To site sastya.gr για την καλύτερη περιήγηση σας χρησιμοποιεί cookies.

31
Οκτ

Δελτίο Γ19

Βέλγιο: Δύο κύρια θέματα που αφορούν το βελγικό στρατιωτικό εργατικό δυναμικό τίθενται επιτακτικά: η έλλειψη εμπιστοσύνης των στρατιωτικών προς την στρατιωτική και πολιτική ηγεσία, καθώς και οι δυσκολίες πρόσληψης νέου στρατιωτικού προσωπικού. Έχει τεθεί σαν ελάχιστη βάση η στελέχωση των βελγικών ε.δ. με 24.000 προσωπικό.

Ήδη όμως τεράστια έλλειψη μελών είναι εμφανής και αγγίζει τις, περίπου, -7.000 θέσεις του σχεδιαζόμενου επιπέδου στελέχωσης. Η προσέλκυση τεχνικά εκπαιδευμένων νέων ανθρώπων είναι ένα φιάσκο, αλλά θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να διατηρηθεί και το υπάρχον προσωπικό, παρά να προσληφθεί νέο. Όλο και πιο έμπειροι στρατιώτες φεύγουν. Το αποτέλεσμα: υπερφορτωμένοι άνθρωποι που πρέπει να κάνουν δύο έως τρεις «πρόσθετες» εργασίες. Τέλος η χρησιμοποίηση ανδρών και γυναικών των ε.δ. για την κάλυψη αλλότριων προς τα καθήκοντά τους αντικείμενα δημιουργεί επιπλέον προβλήματα.   

Πορτογαλία: Η πολιτική ηγεσία εξακολουθεί να μη σέβεται το νόμο και να μην καλούνται οι επαγγελματικές στρατιωτικές ενώσεις στις συζητήσεις και στις διαπραγματευτικές διαδικασίες για τα κοινωνικοεπαγγελματικά θέματα που αφορούν άμεσα τους εργαζόμενους στις πορτογαλικές ένοπλες δυνάμεις. Οι επαγγελματικές στρατιωτικές ενώσεις θεωρούν άμεσης προτεραιότητας την αναθεώρηση των μισθών και συντάξεων των στρατιωτικών, τα οποία για μια δεκαετία δεν έχουν αυξηθεί, παρά τις μεγάλες περικοπές που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια. Η μείωση του ανθρώπινου δυναμικού και των υλικών μέσων έχει αρνητικό αντίκτυπο στο αποτέλεσμα της συλλογικής επιχειρησιακής εργασίας. Με αποτέλεσμα την υπερφόρτωση στο υπάρχον προσωπικό, την εξάντλησή του και την έκθεσή του σε επαγγελματικούς κινδύνους και εγγενείς απώλειες. Η αναθεώρηση του αναχρονιστικού πλαισίου αξιολόγησης και προαγωγών - ιεραρχίας θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό. Επείγουσα θεωρείται και η βελτίωση της λειτουργίας, της διαχείρισης και της διοίκησης των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των συμπληρωματικών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας. Οι Ενώσεις ετοιμάζουν ενημερωτικό «Βιβλίο Επιδιωκόμενων Στόχων» που θα σταλεί στη νέα κυβέρνηση και σε όλους του θεσμικούς παράγοντες για τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους.  

Σλοβακία: Το κοινοβούλιο της Σλοβακίας ενέκρινε αυξήσεις στους μισθούς των επαγγελματιών στρατιωτικών κατά περίπου 30%. Αύξηση η οποία πρόκειται να εφαρμοστεί από το Φεβρουάριο του 2020. Επίσης επενδύθηκαν επιπλέον κεφάλαια για την αγορά εξοπλισμού. Από την άλλη μεριά, όμως, δεν έχει ακόμα προβλεφθεί το δικαίωμα της ελευθερίας του «συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι» για τις επαγγελματικές στρατιωτικές ενώσεις. Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων έντονη είναι η κινητικότητα προκειμένου οι δραστηριότητες των ενώσεων και των συλλόγων να γίνουν ελκυστικότερες μεταξύ των επαγγελματιών στρατιωτικών. Πραγματοποιούνται συναντήσεις, εκτελούνται επισκέψεις σε θεσμικούς φορείς και έχουν έρθει σε επαφή με εκπροσώπους των στρατιωτικών οργανώσεων των χωρών του ομίλου Visegrad. Το ζήτημα αυτό, φαίνεται, ότι σύντομα θα επιλυθεί σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο και τα αρμόδια όργανα της πολιτείας.

Ολλανδία. Στις 30 Ιουλίου, μετά από μια μακρά και δύσκολη πορεία διαπραγματεύσεων, οι ολλανδικές επαγγελματικές στρατιωτικές ενώσεις υπέγραψαν νέους όρους επαγγελματικής απασχόλησης με το ολλανδικό ΥΠΕΘΑ. Το 85% των μελών, μετά από διαβούλευση, έδωσε τη συγκατάθεση για την υπογραφή της νέας συμφωνίας. Συμφωνήθηκε οι μισθοί να αυξηθούν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020 κατά 6,3% και το μπόνους στο τέλος του έτους να αυξηθεί κατά 1,93% αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2018. Συμφωνήθηκε, επίσης, να αλλάξει το συνταξιοδοτικό σύστημα των στρατιωτικών. Από ένα συνταξιοδοτικό σύστημα που υπολογίζεται στον τελευταίο μισθό του στρατιωτικού να βασίζεται σε ένα σύστημα που περιλαμβάνει το εισόδημα κατά τη διάρκεια της καριέρας του στρατιωτικού. Σύστημα ευθυγραμμισμένο με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στις Κάτω Χώρες. Επιπροσθέτως, βελτιώθηκαν αρκετά άλλα δικαιώματα, μεταξύ δε αυτών: το επίδομα για υπερωριακή εργασία αυξήθηκε κατά 100% και τα επιδόματα εκπαίδευσης και πληρώματος πλοίου βελτιώθηκαν κατά 20%. Μια άλλη σημαντική βελτίωση είναι το τέλος της αβεβαιότητας για τους επαγγελματίες στρατιώτες. Μετά από την προγραμματισμένη εκτέλεση της σύμβασης 10 έως 14 χρόνια υπηρεσίας, μπορούν να παραμείνουν στο στράτευμα, εάν το επιθυμούν.

Ισπανία: Σημαντικότερο πρόβλημα αναδεικνύεται το θέμα των μισθών και των συντάξεων των στρατιωτικών. Ως αποτέλεσμα των περικοπών κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, έχει χαθεί  περίπου το 25% της αγοραστικής τους δύναμης, η οποία είναι κατά 7% πιο υψηλή από τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους. Υπάρχει δε πλήρης αδιαφορία εκ μέρους των κυβερνήσεων και η προσδοκία να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο είναι αόρατη. Ως το δεύτερο κύριο μέλημα είναι η εκπόνηση ενός νέου νόμου περί σταδιοδρομίας των Ισπανών στρατιωτικών, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει τους επαγγελματίες οπλίτες χωρίς μόνιμη σύμβαση. Κυρίως δε να σταματήσει η υποχρεωτική αποστρατεία τους -εκδιωγμός- από τις ένοπλες δυνάμεις στην ηλικία των 45 χρονών.


Γερμανία: Στις 17 Ιουλίου 2019 η κα Annegret Kramp-Karrenbauer ανέλαβε το αξίωμα της Υπουργού Άμυνας σε αντικατάσταση της Ursula von der Leyen. Έχει σαφείς ιδέες για το τι θέλει να επιτύχει στο χρόνο της ως Υπουργός Άμυνας. Οι αμυντικές δαπάνες θα πρέπει να αυξάνονται για να διασφαλιστεί ότι οι γερμανικές ε.δ. είναι επιχειρησιακά έτοιμες να αναπτυχθούν και ότι το προσωπικό, στη συνέχεια, θα πρέπει να επανενταχθεί κοινωνικά, έχοντας μια αξιοπρεπή θέση μέσα στην κοινωνία. Ένα κρίσιμο σημείο γι’ αυτήν θα είναι, να φθάσει -μέχρι το 2024- την αμυντική δαπάνη στο ύψος του 1,5% του ΑΕΠ. Οι γερμανικές ε.δ. συμμετέχουν σε έντεκα (11) διεθνείς επιχειρήσεις με 5420 στρατιωτικούς.

Ουγγαρία: Κύριοι στόχοι των ουγγρικών ε.δ. είναι η αύξηση του προσωπικού και η μείωση αυτών που αποχωρούν από το στράτευμα.   

Η αύξηση του εξοπλιστικού υλικού, η καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης, εργασίας και εκπαίδευσης είναι οι επόμενοι στόχοι. Η τετραετής περίοδος αύξησης των μισθών έχει  τελειώσει, η αύξηση των μισθών ήταν γύρω στο 50%, ο δε προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας θα αυξηθεί κατά 100 δισ. φιορίνια (≈ 3 εκατ. Ευρώ) για το 2020. Όμως, όταν οι μισθοί του στρατιωτικού προσωπικού αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 7,5%, οι μισθοί στην αγορά εργασίας έχουν αυξηθεί κατά 11%, οπότε η θέση των στρατιωτικών έχει αποδυναμωθεί και πάλι. Οι ελάχιστοι μισθοί της Ουγγαρίας θα αυξηθούν ετησίως κατά 8% τα επόμενα 3 χρόνια. Η ενίσχυση της αίσθηση της ασφάλειας του πληθυσμού και η αναγνώριση του έργου του προσωπικού των ε.δ. από το λαό και την πολιτεία, είναι η συνεχής έγνοια των στελεχών των ε.δ.

Βόρεια Μακεδονία: Στις 4 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε το πρώτο συνέδριο του NSO (Ανεξάρτητη στρατιωτική Ένωση), με την ομόφωνη έγκριση του νέου καταστατικού της, της εκλογής του προέδρου της, καθώς και των εκλεγμένων άλλων οργάνων.
Το NSO, ως αντιπροσωπευτικό συνδικάτο σε εργοδότη, διεξάγει συνεχώς συνομιλίες με τις αρχές του Υπουργείου Άμυνας σχετικά με τη σύνταξη της νέας Συλλογικής Σύμβασης, η οποία έχει οριστικοποιηθεί και αναμένεται να υπογραφεί και από τα δύο μέρη το ταχύτερο δυνατό.
Σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ προετοίμασε και υπέβαλε προτάσεις για την τροποποίηση του νόμου σταδιοδρομικής φύσης στο στρατό της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, ως ο μοναδικός νόμος (Leg Specialis), ο οποίος ρυθμίζει τις σχέσεις υπηρεσίας στον στρατό.
Στις προτάσεις τροποποίησης του νόμου αυτού, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη μόνιμη διευθέτηση και ρύθμιση του καθεστώτος των επαγγελματιών οπλιτών. Μπορούν να παραμείνουν στις τάξεις των ε.δ. μέχρι της ηλικίας των 45 ετών, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασής τους και παραμονή τους στο ΥΠΕΘΑ ως πολιτών ή άλλων κρατικών θεσμών σύμφωνα με τα προσόντα τους. Ταυτόχρονα, ζητήθηκε και συζητήθηκαν μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την εξεύρεση κατάλληλης σύμβασης για την απασχόληση των επαγγελματιών οπλιτών μετά την εκπνοή των συμβάσεων εργασίας στην ηλικία των 45 ετών. Το NSO πρότεινε επίσης μόνιμη λύση στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του στρατιωτικού προσωπικού.
Σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ, στο NSO έχει χορηγηθεί κατάλληλος χώρος, γραφεία, για την εξυπηρέτηση των οργάνων των περιφερειακών οργανώσεών του για την απρόσκοπτη λειτουργία των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων, των συνεδριάσεων, των πληροφοριών, των διαβουλεύσεων και άλλων θεμάτων που αφορούν τους εργαζομένους. Όλα τα παραπάνω, καθώς και άλλα προνόμια χορηγήθηκαν στο NSO βάσει της Συλλογικής Σύμβασης.

Ιρλανδία: Βασικά προβλήματα για τα μέλη των στρατιωτικών ενώσεων των ιρλανδικών ε.δ. εξακολουθούν να είναι ο νόμος για τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις τους, η ασφάλεια στην εργασία και ο χρόνος εργασίας. Ζητήματα πρόσληψης νέων στρατιωτικών και διατήρησης των υπαρχόντων στην ενεργό υπηρεσία, έχουν επίσης τεθεί. Οι περικοπές στις αποζημιώσεις του στρατιωτικού προσωπικού, κατά τη διάρκεια της κρίσης, ήταν υπερβολικές και αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα για την απογοήτευση του προσωπικού.

Πολλά στελέχη του στρατού έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Έχουν ξεκινήσει νομικές ενέργειες προκειμένου να ξεκαθαρίσει η αποζημίωση που πρέπει να καταβάλλεται στους στρατιωτικούς, για τον επιπλέον χρόνο εργασίας που αναγκάζονται να προσφέρουν. Οι παραβιάσεις του νόμου και των κανονισμών για το χρόνο εργασίας είναι πολύ συχνές απ’ την πλευρά του Υπουργείου Άμυνας.  
Η συμμετοχή των στρατιωτικών ενώσεων της Ιρλανδίας στο ICTU (Ιρλανδικό Συνέδριο Συνδικάτων), είναι μια συνεχής επιδίωξη.  Φαίνεται δε, γρήγορα, να λύνεται ευνοϊκά για τις ενώσεις. Η Patrica King, Γενική Γραμματέας στο ICTU δήλωσε πρόσφατα, ότι η συνομοσπονδία εκπροσωπεί εργαζομένους, εργάτες δημοσίων υπηρεσιών και νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος - κίνδυνος ασφαλείας ή οτιδήποτε άλλο, δεν αποδεχόμαστε κανένα από αυτά, αυτοί οι άνθρωποι (στρατιωτικοί) αξίζουν να ακούγεται η φωνή τους και να έχουν την πληρέστερη νόμιμη εκπροσώπηση. Οι στρατιωτικές ενώσεις σημειώνουν πως δεν ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν το δικαίωμα της απεργίας.

Σουηδία: Η πολιτική ηγεσία της Σουηδίας αποφάσισε την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού κατά 50% περίπου για τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι στρατιωτικές ενώσεις επικεντρώνονται στην ανάγκη για σημαντικές, πραγματικές αυξήσεις στα επίπεδα μισθών του στρατιωτικού προσωπικού. Το θεωρούν απαραίτητο βήμα για την πρόσληψη νέων στελεχών, καθώς και να αποτρέψουν όσους εργάζονται ήδη από την αποχώρηση από το στρατιωτικό επάγγελμα για πολιτική απασχόληση.

Απαιτείτε η λήψη πολύ ισχυρών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης προσωπικού στις σουηδικές ένοπλες δυνάμεις για το προσεχές μέλλον. Με διαφημίσεις σε επιλεγμένα περιοδικά, op-eds, ταινίες και διαφημίσεις στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και σε έναν ειδικό ιστότοπο, στέλνουν το μήνυμα "υπερασπίστε την άμυνα" και "χωρίς προσωπικό δεν υπάρχει άμυνα".

…Ο διεθνής βιγλάτορας

Share this post

Διαβάστηκε 220 φορές

Διευκρίνηση

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συντάκτη.