Σύνδεση


Logo

 

  Σήμερα 4/4/2016 συγκλήθηκε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με μοναδικό θέμα τα διαλαμβανόμενα στο σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΘΑ, που την 28η Μαρτίου 2016 αναρτήθηκε για διαβούλευση με τίτλο ‘Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας’.
  Τα θέματα που το ΥΠΕΘΑ αιφνιδιαστικά ‘’ρυθμίζει’’ με το ανωτέρω σχέδιο Νόμου, με ελάχιστο χρόνο διαβούλευσης και εν μέσω κρισίμων εθνικών θεμάτων (δημοσιονομικό, προσφυγικό, κ.α.) είναι πολλά, ιδιαίτερα σημαντικά και κρίσιμα για όλους εμάς. Ενδεικτικά αναφέρουμε την κατάργηση των τριών (3) ιστορικών παραγωγικών σχολών της Π.Α. (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ) με την δημιουργία νέας σχολής, νέες διατάξεις σταδιοδρομικής φύσης κ.α.
  Ο Σύλλογος όπως οφείλει, χειρίζεται με την δέουσα σοβαρότητα ως κορυφαίο το θέμα της (ουσιαστικής και περαιτέρω) αναβάθμισης της Σχολής υποβάλλοντας αρμοδίως (επανειλημμένα, από την ψήφιση του Ν.2913/2001 και εντεύθεν) τις προτάσεις του και τεκμηριωμένες μελέτες οι οποίες όμως ουδεμία σχέση έχουν με τα προτεινόμενα. Δημιουργείτε εύλογα λοιπόν το ερώτημα: Πως μια απόφαση του Α.Α.Σ. από το 2010 αναδύεται, υπό αυτήν την μορφή το 2016;
  Με δεδομένα τα ανωτέρω αλλά και με έκδηλη την ανησυχία πλήθους μελών του Συλλόγου, αρκετοί εκ των οποίων υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις προτάσεις και τον προβληματισμό τους (τους ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή), το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και συζήτησε όλες τις απόψεις και έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:
   α. Απορρίπτεται ο προτεινόμενος ενιαίος τίτλος της σχολής (ΣΥΑ).
   β. Εξετάσθηκαν πέντε (5) εναλλακτικοί τίτλοι σχολής οι οποίοι θα συζητηθούν σε έκτακτη συνάντηση με τους άλλους δύο συλλόγους αποφοίτων ΑΣΣΥ της Π.Α η οποία θα γίνει την 5-4-2016.
   γ. Αναμένεται γνωμοδότηση από τον Νομικό Σύμβουλο του συλλόγου, κ. Γεώργιο Εμμανουηλίδη, για τα διαλαμβανόμενα που μας αφορούν και ιδιαίτερα για τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 «Τροποποίηση διατάξεων σταδιοδρομικής φύσης του ν. 3883/2010 (Α´ 167)» του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου.
Σύντομα η επόμενη ενημέρωσή σας καθώς επίκεινται σημαντικές συναντήσεις και επαφές.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Σ.Α.Σ.
Σμήναρχος ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς