11
Νοε

ΜΤΑ: Προβλήματα μετόχων/μερισματούχων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι 4μελή επιτροπή, μετόχων/μερισματούχων, πρόσφατα επισκέφθηκε το ΜΤΑ και είχε συνάντηση με τον Πρόεδρό του, Απτχο (Ι) ε.α. κ. Δημήτριο Μιχαλολιάκο. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο Νομικός Σύμβουλος του ΜΤΑ κ. Γεώργιος Λουκάς , όπου τέθηκαν τα παρακάτω οικονομικά προβλήματα των μετόχων/μερισματούχων:

1) Να καταργηθεί η αντισυνταγματική μείωση της σύνταξης του ν. 4093/2012, όπως έγινε στις κύριες συντάξεις με το ν.4387/2016 που η εφαρμογή του άρχισε από 1/1/2019.
Η Διοίκηση του ΜΤΑ αποδέχτηκε την πρόταση της ομάδος εισηγήθηκε θετικά προς το ΓΕΑ. Το θέμα προωθήθηκε στη ΓΔΟΣΥ και αναμένεται Υπουργική Απόφαση η οποία θα προβλέπει την κατάργηση της κράτησης από 1/1/2021.

2) Επειδή οι ισολογισμοί του ΜΤΑ των πέντε (5) τελευταίων ετών είναι πλεονασματικοί και από τον ισολογισμό του έτους 2019 φαίνεται ότι υπάρχει αποθεματικό 24.000.000 €, επιβάλλεται επιτέλους μία αύξηση του μερίσματος που ήδη έχει υποστεί κατά την περίοδο 2013-2020 μείωση 52%.

Η Διοίκηση του ΜΤΑ όρισε 5μελή επιτροπή για τον επανακαθορισμό τιμών μεριδίων μερισμάτων και ΕΚΟΕΜΑ.
Κατά πληροφορίες η πρόταση της επιτροπής είναι θετική για την αύξηση των μεριδίων.

3) ΕΚΟΕΜΑ: Αναγνώριση

Ιστορικό: Με το άρθρο 29 και 30 του Ν.2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α΄/23-5-2001) συστάθηκε ο Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων ΜΤΑ (ΕΚΟΕΜΑ). Ο νόμος προέβλεπε για την δημιουργία αποθεματικού από 1/1/2002-31/12/2003 κράτηση με τα αντίστοιχα ποσοστά 1% στους εν ενεργεία, 2% στους ήδη μερισματούχους και 3% κράτηση ημερησίων αποζημιώσεων, Φ.Π. εσωτερικού-εξωτερικού, οδοιπορικά μεταθέσεων κ.ά.
Το 2001 με διαταγή καθορίστηκαν τα 15 έτη ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για χορηγία ενίσχυσης του ΕΚΟΕΜΑ και είχε ποσοστό κράτηση 3% επί του μερίσματος για κάθε χρόνο αναγνώρισης στο ΕΚΟΕΜΑ.
Το 2004 με απόφαση του ΜΤΑ άρχισε η χορήγηση του μερίσματος ΕΚΟΕΜΑ στους μερισματούχους του ΜΤΑ. Παράλληλα καθιερώθηκε στους ήδη μερισματούχους νέα κράτηση αναγνώρισης προηγουμένων ετών από το τότε μηνιαίο μέρισμα ενός εκάστου από 3% σε 4% και για ελάχιστο χρόνο αναγνώρισης 15 ετών. Η μηνιαία κράτηση στους μερισματούχους παρέμεινε στο 2%, ποσοστό που ισχύει έως και σήμερα.
Με εισήγηση του Δ.Σ./ΜΤΑ εκδόθηκε διαταγή το 2012, με την οποία επεκτείνονταν τα 15 χρόνια αναγνώρισης του ΕΚΟΕΜΑ σε «ίσο χρόνο ασφάλισης του κάθε ασφαλισμένου στο ΜΤΑ». Δηλαδή -σε όσους εξήντλησαν τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής- σε 35 χρόνια και η κράτηση εξαγοράς διατηρείται στο 4%, διπλάσιας της μηνιαίας. Γεγονός αναμφισβήτητα που αδικεί κατάφορα τους παλαιούς συνταξιούχους.
Λαμβανομένου υπόψη, ότι οι ισολογισμοί του ΕΚΟΕΜΑ είναι πλεονασματικοί -π.χ. του έτους 2019 2.900.000€-, πιστεύουμε ότι εκλείπουν πλέον οι λόγοι επέκτασης αυτής της κράτησης εξαγοράς του ΕΚΟΕΜΑ.
Ευελπιστούμε ότι το ΜΤΑ και το ΓΕΑ, θα εισηγηθούν θετικά προς τον ΥΕΘΑ, για την εξεύρεση της καλύτερης λύσης στα δίκαια αιτήματά μας.

Πληροφορίες για το ΕΚΟΕΜΑ στο: https://mta.haf.gr/special-accounts/ekoema/

Γεώργιος Παπαδόπουλος
  Σμχος ε.α. 23η Σειρά ΣΤΥΑ

Share this post

Διαβάστηκε 1326 φορές

Διευκρίνηση

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συντάκτη.