Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ

Γράφει ο ΛΓΟΣ (ΕΜ) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ

Λάρισα 02 Οκτωβρίου 2018

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ – ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Το παρόν έχει ως αντικειμενικό σκοπό να ενημερώσει όλους όσους τυγχάνουν να είναι τρίτεκνοι Στρατιωτικοί γονείς και τις προοπτικές θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Κατηγορία Άρθρα - Απόψεις