06
Οκτ

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ν.4387/19

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γράφει ο Γιάννης Αβραμίδης Σμχος (ε.α)

Επί τέλους ο ΕΦΚΑ με καθυστέρηση 10 μηνών ενημέρωσε τους συνταξιούχους με το μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής σύνταξης μετά τον επανυπολογισμό  της. Ο νόμος 4387/2016 επανυπολογισμού των συντάξεων προέκυψε από το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι μνημονιακοί νόμοι που έκαναν μειώσεις κρίθηκαν από τη δικαιοσύνη αντισυνταγματικοί,  εφευρέθηκε λοιπόν ένας άλλος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων ούτως ώστε οι μειώσεις να υφίστανται χωρίς να εμφανίζονται ότι προκαλούνται από αντισυνταγματικούς νόμους.

Μεταξύ των μνημονιακών νόμων και ο Ν.4093/2012, ο οποίος έβαλε την ταφόπλακα στις συντάξεις, ειδικότερα των αποστράτων, διότι ΜΟΜΟ αυτοί υπέστησαν την διπλή μείωση της σύνταξής τους.  Επαληθεύτηκε ο Γενικός Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο οποίος επισήμανε τον κίνδυνο ακυρότητας του πολυνομοσχεδίου (Ν.4093/2012 ) για παραβίαση του άρθρου 73 παρ.3 του Συντάγματος αλλά κυρίως διότι οι απόστρατοι θα υποστούν διπλή μείωση των συντάξεών τους. Πράγματι ΜΟΝΟ οι συντάξεις των αποστράτων υπέστησαν δύο μειώσεις. Μία από τις μειώσεις των μισθών των ειδικών μισθολογίων (οι απόστρατοι συνδεδεμένοι με τους μισθούς των εν ενεργεία). Δεύτερη μείωση από 01-02-2013 στις συντάξεις άνω των 1.000,00 € σε ολόκληρο το ποσό της σύνταξης με ποσοστά 5%, 10%, 15% ….. ανάλογα με το ύψος της. Πολλοί συνταξιούχοι, κυρίως απόστρατοι, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, μεταξύ των οποίων και ο γράφων (έφεση στο Ε.Σ την 29-05-2013 αναμένω την εκδίκαση). Ακολούθησαν πολλές αποφάσεις της δικαιοσύνης κυρίως του Σ.τ.Ε  όπως η 2192/2014……, η 1125/2016……., η 2287/2015……., η 2010/2015….. η 4/2018 και πολλές άλλες των Εφετείων όπως η 647/2019, που αναφέρονται στην αντισυνταγματικότητα του Ν.4093/2012.  Επισημαίνω ότι η απόφαση 2192/2014 της Ολομέλειας Σ.τ.Ε διακελεύει  επαναφορά των συντάξεων στο επίπεδο του 2012 και εφόσον συμβεί αυτό να γίνει  ο επανυπολογισμός. Η τότε Κυβέρνηση προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση της δικαιοσύνης ψήφισε το Ν.4307/2014 και με το πρόσχημα της δημοσιονομικής κρίσης αποκατέστησε την αδικία κατά 50%. Αναπροσάρμοσε –αύξησε τις συντάξεις κατά το ήμισυ της διαφοράς και έδωσε αναδρομικά 30 μηνών (6 μήνες σε εφ’ άπαξ ποσό και 24 σε 36 μηνιαίες δόσεις). Οι νέες προσφυγές στη δικαιοσύνη, για τη μερική αποκατάσταση, είχαν σαν αποτέλεσμα σειρά αποφάσεων όπως 1125/2016……., 1128/2016 που κήρυτταν το Ν.4307/2014 αντισυνταγματικό και ως εκ τούτου την μη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 που αφορούσαν τον επανυπολογισμό των συντάξεων των αποστράτων προ της εφαρμογής των αποφάσεων 2192/2014….., 296/2014 και 1125/2016……, 1128/2016 της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε αποκαθισταμένης και της διαρραγείσης Συνταγματικής νομιμότητας.

Η πλήρης αποκατάσταση των συντάξεων με το υπόλοιπο 50% παρέμενε υπόσχεση των εκάστοτε Κυβερνώντων, όπου το Δεκέμβριο του 2018, επικειμένων των εκλογών του 2019, η τότε Κυβέρνηση χορήγησε μέρος των αναδρομικών (ο ΕΦΚΑ αποδέχτηκε σφάλμα υπολογισμού) με το Ν. 4575/2018, αλλά δεν αναπροσάρμοσε τις συντάξεις στα επίπεδα του 2012 (απόφαση 2192/2014), τις διατήρησε στα επίπεδα του αντισυνταγματικού Ν.4307/2014 (απόφαση 1125/2016) και χορηγούσε συντάξεις μέχρι και σήμερα με αναφορά αυτό το νόμο. Ίσως και ένας λόγος που καθυστέρησε η έκδοση των μηνιαίων δελτίων ενημερωτικών σημειωμάτων μετά τον επανυπολογισμό να είναι και αυτός.

Πράγματι από τα προσφάτως εκδοθέντα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων διαπιστώνουμε ότι ο επανυπολογισμός έγινε με τη βασική σύνταξη της 31-12-2014, όπως είχε διαμορφωθεί με τον αντισυνταγματικό νόμο Ν.4307/2014 και όχι με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε  και είναι αρκετά μειωμένες αφού ο Ν.4575/2018 δεν αποκατέστησε τις βασικές συντάξεις κατά το υπόλοιπο 50% αλλά χορήγησε τα μειωμένα (από λάθος) αναδρομικά. Πιστεύουμε ότι η αποκατάσταση μόνο κατά το σκέλος των αναδρομικών (47 μηνών) και όχι της βασικής σύνταξης στα επίπεδα του 2012 δεν έχουν λογική εξήγηση.

Επειδή πιθανό να σας μπέρδεψα με τα λόγια και τους νόμους θα προσπαθήσω να αποκαταστήσω με ένα παράδειγμα με αριθμούς και τούτο διότι όπως έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι «τα μόνα που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν είναι οι αριθμοί» γι αυτό τους είχαν θεοποιήσει. Το παράδειγμα αναφέρεται σε απόστρατο με αποδοχές Ταξιάρχου και συντάξιμα χρόνια: 42 έτη 06 μήνες και 04 ημέρες.

Η βασική του σύνταξη πριν το νόμο 4093/2012 ήταν 2.198,14+30,00=2.233,14€.
Η βασική του σύνταξη με την εφαρμογή του Ν.4093/2012: 1.933,18+30,00=1,966,18€.
Η βασική του σύνταξη με την εφαρμογή του Ν.4037/2014(50%): 2.066.32+30,00=2.096,32€.

Από το μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα προκύπτει ότι η ανταποδοτική σύνταξη είναι 1.197,25€ και υπολογίστηκε με βασική σύνταξη του Ν.4307/14 (2.096,32€) και όχι με τη βασική σύνταξη προ του Ν.4093/12 που ήταν 2.233,14€, δηλαδή σε ποσό μειωμένο κατά 2.233,14-2.096,32=136,82€. Επειδή τα συντάξιμα χρόνια 42,06,04 αντιστοιχούν σε συντελεστή αναπλήρωσης 47,80% η ανταποδοτική σύνταξη είναι μειωμένη κατά 136,82Χ47,80%=65,40 €.

Αναφορικά με τις κρατήσεις διατηρούνται η Ε.Α.Σ Ν.3865/10, η Ειδική Εισφορά  Ν.3986/11 και η περίθαλψη και υπολογίζονται με βάση το νέο ποσό σύνταξης ως εξής:

Ε.Α.Σ: 1581,25Χ3%=47,43 € (μειωμένο έναντι του 146,74€).
Περίθαλψη (1581,25-47,44)Χ6%=92,03€ (ελάχιστα μειωμένο 95,61€).
Ειδική Εισφορά (1581,25-1.000,00-92,03)Χ2,2= 10.76€ (σχεδόν η ίδια).
Τέλος η προσωπική διαφορά, παλαιό ποσό 1.497,81-νέο ποσό 1.441,78=56,03€.

 

neo ekauaristiko

Share this post

Διαβάστηκε 584 φορές

Διευκρίνηση

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συντάκτη.