Σύνδεση


Γεννήθηκε το 1945 στην Καρδίτσα.

Τον Οκτώβριο του 1963 εισήλθε στην Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (15η ΣΕΙΡΑ ) και απεφοίτησε τον Ιούλιο του 1965 με τον βαθμό του Σμηνία και ειδικότητα του Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών.

Απεβίωσε στις 22-3-1970.