01
Ιουν

Ανώτερα Στρατιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Η εκπαίδευση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε οργανωμένης κοινωνίας, κάθε κράτους. Από την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης εξαρτάται και το επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής συγκρότησης. Η εκπαίδευση που παρέχεται στις παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, παραδόξως, δεν έχει μέχρι σήμερα αποκτήσει «Εθνική Ταυτότητα». Ο Σύλλογός μας, θεωρεί ότι είναι καιρός για μια νέα αντάξια της προσφοράς μας διεκδίκηση, κοινωνικού και εκπαιδευτικού μερίσματος. Η κάθε προσφορά των στρατιωτικών, πρέπει να έχει και την ανταποδοτικότητά της. Και το χρήμα, δεν είναι το μόνο. ΚΑΝΕΝΑΣ στον εκτός ΕΔ περίγυρο ΔΕΝ μας προσμετρά ως κατέχοντες κάποιο επίπεδο εκπαίδευσης. Είναι γνωστό ότι η Δημόσια εκπαίδευση συγκροτείται από την Πρωτοβάθμια, την Υποχρεωτική, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης. Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται από τα νηπιαγωγεία και το Δημοτικό, η Υποχρεωτική Εκπαίδευση παρέχεται από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, η Δευτεροβάθμια παρέχεται από το Γυμνάσιο και Λύκειο, η Τριτοβάθμια από τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Με το Ν. 2913/01 οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών έχουν ενταχθεί στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έκτοτε οι Σχολές αυτές έχουν καθιερωθεί ως Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). Με στόχο την απόκτηση Εθνικής Εκπαιδευτικής Ταυτότητας, θεωρούμε απαραίτητη τη σταδιακή εναρμόνιση και προσαρμογή των βαθμίδων της παρεχόμενης Εκπαίδευσης στις ΕΔ, προς αυτή που παρέχεται στη Δημόσια Εκπαίδευση. Ήδη στις ΕΔ έχουμε μερική εναρμόνιση με το Ν. 3187/7-10-2003, με τη δημιουργία των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ). Ως πρώτης μετά ταύτα, προτεραιότητας ενέργεια για τον ως άνω πρωταρχικό στόχο απόκτησης Εθνικής Εκπαιδευτικής Ταυτότητας, είναι και η προσαρμογή - μετονομασία των ΑΣΣΥ σε Ιδρύματα, όπως είναι διαστρωμάτωση και στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Προς το σκοπό αυτό προτείνεται να αποδοθεί στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) ο τίτλος «Ανώτερα Στρατιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΤΕΙ) (για διάκριση από τα ΑΣΕΙ και το διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης τούτων). Τούτο, συνάδει με την ποικιλία των ειδικοτήτων του πίνακα του έτους 2002 των Σχολών και Τμημάτων που λειτουργούσαν στα ΤΕΙ (και στα παραρτήματά τους), υπό το Διοικητικό Τομέα της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η επακολουθήσασα ένταξη των ΤΕΙ στην Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - με ορισμένες προϋποθέσεις αξιολόγησης κ.λ.π. - δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, σχεδόν όλες οι ειδικότητες που λειτουργούν σε Σχολές των ΕΔ, λειτουργούσαν και πριν την αναβάθμιση αυτή των ΤΕΙ. Την πρότασή μας αυτή την έχουμε περιλάβει σε σχετική Μελέτη και την έχουμε υποβάλλει στην ηγεσία της ΠΑ, με την ευκαιρία της σκέψης για ενοποίηση των ΑΣΣΥ της ΠΑ. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει, επιτέλους, ενιαίο μέτωπο και ανάλογος προβληματισμός, απαλλαγμένος από φαινόμενα ταξικών αντιλήψεων, που κατά καιρούς έρχονται και δοκιμάζουν την ομοψυχία, τη συναδελφική αλληλεγγύη, το ηθικό και τη λειτουργικότητα των ΕΔ. Μόνο με ρεαλισμό, με τόλμη και δημιουργική αντίληψη, μπορούν να διαμορφωθούν συνθήκες για συντονισμένες προσπάθειες απόκτησης Εθνικής Εκπαιδευτικής Ταυτότητας από τους απόφοιτους των παραγωγικών σχολών των ΕΔ. Διαφορετικά η περιθωριοποίηση θα γίνει καθεστώς σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, χωρίς ελπίδα δίκαιου επιμερισμού των εθνικών αγαθών. ΟΛΟΙ θα πρέπει να αναλογιστούμε και αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οι αναχρονιστικές αντιλήψεις τόσων ετών μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την απαξίωση, ανυποληψία και περιθωριοποίηση. Ο Σύλλογός μας εκτιμά ότι είναι κατάλληλη η περίοδος να αναδειχθεί η Στρατιωτική Εκπαίδευση ως ουσιαστικός εταίρος, πρότυπο και συνομιλητής της Δημόσιας Εκπαίδευσης, με τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τα Ανώτερα Στρατιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματά της (ΑΣΤΕΙ), που θα προσδιορίζουν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Ε.Δ.

Το Δ.Σ./Σ.Α.Σ

Share this post

Διαβάστηκε 3647 φορές

Διευκρίνηση

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συντάκτη.