06
Ιαν

Ανοικτή Επιστολή Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Κύριο Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

του Σγου ε.α Αθανασίου Μαλέτσικα της 29ης σειράς

Ανοικτή Επιστολή
Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Κύριο Νικόλαο Παναγιωτόπουλο


Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ.

Ως ιδιαίτερη τιμή εκλαμβάνεται από την ευσυνείδητη μικρότητά μου αυτή η επικοινωνία με τον θεσμό τον οποίο υπηρετείτε.

Εν μέσω δε, των αναμφιβόλως σημαντικών και πολύπλοκων θεμάτων μείζονος και ήσσονος σημασίας, που, από αναλήψεως των υψίστης ευθύνης καθηκόντων σας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καλείσθε να επιλύσετε, παρακαλώ δεχθείτε την παρούσα Ανοικτή Επιστολή, στην οποία καταθέτω αυτοκλήτως τις απόψεις μου σχετικά με την πρόσκληση προτάσεων σκοπιμότητας για την θέσπιση Σώματος Υπαξιωματικών στις Ε.Δ.

Κατανοώντας δε το πολύτιμο του χρόνου σας, σας βεβαιώνω ότι έγινε προσπάθεια όσο το δυνατόν αυτή να είναι σύντομη, ελπίζω σαφής και περιεκτική.

Δεδομένη παρακαλώ εκλάβετε την αγαθή πρόθεση όχι συμβουλής ή κριτικής προς το πρόσωπο ή προς το υψίστης εθνικής σημασίας επιτελούμενο έργο σας, αλλά την σοβαρή ανησυχία μου μη τυχόν διαφύγουν παράμετροι που πρέπει να συνυπολογιστούν για τελικές αποφάσεις. Την δε πρωτοβουλία επικοινωνίας με το πρόσωπό σας ενίσχυσαν τα εξαιρετικά στοιχεία του βιογραφικού σας και η εκτίμηση πολλών -περιλαμβανομένης της μικρότητας μου- πως έχετε ιδιαίτερη ικανότητα να αντιλαμβάνεστε τις μη ορατές αλλά καθοριστικές πλευρές και λεπτομέρειες.

Κύριε Υπουργέ

Εισερχόμενος στο κυρίως θέμα αυτής της επικοινωνίας μας, αιτία της οποίας υπήρξε η ΄΄κυοφορούμενη΄΄ θέσπιση του Σώματος Υπαξιωματικών στις Ε.Δ., αφορμή δε η από 20-8-2019 ανάρτηση σχετικού εγγράφου σε ιστοσελίδα του διαδικτύου και συγκεκριμένα στο Army Voice, ως συνοδό στοιχείο σχετικού δημοσιεύματος, σας παραθέτω τις απόψεις - ανησυχίες μόνο εκτιμώ, πολλών αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών, ήτοι:

Ο χρόνος έκδοσης του υπόψη εγγράφου δηλαδή η 19η Αυγούστου 2019, σαράντα (40) ημέρες μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης, μαρτυρά τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος από την ενδιαφερόμενη αρχή, πράγμα που συνάδει και με την βάσιμη αίσθηση -αν όχι βεβαιότητα- πως η κυβέρνηση ήταν έτοιμη να κυβερνήσει.

Προετοιμασία όμως που δεν περιλάμβανε σαν προεκλογική δέσμευση το θέμα «δημιουργία Σώματος Υπαξκων» πράγμα που γεννά τις εξής -επιτρέψτε μου- εκδοχές:

  • Ή η κυβέρνηση σχεδίασε αλλά απέκρυψε τις προθέσεις της από τον μεγάλο αριθμό των αποφοίτων των Σχολών Υπαξιωματικών.
  • Ή η εκπονούσα του εγγράφου πηγή ενήργησε συνεχίζοντας προ υπάρχον ιστορικό.
  • Ή η πρωτοβουλία -και χρονικά- ανήκει αποκλειστικά στην εκπονούσα του εγγράφου πηγή.

Εάν συμβαίνει το πρώτο, τότε πως αλλιώς μπορεί να εκληφθεί εκτός από καθαρή πρόθεση παραπλάνησης εκλογικού σώματος.

Εάν συμβαίνει το δεύτερο, τότε αυτό δηλώνει ευθέως ότι υφίσταται μια συνέχεια επιδίωξης (κυρίως από την Στρατιωτική ηγεσία μιας και κάθε διαφορετικό θα ήταν αβάσιμο) για την υπόψη ΄΄μετεξέλιξη΄΄ από τις προηγούμενες αλλά και την νυν κυβέρνηση.

Εάν συμβαίνει το τρίτο, -πιθανότερη εκδοχή- τότε αυτό γεννά εύλογες απορίες και υποθέσεις συνοδευόμενες δυστυχώς με την δυνατή αίσθηση Κύριε Υπουργέ, πως υπήρξε έντονη και επικίνδυνη προχειρότητα απ’ τους διαχειριστές του θέματος και ιδού γιατί: !

Σε πρώτη ανάγνωση το έγγραφο χαρακτηρίζεται ως σύντομο, σαφές και περιεκτικό, όπως άλλωστε όλα τα στρατιωτικά έγγραφα. Είναι δε ατυχές όπου ενώ ένα κείμενο ξεκινά με τη φράση ... «υποβολή απόψεων επί του θέματος», δίνοντας στους αποδέκτες και ενδιαφερόμενους (όπως θα έπρεπε) τη δυνατότητα να εκφραστούν με καλύτερη στόχευση αλλά και εναλλακτικές, συνεχίζει με την σαφή εντολή – διαταγή «…με καταληκτικό βαθμό του Ανθστή» που μοιραία και αξιωματικά «κατευθύνει» τον αποδέκτη αυτού σε «άκαμπτη» αποδοχή της εντολής και αδυναμία σχετικής πρωτοβουλίας.

Επίσης, στο έγγραφο γίνεται χρήση του αδόκιμου όρου - φράσης «...δύο ταχυτήτων» προκειμένου να προσδιορίσει προφανώς Αξιωματικούς διαφορετικής προέλευσης, προορισμού και εξέλιξης των Ε.Δ. και στην συνέχεια διαχωρίζει αυτούς σε πρώτης (1ης ) και δεύτερης (2ης) ταχύτητας χωρίς να διευκρινίζει ποιοι ανήκουν που (ευλόγως)!

Τουλάχιστον περίεργο επίσης που απουσιάζει κάθε αναφορά για τους Αξκους που δεν προέρχονται από παραγωγική Σχολή των Ε.Δ.

Αναγκαστικά εξάγεται το συμπέρασμα πως κάποιοι, επειδή ενοχλούνται να είναι ομοτράπεζοι με ομοιόβαθμους τους (γιατί στις ευθύνες και καθήκοντα δεν διαφέρουν) προτιμούν να απαλλαγούν καθολικά δημιουργώντας «άπειρες ταχύτητες» Υπαξιωματικών.

Κύριε Υπουργέ.

Η -όχι τυχαία- χρήση του αδόκιμου όρου ...«Αξιωματικοί δύο ταχυτήτων» αναδεικνύει και μία άλλη δυσάρεστη παράμετρο. Αυτή της συντεχνιακής αντίληψης. Αντίληψη κοντόφθαλμη και πάντως άκρως επικίνδυνη για την συνοχή και αποτελεσματικότητα των όπλων της πατρίδας.

Κύριε Υπουργέ

Μετά από την παραπάνω παράθεση της ανησυχίας μου, και επικαλούμενος τις πανεπιστημιακές σπουδές και την εργασιακή σας εμπειρία, επιτρέψετε μου το εξής ερώτημα:

Ως ιδιοκτήτης ή Διευθύνων Σύμβουλος ή Εκτελεστικός Πρόεδρος, επιχείρησης (μεγέθους πολυεθνικής), που ΄΄τρέχει΄΄ με ικανοποιητικούς ρυθμούς επιτυχίας, θα δεχόσασταν καθοριστικές αλλαγές στη σύνθεση και υπαγωγή, και εν γένει εξέλιξη προσωπικού αβασάνιστα χωρίς μελέτη σκοπιμότητας; Πολύ δε περισσότερο αν η δραστηριότητα αφορούσε στην ασφάλεια της χώρας;

Είμαι βέβαιος για την απάντησή σας!

Κύριε Υπουργέ

Κλείνοντας αυτή την επικοινωνία σας ευχαριστώ θερμά για τον ολιγόλεπτο χρόνο που διαθέσατε για την ανάγνωση της παρούσας Επιστολής.

Εάν και εφόσον αφιερώσετε και επιπλέον χρόνο για την περαιτέρω διερεύνηση των παραμέτρων αυτής, τούτο θα αποτελούσε χρυσή -κατά την ταπεινή μου γνώμη- ευκαιρία ποιοτική για την όποια απόφαση σας.

Σεβόμενος τις πανεπιστημιακές σπουδές και εκτιμώντας την εργασιακή σας εμπειρία, σας εύχομαι η πολιτική σας σταδιοδρομία να συνεχιστεί με επιτυχία στο Υπουργείο σας αυξάνοντας τον σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας που είναι το ανθρώπινο δυναμικό των Ε.Δ.

Με Υπόληψη

Αθανάσιος Μαλέτσικας

Σμηναγός ε.α.

Share this post

Διαβάστηκε 645 φορές

Διευκρίνηση

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συντάκτη.