Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: ΜΤΑ

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023 19:28

Χρειαζόμαστε το ΝΙΜΤΣ;

Γράφει ο Επίτιμος Πρόεδρος του Σ.Α.Σ Σμηναγός ε.α., Παναγιώτης Καράμπελας της 9ης Σειράς

Από την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας διάβασα ένα ιδιαίτερα αξιόλογο και επίκαιρο άρθρο του Προέδρου του Σ.Α.Σ κ. Βασιλείου Τσιλιγιάννη, με ένα κρίσιμο ερώτημα: Μήπως χρειαζόμαστε τελικά το ΝΙΜΤΣ;

Θα ξεκινήσω αναφέροντας ότι προσωπικά βίωσα και τις υπηρεσίες του ΓΝΕΒΑ στην Κυψέλη. Οι επισκέψεις μου στο 251ΓΝΑ για λόγους υγείας και εξετάσεις ήσαν περιορισμένες, θα έλεγα.Οι διαπιστώσεις ως προς την ποιότητα των σχετικών υπηρεσιών του δυστυχώς μπορώ να επισημάνω ότι είχαν φθίνουσα πρόοδο. Τούτο βέβαια είχε διαχρονικά πολλές αιτίες και προϋποθέσεις.

Κατηγορία Άρθρα - Απόψεις
Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023 12:24

Μήπως χρειαζόμαστε τελικά το ΝΙΜΤΣ;

Γράφει ο Σμήναρχος ε.α. Βασίλειος Τσιλιγιάννης της 34ης σειράς

Αγαπητοί συνάδελφοι.

Για όσους δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα, τον τελευταίο χρόνο είχε ανοίξει και δικαίως μια έντονη συζήτηση που κατέληξε σε διαμαρτυρία μεταξύ των αποστράτων συναδέλφων με αφορμή την σχεδιαζόμενη επιπλέον κράτηση 1% από τις συντάξεις μας μέσω ΕΦΚΑ, υπέρ του ΝΙΜΤΣ, πέραν της ήδη προϋπάρχουσας κράτησης 3% που υφιστάμεθα στα μερίσματά μας από το ΜΤΑ για τον ίδιο σκοπό, αλλά και της κράτησης 6% στις συντάξεις μας που υφίστανται όλοι οι συνταξιούχοι του δημοσίου γενικά, για παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Κατηγορία Άρθρα - Απόψεις

Φορολόγηση αναδρομικών εξαιτίας της κατάργησης των μειώσεων ν.4093/2012 για τα ΜΤ Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους (Σε όσους αφορά)
1.Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας Ταμείο Αεροπορίας ανακοίνωσε την την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 34 του ν.5018/9-2-2023 (ΦΕΚ 25Α΄), ήτοι την διακοπή, από τη μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2023, των μειώσεων που επιβλήθηκαν σύμφωνα με την υποπαρ. Β3 της παραγ. Β΄του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α΄) στο μέρισμα και την οικονομική ενίσχυση ΕΚΟΕΜΑ που λαμβάνουν οι μερισματούχοι του ΜΤΑ και την επιστροφή την 4-4-2023 στους εν ζωή δικαιούχους -μερισματούχους του Ταμείου μας, των ανωτέρω κρατήσεων του ν.4093/2012, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 έως και 31/3/2023.
2. Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας  ανακοινώνει την έναρξη της δεύτερης φάσης εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 34 του ν.5018/9-2-2023, ήτοι την επιστροφή των κρατήσεων του ν.4093/2012 στους νόμιμους κληρονόμους των μερισματούχων του ΜΤΑ, οι οποίοι απεβίωσαν εντός του χρονικού διαστήματος 1/1/2021- 31/3/2023 και στο μέρισμα των οποίων είχε επιβληθεί η κράτηση του ν.4093/2012.
3. Όσον αφορά στη φορολόγηση αναδρομικών εξαιτίας της κατάργησης των μειώσεων ν.4093/2012 για τα ΜΤ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.5042/2023 (ΦΕΚ 88Α΄/10-4-2023).
«Τα αναδρομικά ποσά, τα οποία προκύπτουν από την 1η.1.2021, μετά την κατάργηση των μειώσεων που είχαν επιβληθεί, σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση, που κατέβαλαν στους μερισματούχους τους, τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 34 του ν. 5018/2023 (Α’25), φορολογούνται εντός του έτους που καταβάλλονται. Κατά την καταβολή τους διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά».
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το ΣΥΝΟΛΙΚΟ εφάπαξ χρηματικό ποσό όλων των παραπάνω ετών (δεν θα χρειαστεί να γίνουν από τους δικαιούχους συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις για τα έτη 2021 και 2022) θα ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΘΕΙ από την ΑΑΔΕ στους δικαιούχους στο προσωπικό Ε1 φορολογικού έτους 2024 στον Πίνακα 6, κωδικό 619 (εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά). Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ που θα εκδοθούν το 2024, ερμηνεύοντας το ν.5042/2023. Να έχουμε το νου μας.

 

Κατηγορία Νέα
Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023 16:28

Συμπληρωματικά Εφάπαξ βοηθήματα

Μη εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων

Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό: 2546 της 1/2/2023 προς τον ΥΕΘΑ κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, κατέθεσε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου με θέμα «Συμπληρωματικά Εφάπαξ βοηθήματα». Το πρόβλημα απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό απόστρατων και των τριών Κλάδων των ΕΔ της χώρας και επείγει η αποκατάσταση της αδικίας.

Σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές των ειδικών μισθολογίων των στρατιωτικών που έγιναν με τον ν.4093/2012. Αν και έγινε αναπροσαρμογή των μισθολογίων στο σύνολό τους, εντούτοις δεν έγινε σχετική ρύθμιση της αναπροσαρμογής των μισθολογίων σύμφωνα με την τελευταία απόφαση ΣτΕ, δίνοντας μόνο αναδρομικά υπό μορφή εφάπαξ παροχής για το χρονικό διάστημα μέχρι την εφαρμογή του νέου μισθολογίου (ν.4472/2017) με αποτέλεσμα να επηρεάζεται το καταβαλλόμενο εφάπαξ σε όσους το έλαβαν με τη συμπλήρωση 35ετίας ή αποστρατείας για το διάστημα 2013-2016. Αν και απαιτείται σχετική πρόβλεψη νόμου, στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.5018/2023, δεν υπήρξε καμία σχετική πρόβλεψη επί του θέματος προς αντίστοιχη τροποποίηση των διατάξεων του ν.4575/2018 για την οριστική επίλυση του παρόντος προβλήματος, ώστε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Δείτε ΕΔΩ την πλήρη ερώτηση του βουλευτή

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 17:50

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΑ

Γράφει ο Επίτιμος Πρόεδρος του Σ.Α.Σ Σγος ε.α Παναγιώτης Καράμπελας

Με την διακοπή λειτουργίας του ΣΕΠΑ οι πόροι του ΜΤΑ που προέρχονταν από αυτό, συρρικνώθηκαν πλέον των 800,000 € ετησίως
Από ανάρτηση - ερώτηση των βουλευτών Γιώργου Μαυρωτά και Σπύρου Γιαννέλλη πληροφορούμαστε σχετικά με την υποχρέωση εκκένωσης των χώρων και δραστηριοτήτων που καταλάμβανε το ΣΕΠΑ στην τότε Αεροπορική Βάση του Ελληνικού (129ΠΥ), γιατί αναστέλλεται η λειτουργία του Συγκροτήματος Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας, του γνωστού μας  ΣΕΠΑ!

Κατηγορία Άρθρα - Απόψεις

Γίνεται γνωστό στα μέλη μας ότι υπογράφηκε από τον ΥΕΘΑ η χορήγηση ενός (1) μηνιαίου μερίσματος, ως έκτακτο βοήθημα έτους 2022.

Η χορήγηση θα πραγματοποιηθεί στις 28 ή 29 Δεκεμβρίου 2022

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα προπληρωμών των μηνιαίων μερισμάτων ΜΤΑ και ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ για το έτος 2023, ως εξής:

 

ΜΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

             4 Ιανουαρίου 2023

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

             2 Φεβρουαρίου 2023

ΜΑΡΤΙΟΣ

             2 Μαρτίου 2023

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

             4 Απριλίου 2023

ΜΑΪΟΣ

             3 Μαΐου 2023

ΙΟΥΝΙΟΣ

             2 Ιουνίου 2023

ΙΟΥΛΙΟΣ

             4 Ιουλίου 2023

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

             2 Αυγούστου 2023

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

             4 Σεπτεμβρίου 2023

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

             3 Οκτωβρίου 2023

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

             2 Νοεμβρίου 2023

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

             4 Δεκεμβρίου 2023

Σημείωση/διευκρίνηση της ΣΕ/Σ.Α.Σ σχετικά με το ΝΙΜΤΣ και το άρθρο που ακολουθεί:

Σε συζήτηση-ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το θέμα του ΝΙΜΤΣ, που έγινε την 14/6/22 στον χώρο της ΕΑΑΑ, ο Προέδρος του Σ.Α.Σ κ. Τσιλιγιάννης, δήλωσε αντίθετος με οποιαδήποτε αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος λειτουργίας του ΝΙΜΙΤΣ και της σχέσης του με το ΜΤΑ, χωρίς την πλήρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση των Αποστράτων για όλα τα επιμέρους ζητήματα που έχουν προκύψει και που τίθενται και στο άρθρο και για τον λόγο αυτό εισηγήθηκε τη διοργάνωση από την ΕΑΑΑ ή όποιον άλλον φορέα ήθελε να αναλάβει πρωτοβουλία, μιας ανοικτής ενημερωτικής ημερίδας προς τους αποστράτους σε κατάλληλο χώρο από τους υπευθύνους των ΝΙΜΤΣ-ΜΤΑ για το θέμα.

Κατηγορία Άρθρα - Απόψεις
Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2022 12:57

Νέα αύξηση τιμής μεριδίων ΜΤΑ – ΕΚΟΕΜΑ 2022

Εν αναμονή της δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μιας κι έχει εγκριθεί και υπογραφεί από τον ΥΕΘΑ η απόφαση του Δ.Σ. του ΜΤΑ για το θέμα, δημοσιεύεται ενημερωτικά το παρόν.

 

Γράφει ο Αχιλλέας Καρασαββίδης

Α. ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΤΑ – ΕΚΟΕΜΑ (2022)
Σύμφωνα με την ΕΑΑΑ έχει εγκριθεί νέα αύξηση των μερισμάτων της αεροπορίας: Ανακοίνωση ΕΑΑΑ – Αύξηση τιμής μεριδίου ΜΤΑ

Η τιμή μεριδίου στο μέρισμα ΜΤΑ αυξάνεται από 11,00 € σε 12,00 €, δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 9,1%.
Η τιμή μεριδίου στο βοήθημα  ΕΚΟΕΜΑ αυξάνεται από 3,00 € σε 4,00 €, δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 33,3%.

Κατηγορία Άρθρα - Απόψεις
Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 15:04

Να ξαναζεστάνουμε τα όπλα μας

Η κοροϊδία με τα ΜΤ, δεν θα περάσει!

Αναδημοσιεύουμε επιστολή της ΕΑΑΑ της 13/5/22 προς ΥΕΘΑ/ΑΝΥΠΟΙΚ με ΘΕΜΑ: Κατανομή Πόρων Προερχομένων από την Κράτηση 4% επί των Εξοπλιστικών Προγραμμάτων των Τριών Όπλων των ΕΔ. Ο Σ.Α.Σ παραβρέθηκε στο χώρο της ΕΑΑΑ στη συζήτηση για το θέμα δια του Προέδρου του κ. Τσιλιγιάννη και του Αντιπροέδρου του κ. Αγγελόπουλου. Κατ’ αρχή, συμφωνεί με τη θεώρηση του ζητήματος, όπως αυτό εκφράζεται στην επιστολή της ΕΑΑΑ. Τα στοιχεία είναι γνωστά.

Διευκρίνηση

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συντάκτη.