Σύνδεση


Η Απογραφή των Μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) παρατείνεται μέχρι τις 30/6/2016. Η ανακοίνωση καθώς και οδηγίες εδώ.