25
Δεκ

ΜΤΑ-ΕΚΤΑΚΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Σκοπός του ΜΤΑ είναι η οικονομική ενίσχυση των ασφαλισμένων του, μετόχων και μερισματούχων με τη χορήγηση σε αυτούς διαφόρων παροχών, όπως είναι το μέρισμα, η οικονομική ενίσχυση Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α., το BOEAτων τέκνων, το βοήθημα πένθους και τα έξοδα κηδείας. Επιπλέον παρέχει διευκολύνσεις, όπως (δανείων, διατακτικών και οικονομικής αρωγής).

Η κυριότερη παροχή του Ταμείου είναι το μηνιαίο χρηματικό ποσό που παρέχει στους Μερισματούχους του κάθε μήνα, δηλαδή το μέρισμα.

Το (ΕΚΟΕΜΑ) συστάθηκε ως ειδικός λογαριασμός, για την ίδρυση Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων ΜΤΑ. Ανάμεσα στους πόρους του ΕΚΟΕΜΑ είναι και οι κρατήσεις στους μερισματούχους, 6% επί του μερίσματος.

Ως εκ’ τούτου είναι αυτονόητο ότι κάθε μέτοχος προσδοκά, κυρίως, από τις κρατήσεις που του γίνονται, ως μερισματούχος, ένα ανταποδοτικό Μέρισμα+ΕΚΟΕΜΑ, το οποίο θα συμπληρώνει (επικουρικά) τη σύνταξή του.

Το μέρισμα μειώθηκε από 1/7/2013 σε ποσοστό περίπου 50%. Επιπλέον στο ποσό που καταβάλλεται στους μερισματούχους διενεργούνται κρατήσεις– εισφορές, ανάμεσα σε άλλες, όπως είναι φυσιολογικό, και για το ΒΟΕΑ όσων ε.α. τα παιδιά δεν το έχουν λάβει.

Αν και το ΜΤΑ δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τους νόμους ΑΝ 1611/50, ν.2296/94 και ν.2469/97, όλα τα ΝΠΔΔ υποχρεούνται να τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα διαθέσιμά τους, τα οποία συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο.

Για την γενικότερη οικονομική πολιτική του ταμείου αρμόδιο όργανο είναι το ΔΣ του οποίου οι αποφάσεις εγκρίνονται από τον εκάστοτε ΥΕΘΑ.

Είναι προφανές ότι η απόφαση του Ταμείου για τη δυσάρεστη μείωση των παροχών, κατά 50%, στηρίχθηκε στα τότε οικονομικά μεγέθη και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ταμείου. Όλα αυτό το διάστημα οι μέτοχοι και μερισματούχοι περίμεναν υπομονετικά να ακούσουν και πάλι ευχάριστα νέα από το Ταμείο μας.

Το σημαντικότερο στην απόφαση του ΔΣ του ταμείου να δοθεί ένα έκτακτο βοήθημα Χριστουγέννων δεν είναι το ίδιο το ποσό, αν κανένα ποσό σήμερα δεν είναι ευκαταφρόνητο, αλλά η δυνατότητα του ταμείου μετά από πολλά χρόνια να χορηγήσει στους δικαιούχους ένα εφάπαξ επιπλέον ποσό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η θετική εξέλιξη στα οικονομικά του ταμείου θα έχει ακόμα καλύτερη συνέχεια επ’ ωφελεία όλων των ασφαλισμένων του, Μετόχων και Μερισματούχων.

ΥΓ. Είναι πρωτοφανές εργαζόμενοι να καταφέρονται κατά των συνταξιούχων, και μάλιστα της ίδιας υπηρεσίας, με τρόπο απαράδεκτο, προσβλητικό, χυδαίο και υβριστικό. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ και πουθενά, σε καμία υπηρεσία ή κλάδο, ούτε του δημοσίου ούτε του ιδιωτικού τομέα.

Σγος ε.α Κ. Λιούτας
Πρόεδρος Σ.Α/ΣΤΥΑ-Παρ. Λάρισας

Share this post

Διαβάστηκε 383 φορές

Διευκρίνηση

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συντάκτη.