Σύνδεση


251 Gna

Την 11/10/2016, ομάδα του Δ.Σ αποτελούμενη από τους Σμχους ε,α κ,κ Ιωάννη Αβραμίδη, Δημήτριο Τρέσσο και Γεώργιο Παπαδόπουλο επισκέφθηκαν το 251 ΓΝΑ και είχαν συνάντηση με τον Δκτη του Ταξίαρχο (ΥΙ) Δημήτριο Χατζηγεωργίου. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η αλληλοενημέρωση και συζήτηση θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος μεταξύ των οποίων και οι κυκλοφορούσες φήμες ανάθεσης Διοίκησης των Στρατιωτικών Νοσοκομείων σε ειδικούς managers Διοίκησης (και όχι σε γιατρούς όπως ισχύει σήμερα) καθώς και τα προβλήματα που δημιουργεί η δυσχερή οικονομική κατάσταση, λόγω των συσσωρευμένων χρεών του ΕΟΠΥΥ. Διαπιστώθηκε πλήρη ταύτιση των απόψεων και τα Μέλη του Δ.Σ. δήλωσαν την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη του Συλλόγου μας.