Σύνδεση


Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ η αποστολή της Εφημερίδας στα Μέλη που δεν έχουν ταχτοποιήσει την υποχρέωση της συνδρομής τους πάνω από τρία έτη. Ενημερώνουμε επίσης ότι το ίδιο θα ισχύει και για την ηλεκτρονική έκδοση της Εφημερίδας καθώς από την επόμενη έκδοση το πλήρες περιεχόμενο αυτής (πέρα της πρώτης σελίδας ) θα είναι προσβάσιμο ΜΟΝΟ κατόπιν σύνδεσης, του οικονομικά ταχτοποιημένου Μέλους.