Παρασκευή, 01 Δεκέμβριος 2017 17:47

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Δελτίο Τύπου του ΣΑΣ σχετικά με την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων εισφορών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Κατηγορία Δελτία Τύπου

Κληρονόμοι Θανόντων Συνταξιούχων και
παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά για Περίθαλψη

Ως γνωστόν από τον Ιανουάριο 2012 έως και Ιούνιο 2016 για τον ιδιωτικό τομέα και από τον Οκτώβριο 2013 έως και Ιούνιο 2016 για το Δημόσιο, γινόταν στις συντάξεις παρακράτηση για την Περίθαλψη με λάθος τρόπο, ήτοι στην ακαθάριστη σύνταξη (λάθος) και όχι στο καταβαλλόμενο ποσό (ορθόν).
Κατόπιν ενεργειών και του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α, που αφορά στην επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών για περίθαλψη στους κληρονόμους των θανόντων συνταξιούχων, προστέθηκε στην από 23/11/2017 εγκύκλιο η ακόλουθη παράγραφος «Ειδικά για περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων κατά το ανωτέρω διάστημα, τα ποσά που παρακρατήθηκαν αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους, μετά από αίτησή που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.»

Την 25/10/17 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, αποτελούμενη από τους: Σμχο ε.α. Δημήτριο Φαλτάιτς (πρόεδρο), Σμχο ε.α. Ιωάννη Αβραμίδη (μέλος του Δ.Σ.), Σμχο ε.α. Δημήτριο Τρέσσο (μέλος του Δ.Σ.) και Σμχο ε.α. Γεώργιο Παπαδόπουλο (μέλος του Δ.Σ.), επισκέφτηκε το Γενικό Διευθυντή Συντάξεων κ. Σπυρίδωνα Ντάνο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με σκοπό τη

Γράφει ο Σμχος εα Γεώργιος Παπαδόπουλος
Επιμέλεια Σμχος εα Ιωάννης Αβραμίδης

Το ποσό της παρακράτησης της περίθαλψης στο Συνταξιούχο προκύπτει όταν από το άθροισμα της Βασικής Σύνταξης (Β.Σ) και του Επιδόματος Οικογενειακών Βαρών Συζύγου (Ε.Ο.Β. Συζύγου) αφαιρεθούν οι μειώσεις των Ν.4024/11, Ν.4051/12, Ν.4093/12 και Ν.3865/10. Το υπολειπόμενο ποσό πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που έχει ορισθεί με νομοθετικό διάταγμα από την Κυβέρνηση και σήμερα είναι 6%. Παλαιότερα τον μήνα Σεπτέμβριος του 2010 ήταν 2,55%,τον μήνα Ιανουάριο του 2012 ήταν 3,25%, τον μήνα Απρίλιο του 2013 ήταν 4% και τον μήνα Σεπτέμβριος του 2015 ήταν 6%.
Το χρονικό διάστημα από μήνα Σεπτέμβριος του 2010 έως μήνα Νοέμβριο του 2011 η εισφορά της περίθαλψης ήταν λανθασμένος που προερχόταν από την μη αφαίρεση του ποσού του Ν.3865/2010. Ο μέσος όρος του λανθασμένου ποσού

Κατηγορία Άρθρα - Απόψεις

Γράφει ο Σμχος ε.α Γιάννης Αβραμίδης

Ο νόμος των μνημονίων Ν.4093/12 έδωσε τη χαριστική βολή στους συνταξιούχους αλλά κυρίως στους απόστρατους , διότι σε αυτούς και μόνο σε αυτούς εφαρμόστηκε η διπλή μείωση της σύνταξης . Αυτή η μείωση σήμερα ,μετά από αρκετές διακυμάνσεις , όπως προκύπτει από τα μηνιαία δελτία σύνταξης ανέρχεται στα 181,28 € μηνιαίως (συνταξιούχος με αποδοχές Ταξρχου και 43 χρόνια συντάξιμες αποδοχές).

Κατηγορία Άρθρα - Απόψεις