251 Γ.Ν.Α – Οδοντιατρικός τομέας

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο Οδοντοπροσθετικό Τμήμα του 251 Γ.Ν.Α, από το Μάρτιο του 2013 εκτελούνται δωρεάν οι κάτωθι οδοντοπροσθετικές εργασίες, κατά προτεραιότητα σε δικαιούχους οδοντοπροσθετικής περίθαλψης:

 1. 1.Συγκόλληση από θραύση ολικής οδοντοστοιχίας.
 2. 2.Συγκόλληση ή προσθήκη δοντιού σε ολική ή μερική οδοντοστοιχία.
 3. 3.Κατασκευή ατομικών δισκαρίων από ακρυλική ρητίνη για λήψη αποτυπωμάτων.
 4. 4.Κατασκευή βασικών πλακών κέρινων υψών για καταγραφή σύγκλισης.
 5. 5.Διαγνωστικό κέρωμα ανά δόντι.
 6. 6.Αναπροσαρμογή βάσεων ολικών και μερικών οδοντοστοιχιών
 7. 7.Αλλαγή βάσης ολικών οδοντοστοιχιών.
 8. 8.Κατασκευή ναρθηκών σταθεροποίησης με σκληρό ακρυλικό.
 9. 9.Κατασκευή ναρθηκών προστασίας αποκαταστάσεων.
 10. 10.Κατασκευή προσωρινών μεταβατικών αποκαταστάσεων από ακρυλική ρητίνη.
 11. 11.Κατασκευή ολικής οδοντοστοιχίας.

Δικαιούχοι οδοντοπροσθετικής περίθαλψης είναι οι εν ενεργεία στρατιωτικοί της Π.Α, οι Μ.Υ, οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι και οι συνταξιούχοι Μ.Υ. Οι ανωτέρω εργασίες πραγματοποιούνται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο του 251 Γ.Ν.Α και το κόστος κατασκευής βαρύνει εξ ολοκλήρου το Νοσοκομείο.

Επίσκεψη Συντονιστικού Συμβουλίου Α.Σ.Σ.Υ στον κ. Α / Γ.Ε.Ν

episkepsi AGEN

 

Την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2013, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ υποδέχθηκε στο γραφείο του τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) έπειτα από αίτημα τους   και συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο αποτελείτο από τους κάτωθι:

 1. 1.Σμήναρχο ε.α. Δημήτριο Φαλτάιτς πρόεδρο Σ.Α.Σ & πρόεδρος Συντονιστικού
 2. 2.Συνταγματάρχη ε.α. Θεόδωρο Αθανασίου Γραμματέα Σ.Α.Α.Υ.Σ.
 3. 3.Αντισμήναρχο ε.α Ιωάννη Κρανιά πρόεδρο Σ.Α.Ι.Ρ.
 4. 4.Αντιπλοίαρχο ε.α. Νικόλαο Βασιλείου .πρόεδρο Π.Μ/Σ.Α.Σ.Υ/Π.Ν.
 5. 5.Επικελευστή ε.α. Ελευθέριο Σφακτό πρόεδρο Σ.Α.Σ.Μ.Υ.Ν.
 6. 6.Ταξίαρχο ε.α. Γεώργιο Ρούσσο πρόεδρο Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α.

Τα θέματα που τέθηκαν στη συζήτηση ήταν:

 • Μισθολόγιο στρατιωτικών - Συντάξεις
 • Ενοποίηση Μετοχικών Ταμείων
 • Αναβάθμιση παραγωγικών Σχολών Α.Σ.Σ.Υ.
 • Βαθμολογική εξέλιξη αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών Ε.Δ.
 • Μετατάξεις
 • Ενοποίηση Στρατιωτικών Νοσοκομείων
 • Καταργήσεις των ταμείων ΤΕΣ – ΤΑΑ – ΤΕΘΑ
 • Παράσημα - Ξίφη

Ο αρχηγός ήταν ενήμερος πλήρως για τα θέματα που του θέσαμε, άκουσε με μεγάλη προσοχή τις εισηγήσεις μας, απάντησε με απόλυτη απλότητα & σαφήνεια στα ερωτήματα μας, και μας ενημέρωσε πλήρως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Π.Ν.

Ειδικά για το θέμα του μισθολογίου μας ενημέρωσε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει ενημερωθεί πλήρως από τη στρατιωτική ηγεσία των Ε.Δ. και είναι σύμφωνη ότι δεν πρέπει να γίνει άλλη μείωση στο μισθολόγιο των στρατιωτικών.

Στο θέμα της ενοποίησης των Μετοχικών Ταμείων ο κος Α/Γ.Ε.Ν μας είπε ότι εάν δεν υπάρξει εξυγίανση του Μ.Τ.Σ , το Π.Ν δεν είναι σύμφωνο με την ενοποίηση.

Για το θέμα της αναβάθμισης των παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών, δήλωσε ότι η Σ.Μ.Υ.Ν λειτουργεί για 2ο χρόνο με τριετή φοίτηση προκειμένου να είναι ισότιμη με τα ΤΕΙ (Ν.2913/2001) και ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για περαιτέρω αναβάθμιση και νομοθετική ρύθμιση ώστε τα πτυχία των αποφοιτησάντων σπουδαστών να είναι ισότιμα των ΤΕΙ.

Για το θέμα της βαθμολογικής εξέλιξης αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών Ε.Δ. είναι σύμφωνος με τον Ν3883/2010 δηλαδή καταληκτικός βαθμός Αντιπλοιάρχου αλλά για να γίνει κάποιος Πλοίαρχος θα πρέπει να έχει πτυχίο ΑΕΙ.

Για το θέμα των Μετατάξεων είπε ότι συμφωνεί με το θέμα των μετατάξεων ειδικά για ειδικότητες οι οποίες δεν υπάρχουν στις παραγωγικές Σχολές Υπαξ/κων και οι μεταταχθέντες να είναι σε κοινή επετηρίδα με αυτούς των Παραγωγικών Σχολών Υπαξ/κων.

Για το θέμα της ενοποίησης των Στρατιωτικών Νοσοκομείων μας δήλωσε ότι δεν ισχύει και η μόνη παροχή του ΠΝ ήταν η διάθεση Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού για στελέχωση της ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ η οποία λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο που κρίθηκε το πιο κατάλληλο σε χώρους.

Για το θέμα της κατάργησης των Ταμείων ΤΕΣ – ΤΑΑ – ΤΕΘΑ μας δήλωσε ότι δεν ισχύει. Έγινε όμως μια προσπάθεια να δοθεί για μελέτη η ενοποίηση των ταμείων με προϋποθέσεις (Διακλαδικά με το ΓΕΕΘΑ ) αλλά το κόστος ήταν πολύ υψηλό (περίπου 280 χιλιάδες. ευρώ) και δεν έγινε. Ίσως συζητηθεί κάποια λύση εκ των ενόντων.

Για το θέμα της απονομής Παρασήμων και Ξιφών δήλωσε ότι έχει δώσει εντολές και το παρακολουθεί προσωπικά ώστε η απονομή των μεταλλίων να γίνεται στο σωστό χρόνο. Για την απονομή των ξιφών ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο μικρό αποθεματικό και λόγω του ότι η παραληφθείσα παρτίδα κρίθηκε ποιοτικά ακατάλληλη. Το θέμα είναι γνωστό στην Υπηρεσία και προγραμματίζεται η τακτοποίησή του.

        Τέλος , το Συντονιστικό Συμβούλιο των Α.Σ.Σ.Υ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον κο Αρχηγό για την άψογη ενημέρωση – συζήτηση που είχαμε, και ελπίζει ότι η φυσική ηγεσία των Ε.Δ. θα προσπαθεί πάντα για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης ,την μαχητική ικανότητα ,και την επανάκτηση των απολεσθέντων εισοδημάτων των στελεχών.

Αναβάθμιση Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών ( Α.Σ.Σ.Υ.)

 Με το Ν. 2913/2001, άρθρο 19, παραγρ. 5 ορίζεται: ¨Οι Σχολές μονίμων Υπαξιωματικών ανήκουν στην Ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης….¨.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι όταν εκδόθηκε ο Ν. 2913/01, τα ΤΕΙ ανήκαν ακόμη στην Ανώτερη Τεχνολογική Εκπαίδευση υπό τον τίτλο Ανώτερα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα οποία περιλαμβάνονταν πέραν των γηγενών τεχνικών ειδικοτήτων και ειδικότητες όπως νοσηλευτή, λογιστή, διοικητικού, εφοδιασμού, γεωργικών εφαρμογών, υδατοκαλλιεργειών κ.λ.π.

Συνάντηση του Συντονιστικού Συμβουλίου Αποφοίτων ΑΣΣΥ με τον Πρόεδρο του ΜΤΣ

DSC02906

 

Την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 ο Πρόεδρος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού Αντιστράτηγος (ε.α) κος Μιχαήλ Σιδηρόπουλος υποδέχθηκε τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου Αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ) μετά από αίτημά του Συμβουλίου και συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Το Συντονιστικό Συμβούλιο αποτελείτο από τους κάτωθι:

 • Σμήναρχο ε.α. Δημήτριο Φαλτάιτς πρόεδρο Σ.Α.Σ & πρόεδρος Συντονιστικού
 • Αντισμήναρχο ε.α Ιωάννη Κρανιά πρόεδρο Σ.Α.Ι.Ρ.
 • Αντιπλοίαρχο ε.α. Νικόλαο Βασιλείου .πρόεδρο Π.Μ/Σ.Α.Σ.Υ/Π.Ν.
 • Επικελευστή ε.α. Ελευθέριο Σφακτό πρόεδρο Σ.Α.Σ.Μ.Υ.Ν.  

                                      

Τα θέματα που τέθηκαν στην συζήτηση ήταν:

 • Η Οικονομική κατάσταση του Μ.Τ.Σ.
 • Τρόποι εκμετάλλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας
 • Ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων
 • Το Μέλλον των Μετοχικών Ταμείων.

                       

Η συζήτηση – ενημέρωση διεξήχθη σε άριστο κλίμα και o κος Πρόεδρος μας διαβεβαίωσε ότι το ταμείο έχει σχεδόν εξυγιανθεί και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι και πάλι βιώσιμο.

Το Συντονιστικό των Α.Σ.Σ.Υ ως προς το θέμα της εξυγίανσης διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις διότι υπάρχουν διάχυτες πληροφορίες οτι στην παρούσα χρονική περίοδο η βιωσιμότητα του Ταμείου θεωρείται αμφίβολη.

Το Συμβούλιο αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο του ΜΤΣ για την άψογη ενημέρωση - συζήτηση που είχαμε και ευελπιστεί και σε νέα συνάντηση εάν χρειαστεί.

 

                                                                                                

 

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο Α.Ο.Ο.Α

 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το ενημερωτικό δελτίο του Α.Ο.Ο.Α που αφορά το διάστημα 1η Ιουλίου έως 30η Σεπτεμβρίου πατώντας εδώ.

Επισημαίνεται η παράγραφος (η) :

".... η)   Συνεχίζεται η διαδικασία δημιουργίας καταλόγου στον οποίο θα περιέχονται κινητό – σταθερό τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση των επιθυμούντων μελών του Οργανισμού, με σκοπό την άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση. Παρακαλούνται τα μέλη μας να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή του Οργανισμού."

Ορκωμοσία Νέων Σμηνιών της 63ης Σειράς Σ.Τ.Υ.Α

2013-08-01 orkom stya 062013-08-01 orkom stya 12

 

Την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των νέων Σμηνιών της 63ης Σειράς της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

Διευκρίνηση

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συντάκτη.