Σύνδεση


Logo

Ο Σ.Α.Σ. διαισθανόμενος την ευθύνη του, απέναντι στις Σχολές και τα χιλιάδες μέλη του, έχει εκδηλώσει ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση για την ακύρωση - κατάργηση των διατάξεων του Νόμου 4407/2016 που δολοφόνησαν τις Σχολές μας και δεσμευόμαστε ότι ο αγώνας μας θα είναι διαρκής μέχρι τελικής δικαίωσης.