ΤΡΙΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Αναρτούμε ενημερωτικό άρθρο, λόγω προφανούς ενδιαφέροντος και για τη Σχολή μας, της Τχη (ΥΠ) Καπούλα Όλγας που είναι τοποθετημένη ως Τμ/χης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ). Το εντοπίσαμε στην ηλεκτρονική εφημερίδα που εκδίδουν οι σπουδαστές της ΣΜΥ. https://smy.army.gr/sites/smy.army.gr/files/attachments/o_ypaxiomatikos_-_teyhos_68.pdf

 

ΤΡΙΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Αγαπητοί σπουδαστές και σπουδάστριες,

 Έχοντας ως πυλώνα, την καθιέρωση της τριετούς φοίτησης στη Σχολή, σας παρουσιάζονται εν συντομία οι προεκτάσεις που τεκμαίρονται από αυτή. Σύμφωνα με τη «Διακήρυξη της Μπολόνιας», την οποία υπέγραψαν 29 Υπουργοί Παιδείας της Ευρώπης (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) το 1999 στην Μπολόνια της Ιταλίας, καθιερώθηκε και θεσμοθετήθηκε ο Ευρωπαϊκός Χώρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, βάση του οποίου:

→ Υιοθετήθηκαν οι δύο τίτλοι σπουδών, προπτυχιακός – μεταπτυχιακός. Η πρόσβαση στον δεύτερο κύκλο προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του πρώτου κύκλου, οι οποίες θα διαρκούν τουλάχιστον τρία χρόνια .

→ Καθιερώθηκε το σύστημα διδακτικών - πιστωτικών μονάδων (ECTS: European Credit Transfer System), για την προώθηση της κινητικότητας και της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών στο εξωτερικό.

→ Προωθήθηκε η Ευρωπαϊκή συνεργασία στη Διασφάλιση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης μέσα από μια αξιολόγηση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Η Διακήρυξη αυτή και στη συνέχεια οι Σύνοδοι στην Πράγα, Βερολίνο. Λονδίνο κα, αποτέλεσαν τις βάσεις για τη θεσμοθέτηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σήμερα η διάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα έχει ως εξής:

training

Θεσμική και Λειτουργική αναβάθμιση της ΣΜΥ.

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, όπως και οι άλλες Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) του ΓΕΕΘΑ, σύμφωνα με το Ν.2913/2001, «περί ρυθμίσεως θεμάτων Μετοχικών ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» ανήκει στην Ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, με το Ν. 4361/2016 τ. Α ́ ΦΕΚ 10 Άρθρο 24 περί «Ρυθμίσεως θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις» καθιερώθηκε η φοίτηση σε αυτές να είναι τριετής. Η κύρια αποστολή της Σχολής είναι να παρέχει στους σπουδαστές ποιοτική στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση τρίτου κύκλου σπουδών και να καλλιεργεί παράλληλα του στρατιωτικό πνεύμα, προσδίδοντας σ ́ αυτούς όλες τις στρατιωτικές αρετές και χαρακτηριστικά.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία, προκύπτει εύλογα το συμπέρασμα ότι, η τριετής φοίτηση στη Σχολή ανοίγει το δρόμο για την ποιοτική αναβάθμισή της, ως εκπαιδευτικό ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση αυτές τις συνθήκες και ειδικότερα στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, η Σχολή μεταξύ των άλλων στοχεύει στα εξής:

→ Διοργάνωση ημερίδων και ομιλιών σε θέματα που άπτονται της Στρατιωτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ώστε να υπάρξει η σχετική εξέλιξη σε ειδικότερα θέματα επί του Προγράμματος των Προπτυχιακών Σπουδών.

→ Προσπάθεια συμμετοχής της Σχολής σε προγράμματα Erasmus, μέσω του ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), είτε μέσω του προγράμματος Military Erasmus.

→ Συνεργασία της Σχολής με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.

→ Ανάπτυξη Σχέσεων με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς (συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες, συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς κα)

→ Βελτίωση των υπηρεσιών ΤΠΕ (εκπαιδευτική πλατφόρμα moodle, ιστοσελίδα, ψηφιοποιήση της βιβλιοθήκης), των υποδομών/μέσων εργασίας των διδασκόντων, η ανακαίνιση των εργαστηρίων των τεχνικών σπουδαστών.

→ Παροχή υψηλή ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, κατά την υλοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

→ Ύπαρξη μονίμων καθηγητών με τη δημιουργία εδρών μαθημάτων σε καθορισμένα γνωστικά αντικείμενα, προκειμένου να υπάρχει πραγματική αναβάθμιση και συνέχεια.

H αύξηση της φοίτησης από 2 σε 3 έτη Σπουδών, θα αναβαθμίσει ποιοτικά και ποσοτικά την παρεχόμενη εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι θα αποδίδονται στις ΕΔ με 50% περισσότερη εκπαίδευση (Στρατιωτική, Ακαδημαϊκή, Τεχνική) και θα είναι ικανότεροι των μέχρι τότε αποφοίτων, σύμφωνα με τα καθήκοντα των Μονίμων Λοχιών (όπως αυτά προβλέπουν στα θεσμικά κείμενα).

 

Τχης (ΥΠ) Καπούλα Όλγα
Τμ/χης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης

Ο Στρατιωτικός Συνδικαλισμός Ευλογία ή Εφιάλτης;

Δημοσιεύουμε άρθρο του Προέδρου του Παραρτήματος Λάρισας του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (Σ.Α.Σ) Σμηναγού (ΤΕΑ) ε.α κυρίου Κωνσταντίνου Λιούτα της 32ας σειράς.

Ο κ. Λιούτας έχει MCs in International Studies.

Το Ελικοπτεράκι θέλει σεβασμό!

Γράφει ο Μάρκος Κωνσταντίνου της 22ας Σειράς

 

 Το “ελικόπτερο αεροσκάφος” έχει “οροφή” πτήσης όπως και κάθε “αερόβια” πτητική συσκευή. Εντάξει, και μέχρι ποιο ύψος μπορεί να πετάξει ένα όχημα “περιστρεφόμενων πτερύγων” όπως αλλιώς ονομάζεται? Αυτό εξαρτάται κυρίως από δύο παράγοντες. Το βάρος και την ισχύ του ελικοπτέρου. Με άλλα λόγια όσο πιο ισχυρό κινητήρα διαθέτει και λιγότερο βάρος, τόσο ψηλότερα θα φθάσει με παράγοντες ατμόσφαιρας τυπικούς.
Εδώ ίσως θα πρέπει να αναφερθεί πως πρέπει να ξεχάσουμε τα γνωστά ... “zooming technic” όπου ένα αεροσκάφος (σταθερών πτερύγων) επιταχύνει οριζόντια αποκτώντας ορμή την οποία αποδίδει με κατάλληλη γωνία ανόδου σε ύψος! Το Ελικοπτεράκι θέλει σεβασμό!

Περί Ήχου και Ταχύτητας σημαντικών ...Αεροπλανικά ομιλούντες

Του Μάρκου Κωνσταντίνου της 22ας Σειράς

Ξεκαθαρίζουμε, και με απλά λόγια ορίζουμε την ταχύτητα του ήχου (όπως αυτός δημιουργείται π.χ. από όχημα εν κινήσει, και μεταδίδεται μέσω διαδοχικών κυμάτων πίεσης, εντός ξηρού αέρα 20ο C) είναι 343 μέτρα ανά δευτερόλεπτο ή 1.235 χιλιόμετρα την ώρα. Μεταβάλλεται επίσης όσο μεταβάλλονται παράμετροι όπως (πίεση και θερμοκρασία και συνεπώς και με το ύψος πτήσης). Σαν σύμβολο της ταχύτητος του ήχου χρησιμοποιείται ο όρος “Mach” προκειμένου να συγκρίνουμε την ταχύτητα κινητού ως προς τον ήχο και η τιμή προκύπτει απ’ τη σχέση ταχύτητος του κινητού προς την ταχύτητα του ήχου.

Συνεχίζουμε…

Δημοσιεύουμε κείμενο της Συντακτικής Επιτροπής του Σ.Α.Σ που αντιγράψαμε από την υπό έκδοση εφημερίδα "ΝΕΑ του Σ.Α.Σ" Φ. 268 και που σύντομα θα την έχετε στα χέρια σας.

 

Η θανατηφόρα εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοιού άφησε τα σημάδια της και στο καθημερινό έργο του Συλλόγου. Τα «Νέα του Σ.Α.Σ», έστω και καθυστερημένα, τα έχετε ξανά στα χέρια σας. Σχεδιάζεται μηνιαία έκδοση και σε ηλεκτρονική μορφή πέραν της έντυπης μορφής η οποία σας αποστέλλεται ταχυδρομικά. Η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση θα αποστέλλεται σε όσα μέλη έχουν δηλώσει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) μέσω γραμματείας του συλλόγου.

Ο σκοπός γι’ αυτό είναι πολλαπλός. Αφενός για να συνεχιστεί η επικοινωνία με συναδέλφους που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά και για να μη χάσουμε την περιοδικότητα με το ταχυδρομείο.

Τα νέα που μας έρχονται από συναδέλφους είναι, πως πολλοί συνάδελφοι δεν έλαβαν ταχυδρομικά το προηγούμενο φύλλο Φ.267. Πράγματι υπήρξαν διάφορα προβλήματα, ζητάμε συγγνώμη γι’ αυτό, καθώς και για την καθυστέρηση της παρούσας έκδοσης. Προτρέπουμε όσους συναδέλφους δεν έχουν δηλώσει το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e- mail) στη Γραμματεία του Συλλόγου, να το πράξουν σύντομα. Διευκολύνει το Σύλλογο οικονομικά, αλλά και στην άμεση επικοινωνία μαζί τους. Άλλωστε, η ανάπτυξη ψηφιακού μετασχηματισμού είναι ένα από τα προβλήματα που ανέδειξε η κρίση αυτή.

Επιπλέον στο παρόν φύλλο θα βρείτε παλιότερα κείμενα συναδέλφων και ο λόγος είναι προφανής. Ζητούμε την κατανόησή σας.

Περιμένουμε φρέσκα κείμενά σας, κυρίως για τις πολλαπλές και μεγάλες επιπτώσεις της κρίσης στο χώρο μας.

Αλλά και κριτικές προτάσεις που να συμβάλλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση της υγειονομικής αυτής πανδημίας, που μεταβάλλεται ολοταχώς σε κρίση με οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές και ψυχολογικές επιπτώσεις.

Τέλος ΜΗΝ ξεχνάτε τις ετήσιες ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ. Είναι το μόνο έσοδο του Συλλόγου και, κυρίως, αυτόν τον καιρό που οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και τα έσοδα λίγα.

Ο Σ.Α.Σ αγωνίζεται σταθερά, με συνέπεια για τα προβλήματα και τα συμφέροντα όλων των (ε.ε. και ε.α.) αποφοίτων της Σχολής. Είναι δίπλα, αρωγός σε όσους με πείσμα διεκδικούν λύσεις στα προβλήματά τους.

Ο Σύλλογος είναι δικός σας!

Η Συντακτική Επιτροπή

 

Νοσοκομειακή Περίθαλψη από το ΝΙΜΤΣ

Το ΜΤΣ με ανακοίνωσή του https://mts.army.gr/el/news/anakoinosi-gia-nosokomeiaki-perithalpsi-apo-nimts πληροφορεί τους δικαιούχους θέματος ότι θα αποστέλλει στο ΝΙΜΤΣ, σε μηνιαία βάση, ηλεκτρονικά, κατάσταση των μερισματούχων στους οποίους διενεργείται η προβλεπόμενη κράτηση υπέρ ΝΙΜΤΣ και ως εκ τούτου δικαιούνται περίθαλψης οι ίδιοι και τα μέλη των οικογενειών τους σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ιδρύματος. Με τη διαδικασία αυτή δεν είναι πλέον απαραίτητη η έκδοση καρτών και η χορήγηση βεβαιώσεων από το ΜΤΣ, καθόσον η συνδρομή των προϋποθέσεων νοσηλείας θα εξετάζονται απευθείας από το ΝΙΜΤΣ. Πιστεύουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται στοιχειώδες συντονισμός με το ΜΤΑ, ώστε να υπάρχουν οι ίδιες διαδικασίες μιας και οι κρατήσεις των μερισματούχων υπέρ ΝΙΜΤΣ είναι κι αυτές ίδιες.  

Διευκρίνηση

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συντάκτη.