Σύνδεση


Ενημερώνουμε τα Μέλη μας ότι το Στρατιωτικό Φαρμακείο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ) θα παραμείνει κλειστό για Τακτική Οικονομική Απογραφή από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017, ενώ το Υποκατάστημα της Αεροπορικής Βάσης (Α/Β) Ελευσίνας θα παραμείνει κλειστό από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017.