Σύνδεση


Την Τετάρτη 13 Απρ. 2016, κατά την προγραμματισμένη επίσκεψη του ΔΣ της ΕΑΑΑ στον κ. Α/ΓΕΑ για ενημέρωση θεμάτων αρμοδιότητας της, ο Πρόεδρος του ΣΑΣ (και Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΑ) ανέπτυξε προφορικά τις ανησυχίες μας επί του σχεδίου νόμου «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ» και στη συνέχεια επέδωσε στον κ. Α/ΓΕΑ το σχετικό υπόμνημα των τριών Συλλόγων ΑΣΣΥ Π.Α..
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΣΑΣ κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Νομικού Τμήματος του ΥΠΕΘΑ κείμενο με τα επίσημα σχόλια και απόψεις των τριών συλλόγων επί των άρθρων του υπ όψη σχεδίου Νόμου.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι αντιπροσωπεία των Συλλόγων ΣΑΣ και ΣΑΣΥΔΑ, με επικεφαλής τους Προέδρους τους συναντήθηκε με τον Βουλευτή ΝΔ του Νομού Λευκάδος κ. Αθ. Καββαδά (33η σειρά ΣΤΥΑ) και αφού τον ενημέρωσαν για τις κοινές θέσεις τους του παρέδωσαν σχετικό υπόμνημα.
Το κείμενο που επιδόθηκε στις ανωτέρω επαφές ( κ. Α/ΓΕΑ, Νομικό Τμήμα ΥΠΕΘΑ και Βουλευτή ΝΔ κ. Αθ. Καββαδά) είναι το από κοινού συμφωνημένο και ήδη δημοσιευμένο (εδώ), που περιέχει τον σχολιασμό και τις παρατηρήσεις των τριών Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ της Π.Α. επί του σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΘΑ.