Σύνδεση


Ακολουθεί κείμενο θέματος του Σμχου (ε.α.) Ιωάννη Αβραμίδη Μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας το οποίο επιμελήθηκε ο Νομικός μας Σύμβουλος Γεώργιος Εμμανουηλιδης:

ΑΠΟΦΑΣΗ 2192/14 ΤΟΥ Σ.Τ.Ε _ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Ο Ν.4093/12
Αγαπητοί Συνάδελφοι όπως είναι γνωστό με την απόφαση 2192/14 ο Ν.4093/12 κρίθηκε από το Σ.Τ.Ε αντισυνταγματικός και διατάσει την επαναφορά των μισθών και συντάξεων των στρατιωτικών και Σ.Α στο επίπεδο του Ιουλίου 2012. Με το Ν.4037/14 η τότε Κυβέρνηση αποκατέστησε τους μισθούς και τις συντάξεις στο 50% και υπάρχουν υποσχέσεις- δεσμεύσεις για το υπόλοιπο 50% από διετίας και πλέον και από την παρούσα Κυβέρνηση χωρίς αποτέλεσμα. Περαιτέρω άλλωστε με την πρόσφατη απόφαση 1125/2016 της ολομέλειας του Σ.τ.Ε κρίθηκε αντισυνταγματικός και ο ν.4037/14 που περιόρισε κατά το ήμισυ την εφαρμογή της αριθ. 2192/14 απόφαση της ολομέλειας του Σ.τ.Ε.

Για την παράταση παραγραφής 6 μηνών του δικαιώματος προσφυγής στη δικαιοσύνη , τον Ιούλιο του 2016 καταθέσαμε αίτηση στο Ν.Σ.Κ. Αυτή η παράταση λήγει το Νοέμβριο του 2016 και θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για διεκδίκηση με ένδικα μέσα (ατομική ή ομαδική αγωγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο διεκδίκησης 30 μηνών αναδρομικά ).

Για ενημέρωσή σας παραθέτω ένα παράδειγμα που αφορά συνταξιούχο με μισθολογική προαγωγή Ταξ/χου και 81,6 % δικαίωμα σύνταξης .

1) Τον Ιανουάριο 2015 έλαβε ο εν λόγω συνταξιούχος αναδρομικά εξαμήνου περιόδου 1-7-2012 έως 31-12-2012 302,00 € που αντιστοιχούν σε 302,00:6=50,30€ το μήνα.

2)Το Φεβρουάριο του 2015 για το διάστημα από 1-1-2013 έως 31-12-2014 (24 μήνες ) του υπολογίστηκαν αναδρομικά που δικαιούταν 1.239,00:24=51,60 € το μήνα. Το ποσό αυτό άρχισε να καταβάλλεται από1-2-2015 σε 35 δόσεις των 35,40 € μηνιαίως (35,40 x35=1239,00 €) και λήγει (τελευταία δόση) την 3-12- 2017.

3) Τέλος από τα μηνιαία δελτία σύνταξης προκύπτει ότι το πληρωτέο ποσό με την εφαρμογή του Ν.4093/12 ήταν 1.299,67 € και έγινε με την εφαρμογή του Ν.4037/12 (αποκατάσταση του 50%) 1.347,30 € ήτοι μηνιαία αύξηση κατά 1.347,30- 1.299,67=47,63€. . Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η μηνιαία απώλεια σύνταξης από την μη εφαρμογή του υπολοίπου 50% κειμένεται 51,60 ,50,30 και 47,63, αυτή η διακύμανση οφείλεται στην αύξηση του φόρου εισοδήματος και της κράτησης περίθαλψης. Μεσοσταθμικά εάν λάβουμε μια απώλεια περίπου 50,00 € το μήνα τότε το συνολικό ποσό, για την περίοδο που διανύθηκε από 1-7-2012 έως 31-12-2016, που απωλέσθηκε και αφορά την μη εφαρμογή του υπολοίπου 50% είναι 50,00€ Χ 54 μήνες= 2.700,00 €. Το ποσό αυτό θα αυξάνεται κατά περίπου 50,00€ το μήνα κατά το χρονικό διάστημα που δεν θα εφαρμόζεται η απόφαση δικαίωσης 2192/14 . Η απόφαση δική σας.