Σύνδεση


Ενημερώνουμε τα Μέλη μας (με μικρή καθυστέρηση λόγω κρισιμότητας άλλων θεμάτων) ότι το Δικηγορικό Γραφείο ΠΕΤΡΑΔΕΛΗ – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ & Συνεργάτες, σε συνέχεια δημοσίευσης στην ΗτΑ Απριλίου αλλά και με αφορμή ερωτημάτων Μελών μας, απέστειλε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που αφορά στην δικαστική διεκδίκηση της αναδρομικής αποκατάστασης των μισθών και συντάξεων μας (για πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης πατήστε ΕΔΩ).
Μας απέστειλε επίσης πλήρη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ με όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και υποδείγματα, τόσο για τα ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μέλη μας (πατήστε ΕΔΩ) όσο και για τα ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ Μέλη μας (πατήστε ΕΔΩ).