Σύνδεση


STYA_sima

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

1 ΣΓΟΣ (ΜΗΧ) Γ. ΛΙΟΣΗΣ 1/1/1949 ΕΩΣ 30/4/1949

2 ΥΠΣΓΟΣ (ΟΠΛ) Δ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ 1/5/1949 ΕΩΣ 30/6/1949

3 ΥΠΣΓΟΣ (ΟΠΛ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 1/7/1949 ΕΩΣ 2/7/1950

4 ΣΓΟΣ (ΜΗΧ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΙΛΟΓΛΟΥ 3/7/1950 ΕΩΣ 16/1/1951

5 ΥΠΣΓΟΣ (ΜΗΧ) Γ. ΦΡΙΤΖΑΛΑΣ 17/1/1951 ΕΩΣ 16/11/1952

6 ΣΓΟΣ (ΜΗΧ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΗΣ 17/11/1952 ΕΩΣ 29/1/1953

7 ΣΓΟΣ (ΜΗΧ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 30/1/1953 ΕΩΣ 26/9/1955

8 ΣΓΟΣ (ΜΗΧ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ 27/9/1955 ΕΩΣ 13/11/1955

9 ΣΓΟΣ (ΗΛΕ) Γ ΓΙΑΝΝΟΥ 14/11/1955 ΕΩΣ 10/10/1956

10 ΣΓΟΣ (ΜΗΧ) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 11/10/1956 ΕΩΣ 30/7/1958

11 ΣΓΟΣ (ΜΗΧ) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΑΚΛΗΣ 31/7/1958 ΕΩΣ 19/9/1959

12 ΣΓΟΣ (Τ-Η) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΑΚΗΣ 20/9/1959 ΕΩΣ 7/6/1960

13 ΣΓΟΣ (ΜΗΧ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 8/10/1960 ΕΩΣ 24/8/1962

14 ΕΠΓΟΣ (ΜΗΧ) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ 25/8/1962 ΕΩΣ 17/8/1964

15 ΕΠΓΟΣ (ΗΛΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΑΨΗΣ 18/8/1964 ΕΩΣ 1/3/1966

16 ΕΠΓΟΣ (ΟΠΛ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ 2/3/1966 ΕΩΣ 21/7/1967

17 ΕΠΓΟΣ (ΟΠΛ) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 22/7/1967 ΕΩΣ 4/2/1968

18 ΣΓΟΣ (ΜΗΧ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ 5/2/1968 ΕΩΣ 5/11/1968

19 ΣΓΟΣ (ΤΥΜ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ 6/11/1968 ΕΩΣ 5/5/1970

20 ΕΠΓΟΣ (Ρ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ 6/5/1970 ΕΩΣ 17/9/1970

21 ΣΓΟΣ (ΤΥΜ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 18/9/1970 ΕΩΣ 15/1/1971

22 ΣΓΟΣ (ΤΥΜ) ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ 15/1/1971 ΕΩΣ 6/1/1972

23 ΕΠΓΟΣ (ΤΥΗ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΡΜΙΚΗΣ 6/1/1972 ΕΩΣ 3/10/1974

24 ΕΠΓΟΣ (ΤΥΜ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 3/10/1974 ΕΩΣ 29/8/1975

25 ΣΓΟΣ (ΤΥΗ) ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΣΤΡΑΣ 29/8/1975 ΕΩΣ 15/5/1980

26 ΣΓΟΣ (ΤΥΜ) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ 15/5/1980 ΕΩΣ 2/10/1981

27 ΕΠΓΟΣ (ΤΥΜ) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΙΝΤΖΙΟΣ 2/10/1981 ΕΩΣ 26/8/1982

28 ΣΓΟΣ (ΤΥΜ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ 26/8/1982 ΕΩΣ 1/2/1985

29 ΑΣΜΧΟΣ (ΤΥΜ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ 1/2/1985 ΕΩΣ 19/9/1986

30 ΕΠΓΟΣ (ΤΥΜ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ 19/9/1986 ΕΩΣ 24/7/1987

31 ΑΣΜΧΟΣ (ΤΥΟ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΧΟΥΤΗΣ 24/7/1987 ΕΩΣ 7/12/1987

32 ΑΣΜΧΟΣ (ΤΥΤ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ 7/12/1987 ΕΩΣ 26/6/1990

33 ΑΣΜΧΟΣ (ΤΥΟ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΧΟΥΤΗΣ 26/6/1990 ΕΩΣ 4/12/1991

34 ΑΣΜΧΟΣ (ΤΥΜ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 4/12/1991 ΕΩΣ 20/10/1992

35 ΑΣΜΧΟΣ (ΤΥΑ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΝΤΑΣ 20/10/1992 ΕΩΣ 15/6/1994

36 ΑΣΜΧΟΣ (ΤΥΤ) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 15/6/1994 ΕΩΣ 27/11/1996

37 ΑΣΜΧΟΣ (ΤΥΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΨΥΧΑΣ 27/11/1996 ΕΩΣ 8/9/1998

38 ΑΣΜΧΟΣ (ΤΥΑ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΤΣΙΝΗΣ 8/9/1998 ΕΩΣ 30/6/2000

39 ΑΣΜΧΟΣ (ΤΥΤ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΡΑΡΑΣ 30/6/2000 ΕΩΣ 31/5/2002

40 ΑΣΜΧΟΣ (ΤΥΜ) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΣΣΙΝΗΣ 31/5/2002 ΕΩΣ 28/5/2004

41 ΕΠΓΟΣ (ΤΥΜ) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 28/5/2004 ΕΩΣ 11/6/2007

42 ΕΠΓΟΣ (ΤΥΗ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΖΗΣ 11/6/2007 ΕΩΣ 22/5/2009

43 ΕΠΓΟΣ (ΤΤΗ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 22/5/2009 ΕΩΣ 9/9/2011

44 ΤΑΞΧΟΣ ( Ι ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΟΣ 9/9/2011 ΕΩΣ 10/09/2012

45 ΤΑΞΧΟΣ ( Ι ) ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 10/09/2012 ΕΩΣ 29/03/2013

46 ΤΑΞΧΟΣ ( Ι ) ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΓΛΟΥ 29/03/2013 ΕΩΣ 09/04/2014

47 ΤΑΞΧΟΣ ( Ι ) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ 09/04/2014 ΕΩΣ 16/3/2015

48 ΤΑΞΧΟΣ ( Ι ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΤΟΣ 16/3/2015