Σύνδεση


Μετά από επανειλημμένες προσπάθειες του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ για συνάντηση του κου Α/ΓΕΑ με εκπροσώπους των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, σήμερα 11/10/2016 το ΕΓΑ/ΓΕΑ απάντησε πως αύριο Τετάρτη 12/10/2016 στις 11:00', ο Κος Αρχηγός θα δεχθεί τους Προέδρους των Συλλόγων.
Η συζήτηση θα συμπεριλαμβάνει, συζήτηση για το Νόμο 4407/2016 που αφορά εκτός των άλλων σε θέματα των Σχολών ΑΣΣΥ, το βαθμολογικό - εξελικτικό των αποφοίτων της νεοϊδρυθείσας Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας, την αρχαιότητα των Αξιωματικών των ΑΣΣΥ σε σχέση με τους ανακαταταγέντες και τους ΕΜΘ, καθώς και τον καταληκτικό βαθμό των γυναικών συναδέλφων.