Σύνδεση


Στα πλαίσια των αναμνήσεων στην Π.Α. η 9ης Σειρά ΣΤΥΑ θα οργανώσει επετειακή εκδήλωση για την συμπλήρωση 60 χρόνων από την ημερομηνία εισόδου στην Σχολή. Η εκδήλωση πιθανόν να γίνει (εφόσον υπάρξει ικανοποιητική συμμετοχή) το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 στο ΚΕΔΑ / Ζ. Η επιτυχία της εκδήλωσης κρίνεται από την συμμετοχή σας και παρακαλούνται όλοι οι συμμαθητές να ενημερώσουν σχετικά, την παρακάτω Επιτροπή.
Γιαννόπουλος Δημήτρης 210-4931576
Χειμαριός Παντελεήμων 210-8678006
Βλαχογιάννης Σεβαστός 6945-358717
Χαραλαμπόπουλος Άρης 210-2015495