Σύνδεση


Παναγιώτης Καράμπελας

Σμηναγός (ΤΥΜ)  ε.α.

Επίτιμος Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)                                                                                             2-4-2016

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνα Καμμένο.

ΚΟΙΝ. : Α/ΓΕΑ, ΕΑΑΑ, ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΙΡ

ΘΕΜΑ: Νομοσχέδιο ¨Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας¨.

.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Χαιρετίζω το γεγονός ότι με την ανάρτηση στο διαδίκτυο του νομοσχεδίου ¨Ρύθμιση Θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας¨ περιλαμβάνεται, επιτέλους, στο Κεφάλαιο Α΄  η  συγχώνευση των τριών σχολών ΑΣΣΥ της Π.Α. (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ).

Κύριε Υπουργέ, επειδή είχαν διαρρεύσει σχετικές πληροφορίες, στις 4-2-2016 σας είχα στείλει μέσω emailτου ΥΕΘΑ επιστολή μου επί του θέματος, αιτιολογώντας του λόγους για τους οποίους οι ενοποιούμενες-συγχωνευόμενες σχολές ΔΕΝ θα έπρεπε να φέρουν τον τίτλο Σχολές Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΥΑ).

Δυστυχώς, όμως, με την εμμονή στη χρησιμοποίηση του συνθετικού-προσδιοριστικού ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ και στη προαναφερθείσα ανάρτηση, ενισχύονται οι διαχρονικές (από 1973-74) ανησυχίες των αποφοίτων των σχολών αυτών, για ελλοχεύουσα αναζήτηση τρόπου και χρόνου-συγκυρίας ηγεσιών (timing), για τελική απαξίωση-υποβάθμιση (και κατάργηση) των υπόψη ιστορικών σχολών και των αποφοίτων τους, με απώτερο σκοπό, αφενός την ανάλογη διαχείριση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων Αξιωματικών αυτών, αφετέρου - και το κυριότερο - τη δημιουργία μιας νέας σχολής-κλάδου Μονίμων Υπαξιωματικών. Προς τούτο και ο προτεινόμενος τίτλος με το μελλοντικά εκμεταλλεύσιμο στοιχείο-συνθετικό ΄Υπαξιωματικών¨, δεδομένου ότι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ακούγεται συνεχώς για μοντέλα άλλων χωρών με υπαξιωματικούς-στρατηγούς κ.α., οι οποίες από συστάσεως των αεροποριών τους είχαν επιλέξει ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο-σώμα Υπαξιωματικών.

Επειδή μου δίνεται η ευκαιρία να συμμετάσχω στη σχετική επί του υπόψη νομοσχεδίου διαβούλευση, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι επί πολλά χρόνια έχω ασχοληθεί με το θέμα της επικείμενης ενοποίησης των ΑΣΣΥ της ΠΑ – προαπαιτούμενο-αιτίαση για συνέχιση εργασιών διακλαδικών επιτροπών ως προς την υλοποίηση του Ν. 2913/01 για όλες τις ΑΣΣΥ των ΕΔ – δεδομένου ότι είμαι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ) και Επίτιμος πρόεδρος αυτού.

Θεωρώ σκόπιμο να επαναλάβω ότι κατά την περίοδο 2006-2009 είχαν υποβληθεί στη ΔΑΕ και ΓΕΑ δύο μελέτες του ΣΑΣ σχετικά με την αναμενόμενη ενοποίηση, οι οποίες όπως αποδεικνύεται από τις εξελίξεις αγνοήθηκαν ή δεν παρουσιάστηκαν στο ΑΑΣ κατά τη συζήτηση του θέματος ενοποίησης των σχολών.

Οι επί του παρόντος θέματος απόψεις-προτάσεις μου ξεκινούν από το γεγονός ότι όταν οι υπόψη παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών αναβαθμίστηκαν στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, τα ΤΕΙ (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) ήσαν ακόμη στην ανώτερη εκπαίδευση, Με τον ν. 3187/2003 οι Σχολές Αξιωματικών έγιναν Ιδρύματα με τον τίτλο ΑΣΕΙ (Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), εναρμονισθείσες με τα ΑΕΙ (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).

Θεωρώ ότι λόγοι ίσης μεταχείρισης και εναρμόνισης των τίτλων και προς την δημόσια εκπαίδευση, αλλά και επί της ουσίας του εκπαιδευτικού επιπέδου των στρατιωτικών σχολών, υπαγορεύουν την ανάγκη ανάλογης εναρμόνισης όλων των σχολών (Ανώτατες και Ανώτερες) της ΠΑ, ως Ιδρύματα.

Με βάση τα παραπάνω περιληπτικά εισαγωγικά στοιχεία, καταθέτω στη συνέχεια τις απόψεις μου σχετικά με τον τίτλο της νέας σχολής με τη ¨συγχώνευση-ενοποίηση¨ των ΑΣΣΥ της ΠΑ.

  • Τίτλος των ενιαίων, πλέον, σχολών, να είναι Στρατιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αεροπορίας..  
  • Το προσδιοριστικό, Ιδρύματα - και όχι Υπαξιωματικών - προτείνεται για ανάλογη εναρμόνιση με τα ΤΕΙ, όπως  έγινε και με τα ΑΣΕΙ προς τα ΑΕΙ ( Ν. 3187/03). Έτσι, κάτω από τον τίτλο Στρατιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αεροπορίας, να υπάρχουν οι ενοποιούμενες τρεις σχολές της ΠΑ ως κατευθύνσεις, που θα διατηρούν τους ιστορικούς τίτλους των (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ). Άλλωστε τούτο έγινε και με τις Σχολές Αξιωματικών, όταν έλαβαν τον τίτλο ΑΣΕΙ (Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). Διατήρησαν, ορθότατα, τους ιστορικούς τίτλους των: Ικάρων, Ευελπίδων, Ναυτικών Δοκίμων.
  • Το προσδιοριστικό, Τεχνολογικά, αποτελεί στοιχείο αναγνώρισης του επιπέδου παιδείας και του περιγράμματος σπουδών και δεν προσδιορίζει αποκλειστικά τεχνικές ειδικότητες, όπως τούτο συμβαίνει και για τα ΤΕΙ. Αφετηρία του σκεπτικού ήταν ότι όταν οι παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών των ΕΔ εντάχθηκαν στην Ανώτερη Βαθμίδα εκπαίδευσης με το Ν. 2913/01, τα ΤΕΙ ανήκαν ακόμη στην ίδια (Ανώτερη) βαθμίδα εκπαίδευσης. Υπό τον τίτλο τους ως Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), πέραν τεχνικών ειδικοτήτων, περιλάμβαναν και ειδικότητες μη τεχνικές, όπως διοικητικών, εφοδιασμού, νοσηλευτών, οικονομικού, τροφίμων, ιχθυοκαλλιέργειας κ.α.
  • Η ΠΑ είναι κατ’ εξοχήν τεχνολογικό όπλο..
  • Η ΣΤΥΑ ανήκει στο Επιστημονικό πεδίο των Τεχνολογικών Επιστημών.
  • Η ΣΤΥΑ είναι η μεγαλύτερη, πολυαριθμότερη και αντιπροσωπευτικότερη σχολή της ΠΑ σε σπουδαστές και αποφοίτους.
  • Και οι δύο άλλες σχολές (ΣΥΔ και ΣΙΡ) έχουν διαχρονικά προσαρμοστεί ανάλογα, προς τη διάρκεια φοίτησης και τα προγράμματα σπουδών τους, υπό δε τον τίτλο ¨Τεχνολογικό¨ αναβαθμίζονται ανάλογα και αυτές.
  • Δεν προβλέπεται σε κάποιο άρθρο του σχεδίου νόμου η συγκρότηση Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της νέας σχολής. Εκτός εάν τούτο περιληφθεί σε σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Εκεί θα πρέπει να γίνει και ανάλογη προσαρμογή της ονοματολογίας των ειδικοτήτων (βλέπε σχετική μελέτη ΣΑΣ).
  • Στις προβλέψεις του υπόψη Κανονισμού προτείνεται ως Διοικητής της σχολής να είναι Ανώτατος Αξιωματικός Ιπτάμενος βαθμού Υποπτεράρχου, για δυνατότητα συμμετοχής του και στις εργασίες του ΑΑΣ.
  • Οι επικεφαλής-διευθυντές κάθε κατεύθυνσης να είναι Ανώτεροι Αξιωματικοί απόφοιτοι της αντίστοιχης προέλευσης.

Στην τελική απόφαση εκτιμώ ότι ο κ. Α/ΓΕΑ θα πρέπει να διαδραματίσει καίριο ρόλο. Θα έχει την απόλυτη ευθύνη για την αποκρυστάλλωση του σωστού τίτλου και των λεπτομερειών οργάνωσης και λειτουργίας της ενιαίας πλέον σχολής. Το όνομά του θα μείνει ιστορικά απόλυτα συνδεδεμένο με την υλοποίηση αυτής της σημαντικής προσαρμογής στο εκπαιδευτικό σύστημα της Π.Α. Και η ευθύνη αυτή αφορά, κατά πρωταρχικό λόγο, την ιστορία και την επιχειρησιακή αποστολή της Π.Α.!  Απαλλαγμένη από διχαστικούς σχεδιασμούς, αλλά απόλυτης  ενότητας και ομοψυχίας.

Κύριε Υπουργέ, η ιστορία γράφεται συνεχώς και πρέπει να έχει τις χρυσές της σελίδες που έχουν γράψει και οι απόφοιτοι των σχολών αυτών, με την τεράστια προσφορά τους, ακόμη και με πεσόντες στην εκτέλεση του καθήκοντος, στα τόσα χρόνια που λειτουργούν. ΔΕΝ είναι δυνατόν, ούτε επιτρεπτό να σβήσουν από την ιστορία της ΠΑ αυτές οι σχολές. Απαιτείται σεβασμός..Χρειάζεται σύνεση, αρετή και τόλμη για λήψη σωστών αποφάσεων σε κρίσιμες στιγμές για θέματα που, θέλουμε ή όχι, σχετίζονται άμεσα, τόσο με την ιστορία της ΠΑ και των ΕΔ γενικότερα, όσο και με την επιχειρησιακή ικανότητα της ¨αιχμής του δόρατος¨ των ΕΔ. Της ΠΑ.  

Είμαι στη διάθεσή σας για απάντηση σε τυχόν ερωτήματά σας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση