Παρασκευή, 01 Δεκέμβριος 2017 17:47

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Δελτίο Τύπου του ΣΑΣ σχετικά με την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων εισφορών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Κατηγορία Δελτία Τύπου

Γράφει ο Σμχος εα Γεώργιος Παπαδόπουλος
Επιμέλεια Σμχος εα Ιωάννης Αβραμίδης

Το ποσό της παρακράτησης της περίθαλψης στο Συνταξιούχο προκύπτει όταν από το άθροισμα της Βασικής Σύνταξης (Β.Σ) και του Επιδόματος Οικογενειακών Βαρών Συζύγου (Ε.Ο.Β. Συζύγου) αφαιρεθούν οι μειώσεις των Ν.4024/11, Ν.4051/12, Ν.4093/12 και Ν.3865/10. Το υπολειπόμενο ποσό πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που έχει ορισθεί με νομοθετικό διάταγμα από την Κυβέρνηση και σήμερα είναι 6%. Παλαιότερα τον μήνα Σεπτέμβριος του 2010 ήταν 2,55%,τον μήνα Ιανουάριο του 2012 ήταν 3,25%, τον μήνα Απρίλιο του 2013 ήταν 4% και τον μήνα Σεπτέμβριος του 2015 ήταν 6%.
Το χρονικό διάστημα από μήνα Σεπτέμβριος του 2010 έως μήνα Νοέμβριο του 2011 η εισφορά της περίθαλψης ήταν λανθασμένος που προερχόταν από την μη αφαίρεση του ποσού του Ν.3865/2010. Ο μέσος όρος του λανθασμένου ποσού

Κατηγορία Άρθρα - Απόψεις