Σύνδεση


Η ανακοίνωση του Γεώργιου Εμμανουηλίδη αφορά όσους συνάδελφους δεν συμμετείχαν σε αγωγές για την μερική αποκατάσταση του μισθολογικού των Στρατιωτικών. Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης καθώς και την Αίτηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους πατήστε εδώ