Σύνδεση


Logo

 Ο Σ.Α.Σ. στηρίζεται στην δύναμη των Μελών του, ακούει την οργή στην φωνή τους και ΑΠΑΙΤΕΙ:
1. Άμεση απόσυρση των άρθρων 1 έως 4 και άρθρου 48, που οδηγούν στην κατάργηση των ιστορικών Σχολών Σ.Τ.Υ.Α., Σ.Υ.Δ. και Σ.Ι.Ρ.
2. Ευθεία αντιστοίχιση και Ισοτιμία πτυχίων των Σχολών με αυτά των Τ.Ε.Ι.