 2) Την επιστροφή των κρατήσεων που έγιναν στους μερισματούχους για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 έως 29-2-2020, δλδ. 86 μηνών.

Γεώργιος Παπαδόπουλος
Σμχος ε.α. 23η Σειρά ΣΤΥΑ                                                                                         

Share this post

Διαβάστηκε 868 φορές

Διευκρίνηση

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συντάκτη.