Σύνδεση


Γεννήθηκε το 1940 στην Καρδίτσα.

Τον Οκτώβριο του 1960 εισήλθε στην Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (12η ΣΕΙΡΑ ) και απεφοίτησε τον Σεπτέμβριο του 1962 με τον βαθμό του Σμηνία και ειδικότητα του Μηχανικού Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων.

Απεβίωσε στις 23-10-1962 λόγω αυτοκινητιστικού ατυχήματος.