Σύνδεση


251 GNA Apr 2017

Ο Πρόεδρος μαζί με το σύνολο σχεδόν των Μελών του Δ.Σ του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ, επισκέφθηκαν την Δευτέρα 10 Απρ. 2017 τους ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, και προσέφεραν δώρα αγάπης (γλυκά, ημερολόγιο και την Εφημερίδα Τα Νέα του ΣΑΣ). Ευχήθηκαν για μεν τους ασθενείς ταχεία ανάρρωση για δε το νοσηλευτικό προσωπικό δύναμη στο έργο τους.

251 GNA Apr 2017 1

Στα πλαίσια της επίσκεψης υπήρξε συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Ταξίαρχο (ΥΙ) κ. Αντώνιο Κοτσιράκη, τον Υδκτή Ταξίαρχο (ΥΙ) κ. Γεώργιο Ζλατάνο και την Υποδιευθύνουσα Σμχο (ΥΝ) κα. Παναγιώτα Γούλα καθώς και επίσκεψη στον Διευθυντή Υγειονομικού του ΓΕΑ Ταξίαρχος (ΥΙ) κ. Δημήτριος Χατζηγεωργίου. Στις συναντήσεις αυτές διεξήχθη ενδιαφέρουσα συζήτηση κατά την οποία μεταφέρθηκαν στους αρμόδιους όλα τα σχετικά θέματα που απασχολούν τα Μέλη μας.