Σύνδεση


airacademy

Η Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε) , κατά την υπ΄ αρίθμ. 332 τακτική μηνιαία Συνεδρίαση, κατόπιν προτάσεων πολλών μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την ανακήρυξη του Βουλευτή Λευκάδας και απόφοιτο της 33ης σειράς ΣΤΥΑ Αθανασίου Ι. Καββαδά ως τακτικό μέλος της ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.ΑΚ.Ε).
Η Τελετή Επίσημης Εισόδου του Βουλευτή στην Ακαδημία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Συνεδρίων της Ακαδημίας, Λυκούργου 9, 8ος όροφος (Ομόνοια) στην Αθήνα.