Σύνδεση


Γνωστοποιούμε στους συναδέλφους, ότι μετά την έκδοση απόφασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο επί εφέσεως για εφαρμογή των Νόμων 2838/2000 και 3016/2002, έχουν δικαίωμα, εκτός της αγωγής για τα αναδρομικά ετών 7/2000 έως 10/2005 ανάλογα της περίπτωσης και αποζημίωσης βάσει του Νόμου 4239/2014 ποσού 2.000,00_3.000,00 ευρώ ανάλογα της περίπτωσης, λόγω καθυστέρησης έκδοσης της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δικάζεται εντός 4-5 μηνών.

Πληροφορίες από το Νομικό Σύμβουλο του Σ.Α.Σ Γεώργιο Εμμανουηλίδη
Τηλ. 210.52.41.943, 210-52.26.613